Doprava v JMK

Aktuální dopravní informace z Jednotného systému dopravních informací pro ČR jsou pro všechny řidiče dostupné prostřednictvím různých typů dopravních informačních služeb.

Před cestou

Před cestou nebo v průběhu cesty

  • dopravní informační služby telekomunikačních operátorů (hlasové, datové).

V průběhu cesty

  • zařízení pro provozní informace a proměnné dopravní značky,
  • rozhlasové vysílání,
  • služba RDS-TMC.

Jednotný systém dopravních informací

http://mapa.dopravniinfo.cz/default.aspx?LT=2&LTxt=Jihomoravsk%C3%BD%20kraj

Dopravní situace v Brně

http://www.doprava-brno.cz