Přehled zkratek

Přehled zkratek využívaných v rámci portálu KRIZPORT

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
A, "A", (A) Objekt zařazen dle množství NL do skup. A - zák. 224/2015 Sb.
AČR Armáda České republiky
ADRA Občanské sdružení zabývající se humanitární činností
AED Automatizovaný externí defibrilátor
AI Aviární influenza (ptačí chřipka)
AIM, AMS Automatická měřící stanice
AJ Automobilový jeřáb
ALL Aktualita (informace) určená pro všechy
AMDS Automated Message Delivery System (automatizovaný systém odesílání hlasový zpráv)
AP Automobilová plošina
AP Asanační podnik
AR Analýza rizik
ARGIS Informační systém pro plánování civilních zdrojů (SSHR)
ARO Anesteziologicko-resuscitační oddělení (klinika)
a.s. Akciová společnost
AS Automobilová stříkačka
AZ Automobilový žebřík