PDF Export

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh množ. (t, ks) počet osob území (km2)
Bohaté Málkovice            přívalové srážky voda      
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn      
ZEMO spol. s.r.o. ČS PHM (neveřejná)   114 685 01 49435248 požár, únik RP nafta 50 do 100 0,01
Brankovice řeka Litava         přirozená povodeň voda Q100 217  
Agrola s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Brankovice   683 33 60702087 požár, únik RP nafta 50 do 100 0,01
Bučovice řeka Litava Bučovice       přirozená povodeň voda Q100 475  
Marefy       přirozená povodeň voda Q100 97  
Vícemilice       přirozená povodeň voda Q100 69  
  Bučovice       přívalové srážky voda      
  Kloboučky       přívalové srážky voda      
  Vícemilice       přívalové srážky voda      
VTL plynovod Bučovice       požár, výbuch zemní plyn      
VTL plynovod Černčín       požár, výbuch zemní plyn      
MND, a.s. SPS Ždánice 1, 8x nádrž Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu ethanol 40   0,0015
MND, a.s. 7 x sonda Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa 320   0,0015
Armáda České republiky - muniční sklad Sokolovská   695 01   výbuch výbušniny 250 kg NEQ    
Jatky Bučovice s.r.o.  Nová 715 685 01 47903562 únik NCHL amoniak 7 2 1,26
ČS PHM Vest Slovenská   685 01 13052896 požár, únik RP benzín / nafta 30/25 do 100 0,01
HUNSGAS - ČS Legionářská 840 685 01   požár, únik RP, výbuch LPG 3 do 100 0,01
Dobročkovice Dobročkovický potok         přívalové srážky voda      
Dražovice
ČS PHM TOMAS a.s. Dražovice   683 01   požár, únik RP nafta 25 do 100 0,01
Chvalkovice
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn      
ZP Hvězdlice a.s. se sídlem ve Chválkovicích - ČS PHM (neveřejná) Chvalkovice   683 41 25300491 požár, únik RP nafta 50 do 100 0,01
Kojátky   Kojátky       přívalové srážky voda      
  Šardičky       přívalové srážky voda      
Kožušice  Kožušičký, Zámecký potok         přívalové srážky voda      
Křižanovice řeka Litava         přirozená povodeň voda Q100 361  
          přívalové srážky voda      
Letonice LUKROM,spol.s r.o.Zlín Letonice   683 35 18188281 veter. nákaza drůbež 11 000 2+15 <1 km2
          přívalové srážky voda      
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn      
ZOD Letonice - ČS PHM (neveřejná) Letonice, Družstevní 602 683 35   požár, únik RP nafta 6 do 100 0,01
Malínky řeka Litava         přirozená povodeň voda Q100 17  
Milonice            přívalové srážky voda      
VTL plynovod Ročťoutky       požár, výbuch zemní plyn      
Agronet Nesovice, družstvo Milonice 128 683 33 64507416 veterinární nákaza hovězí dobytek 260 5 <1 km2
soukromý zemědělec Milonice 76 683 33   veterinární nákaza hovězí dobytek, prasata 37 1 <1 km2
Mouřínov MND, a.s. sonda 5 x Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa 230   0,0015
MND, a.s. nádrže etanol Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu ethanol 4   0,0015
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Mouřínov   695 01 63481821 požár, únik RP nafta 16 do 100 0,01
Mouřínovský potok         přívalové srážky voda      
Nemochovice           přívalové srážky voda      
Nemotice  VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda Q1000 276 0,8
řeka Kyjovka         přirozená povodeň voda Q100 5  
          přívalové srážky voda      
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn      
Nesovice  řeka Litava Nesovice       přirozená povodeň voda Q100 126  
Letošov       přirozená povodeň voda Q100 52  
  Nesovice       přívalové srážky voda      
  Letošov       přívalové srážky voda      
RS+SYNEK, s.r.o. - ČS PHM Letošov   683 33 60745550 požár, únik RP benzín / nafta 50/50 do 100 0,01
Agronet Nesovice - ČS PHM (neveřejná) Nesovice   683 33   požár, únik RP nafta 25 do 100 0,01
Nevojice řeka Litava         přirozená povodeň voda Q100 3  
  Tabule       přívalové srážky voda      
Bajer a spol.,spol.s r.o. Bučovice Nevojice 46 685 01 47903562 veter. nákaza prasata 5500 10 <1 km2
Rašovice           přívalové srážky voda      
Snovídky   VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda Q1000 91 0,6
Snovidský potok         přívalové srážky voda      
Uhřice Chvalkovický potok         přívalové srážky voda      
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn      

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami