Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JMK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
1 2 3 4 5   Následující   ››
7. 08. 2014

(ALL) Informace o epidemiologické situaci v souvislosti s hemoragickou horečkou Ebola

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně nabízí k dispozici materiály k zajištění informovanosti v kraji ohledně hemoragické horečky Ebola.

 
10. 07. 2014

(ALL) Mimořádné spuštění sirén k uctění památky vojáků zabitých v Afghánistánu

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 9.7.2014 budou dnes 10.7.2014 ve 12:00 hod. spuštěny sirény k uctění památky vojáků zabitých v Afghánistánu. Bude se jednat o nepřerušovaný tón sirény. Zvuku sirén nebude předcházet žádné upozornění či doprovodný text. Vláda České republiky současně doporučila, aby se ve stejný čas rozezněly zvony, a lidé tak měli možnost připomenout si památku českých vojáků, kteří zahynuli při plnění bojových povinností v rámci alianční mise v Afghánistánu. Žádáme starosty obcí, aby o této skutečnosti informovali velitele své JSDHO.

 
15. 04. 2014

(ALL) Nebezpečné látky

HZS JMK informuje, že do veřejné části portálu KRIZPORT, do části Ohrožení nově doplnil popis nebezpečných látek (NL), se kterými se lze v Jihomoravském kraji nejčastěji setkat. Odkazy na jednotlivé NL jsou uvedeny i ve zdrojích ohrožení.

 
2. 01. 2014

(KrÚ, HZS, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, IVA, MKR, ROS, ZNO) Příručka pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Dukovany 2014-2015

V části Dokumenty / Příručky si můžete stáhnout novou Příručku pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Dukovany. Příručku vytvořil ČEZ a.s. ve spolupráci s orgány krizového řízení Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Doporučujeme občanům v zóně havarijního plánování JE Dukovany si příručku stáhnout a uložit pro případné využití jako pomůcky ochrany obyvatelstva.

 
12. 12. 2013

(ALL) Zrušení akustické zkoušky sirén 1.1.2014

Rozhodnutím ze dne 6. prosince 2013 generální ředitel HZS ČR ruší akustickou zkoušku sirén dne 1. ledna 2014. Tato zkouška se ruší bez náhrady a týká se všech koncových prvků varování a vyrozumění. Žádáme starosty, aby tuto informaci zveřejnili způsobem v místě obvyklým.

 
24. 10. 2013

(ALL) Nová Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

HZS JMK informuje, že dne 23.10.2013 byla vládou ČR schválena nová Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Tuto koncepci dáváme k dispozici ke stažení.

 
30. 09. 2013

(HZS, KrÚ, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, BRE, MIK, ZNO) Zkouška sirén v Rakousku prováděná 5. října 2013

Jednou ročně, vždy v první sobotu v říjnu mezi 12:00 a 13:00 hod., se provádí po celém Rakousku zkouška sirén. Tato zkouška se provádí za účelem seznámení obyvatelstva s varovnými signály a testování provozuschopnosti systému varování. V roce 2013 bude tato zkouška provedena 5.10.

 
26. 08. 2013

(ALL) Odvolání doby zvýšeného nebezpečí požáru

Na základě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 22. 8. 2013 je odvolána doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 
29. 07. 2013

(ALL) Hejtman Michal Hašek vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil v pondělí 29. července 2013 na území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rozhodnutí platí do odvolání.

 
5. 07. 2013

(ALL) Opětovné připojení vypnutých sirén

Hasiči připojili sirény zpět do systému.

 
28. 06. 2013

(ALL) Jihomoravští hasiči odpojili 50 sirén

V důsledku poruchy technologie Jednotného systému varování a vyrozumění museli dnes příslušníci HZS JmK a specializovaná externí firma odpojit 50 sirén v 36 obcích Jihomoravského kraje.

 
27. 06. 2013

(ALL) Závada v technologii spouští sirény

Ve večerních hodinách 27.6.2013 došlo k samovolnému spuštění některých sirén.

 
26. 06. 2013

(ALL) Hasiči kontrolují stav vodních toků

Od 24.6.2013, 17:40 hodin do 26.6.2013, 7:00 hodin vyjížděli hasiči ke 112 událostem, které měly souvislost s vydatnými srážkami na území Jihomoravského kraje.

 
25. 06. 2013

(ALL) Prognóza úhrnu srážek do čtvrtka 27.6.2013 6:00 hod.

Přinášíme aktuální predikci vývoje srážek na území ČR.

 
24. 06. 2013

(ALL) Prognóza počasí na následucích 48 hodin

Na základě videokonferenčního jednání GŘ HZS ČR s ČHMÚ vám zasíláme k dispozici důležitou informaci o srážkových úhrnech a předpovědní tabulku srážek dle jednotlivých oblastí. GŘ HZS ČR doporučuje prognózu projednat v rámci povodňových komisí ORP s předpokladem velkých srážkových úhrnů.

 
1 2 3 4 5   Následující   ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality