Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Bučovice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Kontaktní osoba Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Bohaté Málkovice              voda  
VTL plynovod         RWE dispečink zemní plyn  
ZEMO spol. s.r.o. ČS PHM (neveřejná)   114 685 01 49435248 M. Bartošek nafta do 100
Brankovice řeka Litava           voda 217
Agrola s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Brankovice   683 33 60702087   nafta do 100
EMS-PATVAG s.r.o. Brankovice 350 683 33 27455823 vedoucí výroby výbušniny  
Viatesol (vys.hoř.látka)  
Tetrachlorethylen  
Bučovice řeka Litava Bučovice         voda 475
  Bučovice         voda  
VTL plynovod Bučovice       RWE dispečink zemní plyn  
MND, a.s. SPS Ždánice 1, 8x nádrž Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 Miroslav Blatný ethanol  
MND, a.s. 7 x sonda Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 Miroslav Blatný ropa  
Armáda České republiky - muniční sklad Sokolovská   695 01   Martin Vojtíšek výbušniny  
Jatky Bučovice s.r.o. Nová 715 685 01 47903562 Pavlík Jan
Pavlík Jan ml.
amoniak 2
sklad hořlavých kapalin (oleje, benzín, nafta)  
ČS PHM Zdeněk Pavlík Slovenská   685 01 13052896 Pavlík Zdeněk benzín / nafta do 100
HUNSGAS - ČS Legionářská 840 685 01   Libor Kusý
ČS
LPG do 100
propan - butan  
Rozvodna 110/22 kV Bučovice (E.ON Distribuce a.s.) Sokolovská 190 685 01   Centrální dispečink 110kV (trvalá obsluha) transformátorový olej  
Sterilizovna DINA HITEX spol. s.r.o. (!)  Ždánská 987 685 01 46965661 Pištek Ivan, vedoucí výroby
Procházka Martin, vedoucí sterilizace
ethylenoxid  
kyselina sírová  
Pegas Nonwovens s.r.o. Slovenská 999 685 01 25478478 Dušan Šmíd, vedoucí závodu
Ludvík Šubrt, preventista PO
Polypropylen
textílie
 
KPB Intra s.r.o. Ždánská 477 685 01 63479451 J. Bašta hořlavé kapaliny
látky nebezpečné pro vodní prostředí - chronická 
 
Bučovice - místní část Marefy APH IN s.r.o. ČS PHM Marefy   685 01 28279808 Hastík Benzín
 Ethanol
 nafta
 
De Heus a.s. Marefy 144 685 01 25321498 Ing. Alois Hrubý, vedoucí výroby
Jaroslav Kouřil, vedoucí údržby
Benzín
 Ethanol
 nafta
 
Schalltechnik-Vetrieb-Austerlitz, s.r.o. Marefy 153 685 01 25559524 Anna Šedivá, zástupce jednatele
Ing. Radomír Jánus
Vodík  
dusík stlačený  
řeka Litava Marefy         voda 97
Bučovice - místní část Vícemilice řeka Litava Vícemilice         voda 69
  Vícemilice         voda  
Bučovice - místní část Kloboučky   Kloboučky         voda  
Bučovice - místní část Černčín VTL plynovod Černčín       RWE dispečink zemní plyn  
Dobročkovice Dobročkovický potok           voda  
Dražovice
ČS PHM TOMAS a.s. Dražovice   683 01   Šárka Valehrachová nafta do 100
Chvalkovice
VTL plynovod         RWE dispečink zemní plyn  
ZP Hvězdlice a.s. se sídlem ve Chválkovicích - ČS PHM (neveřejná) Chvalkovice   683 41 25300491 Pavel Filípek nafta do 100
Kojátky   Kojátky         voda  
Kojátky - místní část Šardičky   Šardičky         voda  
Kožušice  Kožušičký, Zámecký potok           voda  
Křižanovice řeka Litava           voda 361
            voda  
Letonice LUKROM,spol.s r.o.Zlín Letonice   683 35 18188281 Ivana Rotreklová drůbež 2+15
            voda  
VTL plynovod         RWE dispečink zemní plyn  
ZOD Letonice - ČS PHM (neveřejná) Letonice, Družstevní 602 683 35   Miloslav Bárek nafta do 100
Malínky řeka Litava           voda 17
Milonice              voda  
VTL plynovod Ročťoutky       RWE dispečink zemní plyn  
Agronet Nesovice, družstvo Milonice 128 683 33 64507416 Josef Veselý hovězí dobytek 5
soukromý zemědělec Milonice 76 683 33   Vítězslav Pohaněl hovězí dobytek, prasata 1
Mouřínov MND, a.s. sonda 5 x Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 Miroslav Blatný ropa  
MND, a.s. nádrže etanol Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 Miroslav Blatný ethanol  
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Mouřínov   695 01 63481821 Libor Slabý nafta do 100
Mouřínovský potok           voda  
Nemochovice             voda  
Nemotice  VD Koryčany (řeka Kyjovka)         dispečink PMO
hrázný VD
voda 276
řeka Kyjovka           voda 5
            voda  
VTL plynovod         RWE dispečink zemní plyn  
Nesovice  řeka Litava Nesovice         voda 126
  Nesovice         voda  
Agronet Nesovice - ČS PHM (neveřejná) Nesovice   683 33   Zdeněk Gregor nafta do 100
Nesovice - místní část Letošov řeka Litava Letošov         voda 52
  Letošov         voda  
RS+SYNEK, s.r.o. - ČS PHM Letošov   683 33 60745550 JUDr. Aleš Říha benzín / nafta do 100
Nevojice   Tabule         voda  
Jatky Bučovice s.r.o. Nevojice 46 685 01 47903562 Ivan Zehnálek prasata 10
Rašovice             voda  
Snovídky   VD Koryčany (řeka Kyjovka)        

dispečink PMO
hrázný VD
správce povodí

voda 91
Snovidský potok         správce povodí voda  
Uhřice Chvalkovický potok           voda  
VTL plynovod         RWE dispečink zemní plyn  

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami