Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Hustopeče

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Hustopeče

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Hustopeče FLAGA spol. s r.o. (B) Nádražní 564/47 693 17 47917091 výbuch  propan-butan 631 2,2
Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. Bratislavská 130/2 693 01 24124664 požár, únik olej   0,01
barva DuPont   0,01
fosfát   0,01
Antonín Klimeš Šafaříkova 21 693 01 41013786 požár, únik RL nafta <20 0,01
BORS Břeclav a.s. ČS PHM (neveřejná) Bratislavská 9 693 01 49969242 požár, únik RL nafta <20 0,01
KORFIL, a.s. (A) Nádražní   693 17 26899701 požár, únik RP ethanol nevyrábí se  
únik NCHL kyseliny, zásady    
požár, únik RP benzín    
ČS PHM Agrotec, a.s. Brněnská 74 693 17 00544957 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Hádlík Nádražní 509 693 17 29355613 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Shell Bratislavská 33 693 17 15890554 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Flaga Plyn LPG Nádražní 47 693 17 47917091 požár, výbuch  propan-butan do 100 0,01
NAVOS a.s. Kroměříž ČS PHM (neveřejná) Nádražní  563/60  693 01  47674857

požár, únik RL

nafta

<20 0,01 

Navos a.s Kroměříž

Ago Aliance

únik NCHL sklad pesticidů
SIGNUM spol s r.o. ČS PHM (neveřejná) Nádražní 32/41 693 01 18200061 požár, únik RL nafta <20 0,01
Stafikr, spol. s r.o. Bratislavská 16 693 01 46344039 požár, výbuch propan-butan   0,01

ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (veřejná)

Nádražní   693 17 63470381 požár, únik RL nafta   0,01
VTL plynovod Hustopeče              
VTL plynovod   Nové Sady              
VTL plynovod   U trati              
říčka Štinkovka         přirozená povodeň voda 6  
          přívalové srážky voda    
Boleradice ZEČI s.r.o. Boleradice ČS PHM (neveřejná) Boleradice 426 691 12 46991034  požár, únik RL nafta <5 0,01
          přívalové srážky voda    
Borkovany Hatecký mlýn s.r.o. ČS PHM (neveřejná) Borkovany 366 691 75 60741686 požár, únik RL nafta   0,01
Bořetice IZO spol.s.r.o (!) Bořetice 505 691 08 46981284 únik NCHL izokyanát 19 1,7
ZD Bořetice Bořetice  445 691 08 45479950 veter. nákaza drůbež 17 <1 km2
ZD Bořetice ČS PHM(neveřejná) požár, únik RL nafta/benzín    
ČS PHM Motomo Bořetice 461 691 08 25507303  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
VTL plynovod                
AgriKomp Bohemia s.r.o. areál ZD Bořetice   691 08 27676030 požár, únik NCHL bioplyn 20 0,01
LTO
motorový olej
říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 4  
Brumovice           přívalové srážky voda    
Diváky Zemax Šitbořice Diváky   691 71 25327330  veter. nákaza skot   <1 km2
Divácký potok         přívalové srážky voda    
Horní Bojanovice VTL plynovod                  
ZEČI s.r.o. Boleradice ČS PHM (neveřejná) H.Bojanovice   693 01 46991034 požár, únik RL nafta <10 0,01
Kašnice Roživa a.s. Kašnice ČS PHM (neveřejná) Kašnice 84 691 72 25313738 požár, únik RL nafta   0,01
VTL plynovod                  
Klobouky u Brna ČEPRO a.s. Praha (B) Dělnická, Praha 12 691 72 60193531 požár, únik RP benzín 12 1,3
požár, únik RP nafta    
požár, únik RP ropa    
ČS PHM Moravagas, s.r.o. Brněnská  1 691 72 25599607 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
požár, výbuch propan-butan do 100 <1km2
ČS PHM Euro Oil Klobouky u Brna areál skladu ČEPRO a.s. 691 72 26965089 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
MND, a.s., úložiště ropy (Hodonín, Úprkova)
807/6
695 01 28483006 požár, únik RP ropa   0,005
VTL plynovod                  
MERO ČR, a.s. (B) Brněnská   691 72 60193468  únik RP ropa 11 1,3
skládka odpadu
město Klobouky u Brna
Klobouky u Brna   691 72 00283258 požár, jiné nebezpečí S-OO3    
  Bohumilice       přívalové srážky voda    
  Klobouky u Brna       přívalové srážky voda    
Kobylí PLASTYKO s.r.o. Sokolská 374 691 01 46982680 požár

polypropylen

ABS

ASA

PC

PS - kuličky

PE

25 1
VTL plynovod                  
Patria Kobylí a.s. Augusty Šebestové  716 691 10 25532359 veter. nákaza prasata 150 <1 km2
skot 150  
Patria Kobylí a.s. ČS PHM (neveřejná) požár, únik RL nafta/benzín <150

0,01

Krumvíř           přívalové srážky voda    
Křepice VTL plynovod                  
ZEMOS a.s. Velké Němčice Křepice   691 65 63470381 veter. nákaza skot 5 <1 km2
ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (neveřejná) požár, únik RL nafta   0,01
Kurdějov Kurdějovský potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod                  
Morkůvky Agros spol.s.r.o. Morkůvky 237 691 11 49446657 veter. nákaza prasata    
krůty    
Agros spol.s.r.o. ČS PHM(neveřejná) požár, únik RL nafta   0,01
          přívalové srážky voda    
Němčičky ZD Němčičky ČS PHM(neveřejná) Němčičky 153  691 07  45479968  požár, únik RL nafta   0,01
          přívalové srážky voda    
Nikolčice Zemax Šitbořice Nikolčice   691 65 25327330 veter. nákaza prasata 9 <1 km2
          přívalové srážky voda    

Popice

Popický potok

        přívalové srážky voda    
Pouzdřany VD Dalešice         zvláštní povodeň voda 106  
          přívalové srážky voda    
Starovice VTL plynovod                  
          přívalové srážky voda    
Starovičky Romana Černá

Starovičky

sklad

333

343

693 01 61419168 výbuch 

argon

vodík

acetylen

dusík

kyslík

oxid siřičitý

chlor

amoniak

kalibrační plyny

propan-butan

oxid uhličitý

15 1,8
VTL plynovod                  
KLAS - družstvo Starovičky ČS PHM (neveřejná)         požár, únik RL nafta   0,01
ČS PHM Benzina Starovičky D2 31,5km směr Bratislava   693 01 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
  Alena Nociarová Starovičky  122 693 01 01075021 pořár, výbuch kyslík    
acetylen    
dusík    
methan    
Strachotín PPS Agro a.s. ČS PHM (neveřejná) Nová  161 691 27 60730552  požár, únik RL nafta  <20 0,01
Šakvice VTL plynovod                
E.ON ČR s.r.o. Šakvice   691 67 26078201 požár, únik RP transformátorový olej    
Šitbořice PRAMOS a.s. Brněnská 577 691 76 63479087 požár

PVC (kuličky)

PVC profil (tvrdé neměkčené)

350 0,8
Zemax Šitbořice Brněnská 577 691 76 25327330 veter. nákaza skot 2 <1 km2
Zemax Šitbořice ČS PHM(neveřejná) požár, únik RL nafta   0,01
Uherčice           přívalové srážky voda    
Svratka         přirozená povodeň voda 57  
Watt&Peak s.r.o. Uherčice 29 691 62 28331958 požár, únik NL bioplyn (50% methan)  10  0,01
ZEMOS a.s. Velké Němčice Jízdárenská Velké Němčice 493 693 01 63470381 veter. nákaza skot 12 <1 km2
ZEMOS a.s. Velké Němčice ČS PHM (neveřejná) požár, únik RL nafta   0,01
Velké Hostěrádky VH AGROTON s.r.o. Velké Hostěrádky 224 691 74 27717186 veter. nákaza prasata  2 <1 km2
veter. nákaza ovce <1 km2
požár, únik RL nafta 0,01
          přívalové srážky voda    

Velké Němčice

Svratka

        přirozená povodeň voda

6

 

Jave Pork a.s.

Velké Němčice   691 63 47902205 požár, únik NCHL bioplyn (50% methan) 10 0,01

Křepický potok

        přívalové srážky voda    
ČS PHM Lissa, s.r.o. V. Němčice 554 691 63 60700149 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS LPG Boudky 656/1 691 63 48879461 požár, výbuch propan - butan <20 0,01
ENI (MOL) směr Bratislava V. Němčice D2 17km 691 63 40764176 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ENI (MOL) směr Brno V. Němčice D2 17km 691 63 40764176 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ZEMOS a.s. Velké Němčice Jízdárenská   493 691 63  63470381 veter. nákaza skot 25 <1 km2
ZEMOS a.s.Velké Němčice ČS PHM (neveřejná)  požár, únik RL nafta    0,01 
JAVE a.s. Velké Němčice V. Němčice 589 691 63 47902205 veter. nákaza prasata <25 <1 km2
Jihomoravská plynárenská, a.s. Odorizační stanice  V. Němčice   691 63 00007994 požár, výbuch Spotleak 1424   0,01
Základní škola Velké Němčice Školní 105 691 63 60680008 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Velké Pavlovice skládka odpadu
HANTÁLY a.s.
Tovární 22 691 06 42324068 únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO + S-OO3    
Mor. Agra V. Pavlovice ČS PHM (neveřejná) Nádražní 2 693 01 49453394 požár, únik RL nafta <20 0,01
ZD Velké Pavlovice Brněnská 29/10 691 06 00134635 veter. nákaza skot 20 <1km2 
drůbež
ZD Velké Pavlovice ČS PHM (neveřejná) požár, únik RL nafta   0,01
DZ Velké Pavlovice Tovární 510/3 691 06 25584031 únik NCHL amoniak 310 >1km2
VTL plynovod                
ČS PHM PAP OIL Nádražní 869 691 06 27437345 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 10  
Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice areál bývaleho ZD   691 06 49453394 unik, požár NL bioplyn (50% methan) 10 0,01
          přívalové srážky voda    
Vrbice  VTL plynovod                  
Živa Vrbice s.r.o. Vrbice 348 691 09 48906395 veter. nákaza prasata 10 <1km2
Agra s.r.o. ČS PHM (neveřejná) Vrbice 348 691 09 48531979 požár, únik RL nafta <20 0,01

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

S-NO...skládka nebezpečných odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.