Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Břeclav

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Břeclav

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Břeclav  ALCA - PLAST,  s.r.o. Lanžhotská 27 690 02 25655809 požár forsan, jed.zplod. 200 1
E.ON ČR s.r.o. Lidická   690 03 26078201 požár, únik RP transformátorový olej    
 Gumotex, a.s. Mládežnická 3a 690 02 16355407 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič     
požár hořlavý materiál    
hořlavé kapaliny    
požár, únik RP nafta    
benzín    
požár, výbuch toluen    
polyethylen    
Molitan a.s. Břeclav (!) (B)
Mládežnická 3356 690 02 27631273 únik NCHL toluendiisokyanát 800 1
požár molitan    

MORAVIAPRESS a.s.

U póny 3061 690 02 00543411 požár  Dampstar 230 1
TEREZA - ZS Pod Zámkem 5 690 02 13691163 únik NCHL amoniak 4840 1
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno z ul. Stromořadní   690 02   požár, únik RP LTO    
ČD Cargo a.s. Opravna kolejových vozidel Železniční 843/3 cc 28196678 požár, únik nafta   0,01
technické plyny   0,01
petrolej   0,01
olej   0,01
motorový olej/upotřebený olej   0,01
ČS PHM Benzina Lidická 132 690 03 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
E ON ENergie - Areál ČS PHM Benzina Lidická 132 690 03 26078201   CNG do 100 0,01
BORS Břeclav a.s. ČS PHM (neveřejná) Bratislavská 26 690 02 49969242 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
požár, výbuch propan - butan   0,01
ČS PHM RKR, spol. s.r.o. Lidická 3093 690 02 49434705 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS Tesco Stores ČR, a.s. Lidická 3341/137 690 03 45308314 požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
Madoil Sovadinova 10 690 02 65276515 únik RP nafta do 100 0,01
NET4GAS, s.r.o. provoz LČ morava   690 78 27260364 výbuch  metan-plyn 36 2
Nemocnice Břeclav, p.o. U Nemocnice 3066/1 690 74 00390780 požár, výbuch nafta   0,01
kyslík   0,01
Správa a údržba silnic JmK ČS PHM (neveřejná) Lidická 132A 690 34 70932581 požár, únik RL nafta <20 0,01
Tlak Smolík s.r.o. ČS PHM (neveřejná) Tř. 1. Máje 8 690 03 25510509 požár, únik RL nafta <20

0,01

VHS Břeclav s.r.o. ČS PHM (neveřejná) Lidická 132 690 03 42324149 požár, únik RL nafta <20 0,01
VaK a.s.  Břeclav úpr. vody Kančí obora   690 11 49455168 únik NCHL chlor 12 1
Chloritan sodný roztok
Kyselina chlorovodíková
Síran železitý - PIX 113
MND, a.s. vrty zemní plyn Úprkova, Hodonín 807 695 01 28483006 požár, výbuch zemní plyn    
VD Nové Mlýny (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 13719 39,7
Dyje         přirozená povodeň voda 11  
7173  
HZS JmK PS Břeclav ČS PHM (neveřejná) Smetanovo nábřeží 13 690 02 70884099  požár, únik RP nafta < 100 0,01
TNS Břeclav (rozvodna el. energie SŽDC) Břeclav 3282 690 03 70994234 požár, únik RP transformátorový olej    
EPZ Břeclav (rozvodna el. energie SŽDC) Sady 28. října 7a 690 02 70994234 požár, únik RP transformátorový olej    
Tempos a.s. Sovadinova 2 690 02 48911941 požár, únik RP  nafta do 100 0,01
NO + S-OO3
FVE Břeclav (spol. MORAVSKÉ SLUNCE s.r.o.) 48.7461431N, 16.8977172E     29201535 požár, únik RP transformátorový olej    
Břeclav - Charvatská Nová Ves ČS PHM A & S Na Valtické 1206 690 06

25584553

požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
požár, výbuch propan - butan   0,01
Česká naftařská společnost Palackého, Hodonín 2312/54 695 01 25317911 požár, únik RP ropa, zemní plyn    
MND, a.s. SNS CH. N. Ves Úprkova, Hodonín 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa, zemní plyn    
VD Nové Mlýny (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 1320 15,7
Dyje         přirozená povodeň voda 1024  
Břeclav - Poštorná ČS PHM OMV Hraniční   691 41 48038687  požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
Česká naftařská společnost Palackého, Hodonín 2312/54 695 01 25317911 požár, únik RP ropa, zemní plyn    
MND, a.s. SNS Poštorná 7 48.760963N, 16.866125E     28483006 požár, únik RP ropa 1 0,01
požár ethanol    
ČS PHM MOL Třída 1. Máje   691 41 40764176 požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
požár, výbuch propan - butan   0,01
VD Nové Mlýny (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 1359 21,8
Dyje        

přirozená povodeň

voda 870  

FOSFA a.s. (B) (!)

Hraniční 268 691 41 00152901

únik NCHL

Fosfor bílý 731 2

požár, výbuch

kyselina fosforečná
hydroxid sodný
kyselina dusičná 53%
Filinour
KOH 49%
fosforečnan sodný
sirník  sodný pevný
sirník sodný roztok
sirník arzénu

skládka odpadu

únik NL, požár,

jiné nebezpečí

S-NO    
Solira Company s.r.o. Hájová 43 691 41 28222822

 požár, únik NCHL

Uhličitan sodný 200 0,02
Metakřemičitan sodný
Ethanol
Kyselina citrónová
Hydroxid sodný
Hydroxid draselný
Chlornan sodný
Pyrofosforečnan draselný
Kyselina fosforečná
Kyselina amidosulfonová
Isopropanol
Cumensulfonát sodný
Peruhličitan sodný
Kyselina chlorovodíková
Bulhary VD Nové Mlýny (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 6 15,2
          přívalové srážky voda    
Řeka Dyje - svah, břeh Bulhary, ul. Hlavní  76 691 89   sesuv svahu půda, podloží do 50 do 500m2
Zemědělské družstvo Bulhary Mikulovská  239 691 89 49451561  veter. nákaza skot 12 <1 km2
selata 13 do 1km2
Zemědělské družstvo Bulhary ČS PHM (neveřejná) požár, únik RL nafta   0,01
Hlohovec  ČS PHM Garčic Lednická 496 691 43 49132148 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Hrušky ČS PHM Eurobit Polní 562 691 56 28825829  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
MND, a.s. SNS Hrušky 5 Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa   0,0025
Selvem s.r.o. Hrušky Hrušky 720 691 56 49977717 veter. nákaza prasata 5 <1 km2
Forest Agro s.r.o. Hrušky ČS PHM (neveřejná) Hrušky   691 56 63473127 požár, únik RL nafta   0,01
Merlin Plus s.r.o. ČS PHM (neveřejná) Polní 585 691 56 25327135 požár, únik RL nafta <20 0,01
Kostice Kyjovka, Morava         zvláštní povodeň voda   5  
řeka Morava         ledové jevy voda    
MND, a.s. SNS Hr-50 Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa, zemní plyn   0,004
ČS PHM Benapo Břeclavská   691 52 25316991 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Trčka Zdeněk Břeclavská 16 691 52 47360542 veter.nákaza prasata   <1 km2
Ladná MND, a.s. SNS Podivín 12 Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa   0,0025
ČS PHM Shell směr Brno Ladná-dálnice D2   691 46 15890554 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Shell směr Břeclav Ladná-dálnice D2   691 46 15890554 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
VD Nové Mlýny (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda

435

10,1
Lanžhot VD Nové Mlýny (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 58 54,9
řeka Morava         ledové jevy voda    

Morava

Dyje

Kyjovka

        přirozená povodeň

voda

13  
21  
MND, a.s. 6 x sonda + nádrže Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa   0,009
NET4GAS, s.r.o. HPS Lanžhot   691 51 27260364 výbuch  methan 66 2
Společ.družstvo Pomoraví ČS PHM (neveřejná) Nová 550 691 51 49973941 požár, únik RL nafta   0,01
Lednice VD Nové Mlýny (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 67 25,8
Dyje         přirozená povodeň voda 5  
8  
ČS PHM ÖMV Nejdecká 608 691 44 48038687 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Euro Oil Břeclavská   691 44 26965089 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Mendlova Univerzita Lednice Valtická 337 691 44 62156489 GMO (genet. mod. org.)      
Mendlova univerzita v Brně ŠZP Žabčice - pracoviště Lednice ČS PHM (neveřejná) Nejdecká 600 691 44 62156489 požár, únik RL nafta <20 0,01
VaK a.s. Břeclav úpr. vody (!)     691 44 49455168 únik NCHL oxid chloričitý 5 1
Moravská Nová Ves řeka Morava         ledové jevy voda    
Kyjovka, Morava         přirozená povodeň voda 2  
MND, a.s. sonda + nádrže Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa   0,0015
ČS PHM Chemis engine U Splavu, Slavkov u Brna 1448 684 01 26216671 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Agromoravia a.s. Anenská 1006 691 55 25342479 veter. nákaza skot 68 <1 km2
Agromoravia a.s. ČS PHM(neveřejná) požár, únik RL nafta   0,01
Sušárna Pohořelice s.r.o.     691 55 48908002 veter. nákaza drůbež 6 <1 km2
Moravský Žižkov  MBH Agramm s.r.o. Prechov 193 691 01 26222442 veter. nákaza prasata 10 <1 km2

Farma R. V. spol. s r.o. ČS PHM (neveřejná)

Prechov 101 691 01 25324543 požár, únik RL nafta

<20 

0,01

Ludvík Maděřič ČS PHM (neveřejná)

Benátky 95 691 01 46208941 požár, únik RL nafta

<20

0,01
Nejdek  VD Nové Mlýny (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 6  
Dyje         přirozená povodeň voda 6  
Podivín VD Nové Mlýny (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 191 17,8
Dyje         přirozená povodeň voda 42  
Mikro Trading a.s. ČS PHM (neveřejná) Podivín 991 691 45 47905522  požár, únik RL nafta <20 0,01
NAVOS a.s. ČS PHM (neveřejná) Rakvická 862/2 691 45 47674857 požár, únik RL nafta <20 0,01
KM - PRONA, a.s. Bratislavská 922 691 45 25479733 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Přítluky VD Nové Mlýny (řeka Dyje) Přítluky       zvláštní povodeň voda 210 10,6
Nové Mlýny 128  
Dyje Přítluky       přirozená povodeň voda 131  
Nové Mlýny       78  
ZEPRO a.s. Přítluky Přítluky 152 691 04 60711906 veter. nákaza selata 5 <1 km2
ZEPRO a.s. Přítluky ČS PHM  (neveřejná) požár, únik RL nafta   0,01
Rakvice VD Nové Mlýny (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 1271 21,8
Dyje         přirozená povodeň voda 993  
  Rakvice       přívalové srážky voda    
  Trkmanský Dvůr       přívalové srážky voda    
ČS PHM Malinka Rakvice 823 691 03 25568825 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
IPI Trkmanice s.r.o (!) Trkmanice 400 691 03 63491931 únik NCHL izokyanát 26 1
BPS Rakvice s.r.o. Trkmanice   691 03 01445154 požár, únik NCHL bioplyn  30  0,01
ZD Rakvice Družstevní 815 691 03 00134490 veter. nákaza skot 25 <1 km2
Tvrdonice řeka Morava         ledové jevy voda    
Jižní Morava a.s. ČS PHM (neveřejná) Tvrdonice 701 691 53 47901837 požár, únik RL nafta <20 0,01
ČS PHM Em-Al Slovácká 681 691 53 48910538 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
MND, a.s. SNS Hr-23 + 2x sonda Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa, zemní plyn 1 0,013

PZP Tvrdonice (B)

    691 53 27892077  výbuch methan 29  
Blažek František Tabule 3

691 53

65369203 veter.nákaza prasata   <1 km2
Salajka Tvrdonice Kút 33 691 53 41013115 veter.nákaza prasata   <1 km2
Týnec řeka Morava         ledové jevy voda    
Kyjovka, Morava         přirozená povodeň voda   10  
MND, a.s. SNS + 2 x sonda Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa 0 0,007
Valtice   Úvaly u Valtic       přívalové srážky voda    
  Valtice       přívalové srážky voda    
ČS PHM Benzina Břeclavská 209 691 42 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
MND, a.s. SNS + nádrže na ropu Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006  požár, výbuch zemní plyn   0,0024
SEVA FLORA Valtice s.r.o. ČS PHM (neveřejná) Mikulovská 366 691 42 48111325 požár, únik RL nafta   0,01
VIVA Valtice s.r.o. ČS PHM (neveřejná) Lipová 1051 691 42 60703687 požár, únik RL nafta <20 0,01
Velké Bílovice ČS PHM Petrol Station Žižkovská 1344 691 02 27769925 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
MND, a.s. nádrže na plyn. kondenzát Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006  požár, únik RP ropa   0,0015
Agroservis spol. s r.o. ČS PHM (neveřejná) Podivínská 1236 691 02 48907570 požár, únik RL nafta/benzín   0,01
ZD Velké Bílovice Podivínská 1236 691 02 00134601 veter. nákaza skot 21 <1 km2
Základní škola Velké Bílovice Fabian 1215 691 02 70933219 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
          přívalové srážky voda    
Zaječí VaK a.s. Břeclav úpr. vody Zaječí   691 05 49455168 únik NCHL chlor 5 1
PROZAPO a.s. ČS PHM(neveřejná) Hlavní 469 691 05 60740990 požár, únik RL nafta   0,01

RD ... rodinný dům

S-NO...skládka nebezpečných odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami