Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Bohaté Málkovice            přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ZEMO spol. s.r.o. ČS PHM (neveřejná)   114 685 01 49435248 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Brankovice řeka Litava         přirozená povodeň voda 217  
Agrola s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Brankovice   683 33 60702087 požár, únik RP nafta do 100 0,01
EMS-PATVAG s.r.o. Brankovice 350 683 33 27455823 výbuch výbušniny    
požár Viatesol (vys.hoř.látka)    
únik NCHL Tetrachlorethylen    
Bučovice řeka Litava Bučovice       přirozená povodeň voda 475  
Marefy       přirozená povodeň voda 97  
Vícemilice       přirozená povodeň voda 69  
  Bučovice       přívalové srážky voda    
  Kloboučky       přívalové srážky voda    
  Vícemilice       přívalové srážky voda    
VTL plynovod Bučovice       požár, výbuch zemní plyn    
VTL plynovod Černčín       požár, výbuch zemní plyn    
MND, a.s. SPS Ždánice 1, 8x nádrž Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu ethanol   0,0015
MND, a.s. 7 x sonda Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa   0,0015
Armáda České republiky - muniční sklad Sokolovská   695 01   výbuch výbušniny    
Jatky Bučovice s.r.o. Nová 715 685 01 47903562 únik NCHL amoniak 2 1,26
požár, únik RP sklad hořlavých kapalin (oleje, benzín, nafta)    
ČS PHM Vest Slovenská   685 01 13052896 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
HUNSGAS - ČS Legionářská 840 685 01   požár, výbuch LPG do 100 0,01
propan - butan    
Rozvodna 110/22 kV Bučovice (E.ON Distribuce a.s.) Sokolovská 190 685 01   požár, únik RP transformátorový olej    
Sterilizovna DINA HITEX spol. s.r.o. (!)  Ždánská 987 685 01 46965661 únik NCHL ethylenoxid    
kyselina sírová    
Schalltechnik-Vetrieb-Austerlitz, s.r.o. Mafery 153 685 01

25559524

únik NCHL, požár Vodík    
únik NCHL, výbuch dusík stlačený    
Pegas Nonwovens s.r.o. Slovenská 999 685 01 25478478 požár Polypropylen
textílie
   
De Heus a.s. Mafery 144 685 01 25321498 únik NCHL Kyselina chlorovodíková
   
JKZ Bučovice a.s. Ždánská 210 685 01 25587820 požár, únik RP oleje    
požár Kyslík    
Dobročkovice Dobročkovický potok         přívalové srážky voda    
Dražovice
ČS PHM TOMAS a.s. Dražovice   683 01   požár, únik RP nafta do 100 0,01
Chvalkovice
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ZP Hvězdlice a.s. se sídlem ve Chválkovicích - ČS PHM (neveřejná) Chvalkovice   683 41 25300491 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Kojátky   Kojátky       přívalové srážky voda    
  Šardičky       přívalové srážky voda    
Kožušice  Kožušičký, Zámecký potok         přívalové srážky voda    
Křižanovice řeka Litava         přirozená povodeň voda 361  
          přívalové srážky voda    
Letonice LUKROM,spol.s r.o.Zlín Letonice   683 35 18188281 veter. nákaza drůbež 2+15 <1 km2
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ZOD Letonice - ČS PHM (neveřejná) Letonice, Družstevní 602 683 35   požár, únik RP nafta do 100 0,01
Malínky řeka Litava         přirozená povodeň voda 17  
Milonice            přívalové srážky voda    
VTL plynovod Ročťoutky       požár, výbuch zemní plyn    
Agronet Nesovice, družstvo Milonice 128 683 33 64507416 veterinární nákaza hovězí dobytek 5 <1 km2
soukromý zemědělec Milonice 76 683 33   veterinární nákaza hovězí dobytek, prasata 1 <1 km2
Mouřínov MND, a.s. sonda 5 x Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa   0,0015
MND, a.s. nádrže etanol Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu ethanol   0,0015
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Mouřínov   695 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Mouřínovský potok         přívalové srážky voda    
Nemochovice           přívalové srážky voda    
Nemotice  VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 276 0,8
řeka Kyjovka         přirozená povodeň voda 5  
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Nesovice  řeka Litava Nesovice       přirozená povodeň voda 126  
Letošov       přirozená povodeň voda 52  
  Nesovice       přívalové srážky voda    
  Letošov       přívalové srážky voda    
RS+SYNEK, s.r.o. - ČS PHM Letošov   683 33 60745550 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Agronet Nesovice - ČS PHM (neveřejná) Nesovice   683 33   požár, únik RP nafta do 100 0,01
Nevojice   Tabule       přívalové srážky voda    
Bajer a spol.,spol.s r.o. Bučovice Nevojice 46 685 01 47903562 veter. nákaza prasata 10 <1 km2
Rašovice           přívalové srážky voda    
Snovídky   VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 91 0,6
Snovidský potok         přívalové srážky voda    
Uhřice Chvalkovický potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami