Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Brno

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Brno

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh osob
počet
Bohunice Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 65269705  únik NCHL kyselina chlorovodíková  
únik NCHL hydroxid sodný  
únik NCHL chlornan sodný  
únik NCHL chlor  
požár, únik RP nafta  
požár, výbuch kyslík  
jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Klinika nukleární medicíny Lékařské fakulty MU Brno a FN Brno jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
Fakultní nemocnice Brno
Úsek imunochemických metod a RIA Oddělení klinické biochemie
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
Fakultní nemocnice Brno Transfúzní oddělení a krevní banka jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
Fakultní nemocnice Brno Pracoviště zobrazovacích metod: PET-MR jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
ČS PHM Fakultní nemocnice Kamenice 1a 625 00 65269705  požár, únik RP benzín / nafta do 100
Masarykova univerzita Kamenice
Kamenice
5
3
625 00 00216224  jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Int. Lab. Biomed. technologií Univ. kampusu Kamenice 5 625 00 00216224 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

uzavřený RA zářič

 
Biologický ústav LF MU Kamenice 5 625 00 00216224 jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič
uzavřený RA zářič
 
Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Kamenice 753/5 625 00 00216224 jiné nebezpečí otevřený RA zářič  

LentiKat's a.s.

Kamenice 34 625 00 27447618 jiné nebezpečí genet. mod. org.  

Enantis, s.r.o.

Kamenice 34 625 00 27676013 jiné nebezpečí genet. mod. org.  
ČS PHM SHELL-L (z Brna) Jihlavská   625 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM SHELL-P pravá
           8120
Jihlavská   625 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta do 100
Pneuservis Bílý a syn, s r.o. Kamenice 2 625 00 26237156   požár, únik RP, výbuch benzín / nafta > 100
propan - butan  
říčka Leskava         přirozená povodeň voda 5
Rozvodna Brno Bohunice Jemelkova   625 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
Bosonohy říčka Leskava         přirozená povodeň voda 103
říčka Leskava         přívalové srážky voda  
fi Havlík mob.zás.nafty Chironova   623 00   požár, únik RP bionafta do 100
Adler Česko, s.r.o. Pražská 675/10 642 00 28301935 požár hořlavé látky  
Vodojem Bosonohy Jámy   623 00 46347275 únik NCHL chlor  
  TBG BETONMIX a.s. Jihlavská 709/51 642 00 48530794 požár, výbuch propan - butan  
ČS LPG, Zdeněk Smolík, KUMEGAS Jihlavská 731/38 623 00 47946121 únik, požár, výbuch LPG  
ČS LPG ZEROGAS s.r.o. Jihlavská / Chironova   623 00 271166210 požár, výbuch LPG  
propan - butan  
Bystrc řeka Svratka         přirozená povodeň voda 177
potok Vrbovec, potok Rakovec         přívalové srážky voda  
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 875
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1303
ČS PHM Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Bystrcká 1276/36b 635 00 27597075 požár, únik RP benzín / nafta

LPG 

hořlavé kapaliny

 
ČS PHM SHELL
(Autosalon Hora)
Štouračova 1a 635 00 25562142  požár, únik RP benzín / nafta do 100
Černovice
řeka Svitava
           
ledové jevy

voda
 
VD Brno (Svitava)         zvláštní povodeň voda 7
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 61
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 255
ČS PHM MOL Olomoucká
(křižovatka Hladíkova)
  618 00  49450301 požár, únik RP  benzín/nafta do 100
 ATEMIT, s.r.o. Olomoucká 1181/89 627 00  26888823  jiné nebezpečí

Toxicita pro specifické cílové orgány-jednorázová expozice

Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1

Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii chronická 2

 
ČS PHM OMV Olomoucká 19 627 00 27597075  požár, únik RP benzín / nafta do 100
Siemens s.r.o. - odštěpný závod Industrial Turbomachinery Olomoucká 7 618 00 00268577 požár, únik RP oleje  
ČS PHM OMV Černovická 36 618 00 74587498 požár, únik RP benzín / nafta  
ČS PHM Bencolor, SETRA (neveřejná) Hájecká 3 618 00 00220159  požár, únik RP nafta / oleje do 100
ČS PHM TRAVIKO (neveřejná) U Svitavy 8/3 618 00 26970171 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Shell Olomoucká 240/38 618 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČSAD Brno-Černovice Hájecká  14 618 00 46346775  požár papír, textil / LTO > 100
ČS PHM W.A.G. payment solutions, a.s. Hájecká 14 618 00 26415623 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Raben Logistic Czech s.r.o. Vlastimila Pecha 14 627 00 24705128 požár rozpouštědlové barvy  
Střední škola technická a ekonomická Brno Olomoucká 61 627 00 00226475 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
 STAVOS Brno U Svitavy 2 618 00 65277911  požár, únik RP oleje do 100
Ekostavby, a.s. U Svitavy 2 618 00 46974687  požár, únik RP nafta  
Skanska DS Vinohradská 88 639 00 26271303  požár, únik RP oleje do 100
Bosch Rexroth, spol. s r.o. Těžební 1238/2 627 00 00547425 požár ředidla, lepidla, líh  
spreje, mazadla  
barvy,odmašťovadla  
hydraulický olej  
barvy, oleje  
Nová Mosilana Charbulova 150 618 00 60710756  požár      oleje, petrolej > 1 000
benzín  
vlna  
polyester  
kartony  
výbuch  propan > 100
kyslík / acetylen  
únik NCHL    kyselina chlorovodíková > 100
čpavková voda  
kyselina octová  
kyselina mravenčí  
hydroxid sodný  
chlornan sodný  
ČS PHM Rothbury, s.r.o. Olomoucká 704/174 627 00 27383407 požár, únik RP nafta/ benzín  
Rozvodna Brno Černovice Olomoucká   618 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
KOREKT DIPS, spol s r.o. (!) Vinohradská 78 618 00 v likvidaci požár toluen/
trichlorethylen
 
ČS PHM ROTHBURY, s.r.o. (vymezený přístup) Vinohradská 86 618 00 60427248 požár, únik RP nafta  
QUICK - MIX k.s. Vinohradská 1112/82 618 00 25522523 požár, únik RP nafta  
DAIDO METAL CZECH s.r.o Švédské valy  1309/6 627 00 27235475 únik NCHL kyseliny a zásady  
Daikin Device Czech Republic, s.r.o. Švédské valy  1227/2  627 00  27190455 

požár

únik NCHL

 

benzín

1200 
nafta
barvy(pro máčecí technologii)
SP 100M, SP 150M (žíravá látka)
líh, aceton, ecoflux
síran železitý
kyselina sírová
kyselina chlorovodíková
ředidla
oleje(syntetické, minerální)
výbuch dusík zkapalněný/v tlakových lahvích
kyslík zkapalněný/v tlakových lahvích
argon zkapalněný
oxid uhličitý zkapalněný
argon v tlakových lahvích
Hydrostar (5% vodíku)  
Chrlice řeka Svitava, Svratka         přirozená povodeň voda 73
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 65
Rapid Oil, s.r.o. Obilní 35 643 00 25579941  požár, únik RP nafta  
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (odloučené pracoviště) U jezu 3 664 42 00020338 požár, únik RP nafta  
požár, výbuch propan - butan  
Smurfit Kappa Czech s.r.o. Tovární 15 643 00 25105582 požár, výbuch LPG  
NITRIDACE, spol. s.r.o. Tovární 11 643 00 25339397 výbuch dusík  
AGROFERT, a.s., sklad Brno-Chrlice (B) Obilní 35 643 00 26185610    požár, výbuch  vys.hoř.kap/hoř.kap  
vys.tox./tox.látky  
Aceton  
únik NCHL vys.tox./tox.látky  
Prostředky na ochranu rostlin  
ASK Chemicals Czech, s.r.o (A) Tovární 7    643 00 25773925     únik NCHL Furfurylalkohol 57
požár, výbuch hořlavé látky  
požár, výbuch vys. hoř. kap.  
únik NCHL tox. pro ŽP  
Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, SD Chrlice  Tovární  1 643 00  46347542   požár, výbuch LPG > 1000
oleje  

Moravia Tech, a.s.

Rebešovická  77 643 00 03637751 požár, únik RP nafta  
olej  
Ředitelství silnic dálnic ČR, SSÚD  Rebešovická   702 643 00 65993390    požár   nafta/benzín/oleje / barvy a laky  
themaloelt ESSO > 100
 BMTI ČR s.r.o. Tovární 765/3 643 00 25548433  požár oleje > 100
ČS PHM THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4 643 00 26912643  požár, únik RP benzín / nafta >  100
Brněnská obalovna, s.r.o. Tovární  620 00  64506924   požár  asfalty (hořlavina II.kat)  
požár, únik RP oleje  
TPA ČR, s.r.o. Tovární 3 643 00 25122835 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Ivanovice ČS PHM East Oil Hradecká 279 621 00 48532436  požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM Globus Hradecká 40 621 00 47125497  požár, únik RP benzín / nafta do 100
BAUHAUS k.s. Řečkovická 3/555 621 00

49435388

požár oleje, ředidla, laky  
dřevo, dřevotříska  
papír / plasty  
Jehnice           přívalové srážky voda  
          jiné nebezpečí lesní požár > 100
Brno-jih Moravanský potok Přízřenice       přívalové srážky voda  
  ČS PHM ÖMV, D2 Bernáčkova 7   48038687 požár, únik RP benzín / nafta do 100
  CORROTECH TRADE, s.r.o. Bohunická 238/67 619 00

25002139

požár, výbuch nátěrové hmotyředidla a tvrdidla  
 ČS PHM ÖMV Pražská   619 00 48038687   benzín / nafta  
ČS PHM Správa a údržba silnic (neveřejná) Ořechovská 35 619 64 00088943  požár, únik RP nafta do 100
únik NL solanka  
požár oleje  
ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Kaštanová 281/2 617 00 27597075  požár, únik RP výbuch benzín / nafta

 LPG

Hořlavé kapaliny

do 100
LPG  
ČS CNG E.on Energie a.s. Kaštanová   61700 26078201 Požár, výbuch  CNG  
POCLAIN Hydraulics s.r.o Kšírova 84/186 619 00 46972978  požár, výbuch hořlavé plyny kategorie 1. nebo 2.  
 
požár oxidující kapaliny a tuhé látky  
požár hořlavé aerosoly (P3b)  
požár hořlavé kapaliny (P5c)  
jiné nebezpečí nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii akutní 1 nebo chronická 1  
jiné nebezpečí nebezp                nebezpečnsot pro vodní prostředí v kategorii chronická 2
     
 
 
 
 
ČS PHM HORTIM Kšírova 242 619 00 47915528  požár, únik RP benzín / nafta do 100
KUHN - BOHEMIA a.s., obchodní a servisní středisko Brno Kšírova 265b 619 00 45242691 požár, únik RP oleje  
  SÝKORA Transport s.r.o. (neveřejná ČS) Kšírova 701/255 619 00 29233097 požár, únik RP nafta  
ČS CNG Firemní 17 619 00 16313151 požár, výbuch CNG  
ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Hněvkovského  85 617 00 27597075  požár, únik, výbuch benzín / nafta

 LPG

 

Hořlavé kapaliny

do 100
 
Rozvodna Brno Komárov Hněvkovského   617 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
Brněnské komunikace, a.s. (neveřejná ČS PHM) Masná 180/7 602 00 60733098 požár, únik RP nafta  
požár hořlavé kapaliny  
AFK Consult, s.r.o. Vídeňská 149/125a 619 00 25334565 požár, výbuch vodík  
acetylen  
propan  
kyslík  
HEIM TRADE, a.s. Vídeňská 264/120b 619 00 26970805 požár            únik NCHL nafta  
H. Bloch, a.s. Vídeňská 232/116b 619 00 63494221 požár             únik NCHL průmyslové oleje 10
automobilové oleje
obráběcí oleje
ropné uhlovodíky, aditiva
Auto Fit, spol. s r.o. Vídeňská 296/112a 619 00 46345582

požár,      únik NCHL

hořlavé látky 15
vysoce hořlavé látky
extrémně hořlavé látky
nebezpečné pro vodní organismy
toxické látky
zdraví škodlivé Xn
Dráždivé Xi
řeka Svratka, Svitava         přirozená povodeň voda 162
7722
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Brno         zvláštní povodeň voda 8253
VD Vír         zvláštní povodeň voda 8372
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 3447
ROVNER s.r.o. Masná 9 602 00 28274482  únik NCHL amoniak 341
A.S.A s.r.o. Jílová   639 00 45809712    požár   org.rozpouštědla do 100
oleje/ anorg.chem.  
anorganická chem.  
CENTA, spol. s r.o. Vídeňská  113 639 00  45477370   požár  papír > 100
   
hořlavé kapaliny  
Feramo MI s.r.o.
ČS PHM (neveřejná)
Vodařská   15   617 00   46962913 požár kyslík / acetylen  
požár, únik RP ředidla, barvy  
nafta, olej  
Hypermarket TESCO STORES ČR  Vídeňská 100 639 00  45308314   požár  dřevo, textil > 1 000
barvy, ředidla,  
ČS PHM TESCO STORES ČR Vídeňská 100/17 639 00 45308314  požár, únik RP benzín / nafta

Hořlavé kapaliny (P5a)

Hořlavé kapaliny (P5c)

 
Feramo MI s.r.o. Vodařská 108/15 619 00 46962913

požár, výbuch

únik NCHL

kyslík

dusík

 nafta

 

hořlaviny 1. až 3. třídy, zdraví škodlivé a toxické látky

 

 
ČS PHM Dasting, a.s. (neveřejná) Vídeňská 120 639 00 26198827  požár, únik RP nafta  
AVE CZ, provozovna - ČS PHM (neveřejná) Vídeňská 120b   49356089 požár, únik RP nafta do 100
ČS PHM Silmet HP, a.s. Vídeňská 131 639 00 27097773  požár, únik RP benzín, nafta  do 100
STORGE s.r.o. Pěstitelská 162/11 619 00 28313151 požár, únik RP nafta do 100
CARGO STELLAR, s.r.o. Havránkova 73 619 00 26303787 požár, únik RP nafta do 100
ČS PHM SAKO Brno a.s. (neveřejná) Černovická 15 617 00 60713470 požár, únik RP nafta / oleje  
SAKO Brno a.s. ČOV únik NCHL Síran železitý  
Hydroxid sodný 20%  
TMT 15  
SAKO Brno a.s. myčka vozidel únik NCHL Hydroxid sodný 40%  
Síran hlinitý  
RM 110 ASF  
RM 31 ASF  
ČS PHM KARAFA, spol. s r.o. (neveřejná) Poplužní 61/6 619 00 60730331 požár, únik RP nafta  
OSPAP a.s. Vídeňská 121 639 00 16193202  požár papír / dřevo > 100
AB Komponenty, s.r.o. Vídeňská 101/119 639 00 26269015  únik NCHL kyselina fosforečná  
LPS Automotive, s.r.o. Jezerní 11   25558277 požár, únik RP hydraulický olej do 100
CHRIŠTOF, spol. s r.o. Komárovské nábř.  10 617 00 42660351    požár   chlornan sodný > 100
benzín / nafta  
chlorid sodný  
Ferona Brno a.s.
ČS PHM (neveřejná)
Vídeňská 119 656 72 26440181   výbuch kyslík > 100
požár, únik RP nafta  
Linde Gas a.s. (B) Černovické nábř. 10 617 00 00011754     výbuch    acetylen > 1 000
propan - butan  
aceton  
únik NCHL amoniak > 1 000
DELTA Pekárny a.s. Bohunická 24 619 00 25348833  požár, únik RP oleje do 100
REMET, spol. s r.o.  Vídeňská 11/127 619 00 00207675     výbuch   LPG  
 
požár, únik RP nafta  
požár, výbuch hořlavé plyny  P2 kategorie 1, nebo 2  
podporování požáru oxidující plyny  
Uxa spol. s r.o. Plotní 45 661 62 44013353  výbuch kyslík/acetylen do 100
Brněnské komunikace, a.s. ČS PHM (neveřejná) Masná 7 602 00 60733098  požár, únik RP nafta
do 100
ředidlo 6006+barvy  
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice  
ČS PHM SD KOVOŠROT, s.r.o. (neveřejná) Železná 492/16 619 00 47901284  požár, únik RP nafta do 100
Areál společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. Železná 16 619 00 46901094 výbuch kyslík  
ČS PHM Honem, spol. s r.o. Moravanská 207 619 00 00559881  požár, únik RP benzín / nafta  
ČS PHM D& D company, s.r.o. (neveřejná) Havránkova 11 619 00 26236541  požár, únik RP nafta do 100
TNS Modřice (rozvodna el. energie SŽDC) Vídeňská 147 619 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  
ELIGO Brno Hněvkovského 81 617 00 60914211 únik NCHL amoniak 117
kyselina dusičná  
hydroxid  
Cooptel, stavební a.s. (neveřejná ČS)
Černovické nábřeží 501/7a 618 00 25560271 požár, únik RP nafta do 100
SQS spol., s.r.o. Sokolova 2k 619 00 44016115 požár, únik RP Motorový olej  
GEORADIS Novomoravanské 321 619 00        
CTPark Ponávka - CT OFFICE A1 a A2 Škrobárenská 502/1 617 00   požár, únik RP nafta  
AUTONOVA BRNO, s.r.o. Masná 418/20 657 00

46960341

požár, únik RP

vyjeté oleje

Motorový olej

barvy, ředidla

 
Terrabau, s.r.o.  Vodařská 514/7 619 00 26244411 požár, únik RP nafta  
oleje  
Jundrov řeka Svratka         přirozená povodeň voda 1
11
462
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 552
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 692
          jiné nebezpečí lesní požár do 100
Kníničky řeka Svratka         přirozená povodeň voda 7
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 48
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 72
          jiné nebezpečí lesní požár  
Rozdrojovický potok         přívalové srážky voda  
Kohoutovice Aquapark Kohoutovice Chalabalova 2 623 00 26932211 
únik NCHL
chlornan sodný (17%)
> 100
          jiné nebezpečí lesní požár do 100
Komín řeka Svratka         přirozená povodeň voda 377
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 822
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1275
          přívalové srážky voda  
SIKA CZ s.r.o.  Bystrcká  1132/36 624 00  49437151   požár  epoxidové pryskyřice   
tužidla k barvám
ředidla/barvy, čističe
zaolejovaná voda
ČS Benzina Plus Bystrcká 36a 635 00 68651422 požár, únik RL, výbuch benzín / nafta > 100
propan - butan  
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
HS GEO s.r.o. (neveřejná) Palcary 50 624 00 26917785 požár, únik RP nafta  
Královo Pole  ČS PHM MOL (Řečkovice) Palackého třída   621 00 49450301 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM ÖMV Cimburkova   612 00 48038687   požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM ÖMV Porgesova   600 10 48038687   požár, únik RP benzín / nafta do 100
Teplárny Brno, a.s. Cimburkova 2 612 00 46347534  požár, únik RP Motorový olej  
ČS PHM ÖMV Hradecká   612 00 48038687    požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM SHELL Hradecká  2895/32 612 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS LPG Božetěchova 2941 612 00 40764176 výbuch LPG  
ČS LPG a plnící stanice tlakových nádob U červeného mlýna 2 612 00 28315588 výbuch propan - butan >100
LPG  
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Sportovní 39 612 00 40764176  požár, únik RP benzín / nafta do 100
Městský plavecký stadion Lužánky Sportovní 486/4 602 00 26932211  únik NCHL chlor  
ČS PHM Beneli Reissigova   612 00 26888602 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Hradecká   612 00 40764176  požár, únik RP benzín / nafta do 100
BVaK a.s. Rybníček 12 602 00 46347275  požár dřevo / různé hořl. > 100
Telefónica O2 CR, a.s.  J. Babáka  11 612 00  60193336   požár  nafta > 100
oleje  
AŽD Praha s.r.o., VZ Brno    Křižíkova 32 612 00 48029483     požár, únik RP  hořlavé kapaliny  
barvy / ředidla  
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. Křižíkova 68 612 00 47913240  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
DAROS PLUS s.r.o. Křižíkova   612 00 25538624 požár, výbuch LPG  
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Královopolská 62/147 612 64 68081731 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
DI industrial spol. s r.o. Purkyňova  99a 612 00 60710268 únik NCHL pokovovací lázeň s obsahem žíravin  
kyselina sírová, chlorovodíková a dusičná  
Královopolská, a.s. Křižíkova 68a 612 00 46347267    požár , únik RP barvy, ředidla > 100
oleje ,
transformátorový olej
 
výbuch acetylen  > 100
kyslík  
argon  
jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič
uzavřený RA zářič
 
D.I.S. s.r.o., ČS PHM (neveřejná) Křižíkova  3009/72a 612 00 46975616  požár, únik RP benzín / nafta do 100
FK systém - povrchové úpravy, s.r.o. (!) Křižíkova 68f 612 00 27736717 únik NCHL kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková 15
Dosting, spol. s r.o. Košinova 2116/19 612 00 49969234 požár značkovací barvy ve spreji 35
Státní zdravotní ústav Palackého 1-3 612 42 75010330  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Veterinární a farmaceutická univerzita, Fakulta veter. hygieny a ekologie, Ústav biochemie, chemie a biofyziky Palackého 3a 612 42 62157124 jiné nebezpečí  otevřený RA zářič
uzavřený RA zářič
 
jiné nebezpečí genet. mod. org.  
Energetický ústav, VUT v Brně, FSI Technická 2 616 69  00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Ústav elektroenergetiky, VUT v Brně, FEKT Technická 12 616 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
nehody v železniční dopravě         jiné nebezpečí požár, únik NL > 100
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice  
FEI Czech Republic s.r.o. Podnikatelská 4,6 612 00 46971629 výbuch Dusík  
požár hořlavé kapaliny  
Líšeň ZETOR TRACTORS a.s. Trnkova 111 628 00 26921782 požár      nafta > 100
nátěrové hmoty  
oleje  
ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Trnkova 111 632 00 26924765 požár, únik RP oleje -sklad  
oleje-provoz  
kalící olej  
Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 150 632 00 45474281 požár, únik RP nafta  
oleje -sklad  
ČS PHM ENI Sedláčkova 2 628 00 40764176   požár, únik RP výbuch benzín / nafta do 100
propan - butan  
ČS PHM ÖMV Jedovnická 2514 628 00 48038687 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM AGW Podruhova 5 628 00 28290593   požár, únik RP, výbuch benzín / nafta do 100
propan-butan  
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
EKOL energo, s.r.o. Zaoralova 7   27686884 požár oleje  
Energzet, a.s. Jedovnická 2a 628 00 63483823   požár nafta  
požár mazut  
Energzet, a.s. - rozvodna Trnkova 111 628 00 63483823 požár, únik RP transformátorový olej  
ČS PHM HZS JmK PS Líšeň (neveřejná)     628 00   požár, únik RP nafta < 100
.A.S.A., spol. s r.o. (vymezený přístup) Líšeňská 2755/35 636 00 45809712     požár, únik RP nafta  
SITA CZ, a.s. Drčkova 2798/7 628 00 25638955 požár, únik RP nafta 10
nebezpečný odpad na bázi ropných látek
únik NCHL odpady charakteru kyselin a zásad
baterie, akumulátory (odpad)
Slévárna HEUNISCH Zaoralova 11 628 00 27695905 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Česká televize Televizní studio Brno: Mgr. Jan Souček Trnkova 117     požár, únik RP nafta  
říčka         přirozená povodeň voda 8
8
8
          přívalové srážky voda  
Maloměřice - Obřany řeka Svitava         přirozená povodeň voda 48
995
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 1637
Teplárny Brno, a.s., provoz Brno-Sever (A) Obřanská 60 614 00 46347534   požár, únik RP Těžké topné oleje  
Transformátorový olej  
Motorový olej  
únik NCHL chlorid železitý
hydroxid vápenatý
 
Pavel Vago Kulkova 30 614 00 49924699 požár, únik RP oleje > 100
HUNS GAS s.r.o. Kulkova 4 614 00 25277715 požár, výbuch LPG  
Barvy a Laky Hostivař a.s. Kulkova 377 614 00 26765306 požár hořlaviny  
KOREDO, spol. s.r.o.
Slaměníkova 23 614 00 60700891 požár, únik RP nafta do 100
AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o. Slaměníkova 23 614 00 25586360 požár, výbuch kyslík  
požár, výbuch LPG  
požár, výbuch acetylen  
únik NCHL amoniak  
únik NCHL chlor  
výbuch Dusík  
Rembrandtin s.r.o. Slaměníkova 12 614 00 28355202 požár barvy, rozpouštědla  
ČS PHM ENERG SERVIS, a.s. (neveřejná) Hády 2 602 00 25551132  požár, únik RP nafta  

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - sklad olejového hospodářství

Hády 971/1a 614 00 46347275 únik NL oleje (motorové, převodové, hydraulické, vyjeté)  
nehody v železniční dopravě         jiné nebezpečí požár, únik NL > 100
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno Kulkova 948/1 614 00  28196678 požár, únik NCHL

Oxidující plyny

Látky nebezpečné pro životní prostředí

Látky nebezpečné pro životní prostředí

 
Zděná trafost. 1,2 (rozvodna el. energie SŽDC) Kulkova 1 614 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  
 
OHL ŽS Kulkova 30 614 00 46342796 požár, únik RP nafta  
Frentech Aerospace s.r.o. Jarní 977/48 614 00 60700581 požár, únik RP oleje  
Medlánky Inženýrské stavby s r.o.
ČS PHM vymezný přístup
Hudcova   70d 621 00 41601645    požár, únik RP nafta / oleje
 
ČS Honem, s r.o.-areal DPMB Hudcova 78b 621 00 00559881  požár, únik RP nafta / oleje do 100
HENRY SCHEIN s.r.o. Hudcova 49 621 00 25505289   H4H4

 H2 

Hořlavé aerosoli
 
Dopravní podnik m. Brna, a.s. Hudcova 74 621 00 25508881  požár, únik RP nafta
oleje
> 100
destrukce VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
Aeroklub Brno-Medlánky       44991533  jiné nebezpečí letecká havárie > 100
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova  70 621 00 00027162  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
požár hořlaviny a žíraviny  
SOLUPHARM, radioizotopy - dovoz, vývoz Azurová 20 621 00 63472503 jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
GEORADIS s.r.o. Hudcova 56b 621 00 27697487 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
VUT - Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Fakulty chemické Purkyňova 464/118 612 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
Prototypa - ZM, s.r.o. Hudcova 533/78c 612 00 49453653 výbuch výbušniny  
Rozvodna Brno Medlánky Hudcova   621 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
Strojírenský zkušební ústav s.p.  Hudcova  56b  621 00  00001490  požár heptan  
zemní plyn  
Nový Lískovec ČS PHM MOL Bítešská 1 634 00 40764176  požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s. Petra Křivky 1a 664 42 44012373  požár, únik RP benzín / nafta  
Ořešín           jiné nebezpečí lesní požár > 100
Řečkovice - Mokrá Hora potok Rakovec (k.ú. Mokrá Hora)         přívalové srážky voda  
potok Kubelín (k.ú. Řečkovice)         přívalové srážky voda  
Oncomed manufacturing, a.s. Karásek 2229/1b 621 00 24711667 požár, únik RP nafta  
požár hořlavé kapaliny  
požár hořlavé kapaliny kategorie 2. nebo 3. (P5c)  
jiné nebezpečí akutní toxicita kategorie 1 všechny cesty expozice (H1)  
akutní toxicita (H2)  
toxicita pro specifické cílové orgány (H3)  
BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Karásek 1767/1 621 00 63471507  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
Bohemia Pharmaceuticals s.r.o. Karásek 1767/1 621 00 27181570 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
Erba Lachema s.r.o. Karásek 1d 621 00 26918846 požár  methanol  
ČS PHM AB - OIL s.r.o. Bratří Křičků 50 621 00 62300288  požár, únik RP benzín / nafta do 100
STAVOTES, spol. s r.o. Palackého tř.  178 612 00  49433458   požár  dřevotříska > 100
laminované dřevo  
PPG Deco Czech, a.s. Maříkova 42 621 00 26052555  požár barvy, nátěry >100     
ředidla
lepidla
únik NCHL nátěry
kyseliny, louhy
deratizační prostředky
destrukce VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
Form - Termit, spol. s.r.o. Gromešova 1911/6a 621 00 49966578 požár Termit
vysoce hořlavé lepidlo
extrémně hořlavý aerosol
 
Brno-sever řeka Svitava         přirozená povodeň voda 7
7
3940
řeka Svitava         ledové jevy voda  
Soběšický potok (k.ú. Soběšice)         přívalové srážky voda  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 5103
TJ Tesla Brno Halasovo nám. 7 638 00 00214086  únik NCHL chlor > 550
Rozvodna Brno Dusíkova   638 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
Výrobní závod McBride Czech, a.s. Dusíkova   7 638 00 45272859   požár líh < 7
výbuch propan - butan  
požár, únik RP PHM benzín / nafta  
únik NCHL korozivní, žíravé a dráždivé látky nebezpečné pro životní prostředí  
 ČS PHM Čepro, a.s. Okružní 898 638 00 60193531 požár, únik RP benzín / nafta < 287
ČS PHM SHELL Okružní 3b 638 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta < 70
AUTOMEDIA s.r.o. Okružní 5 638 00 48532649 požár, únik RP oleje / odpadní oleje do 100
VUES Brno s.r.o. Mostecká  26 614 00 27394743  požár  ředidla, barvy < 100
oleje/
lak/
odpad
<  300
Mendelova Z a L univerzita Zemědělská 1 613 00

62156489 

jiné nebezpečí genet. mod. org.  
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Agronomická fakulta - Ústav molekulární embryologie a radiologie jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
Fakultní nemocnice Brno Pracoviště dětské medicíny Černopolní 9 613 00

65269705  

požár, únik RP nafta < 180 
únik NCHL kapalný chlor
požár, výbuch kyslík
NUMET spol. s r.o. Okružní 29A 638 00 48531227 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Český metrologický institut Okružní 772/31 638 00 00177016 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Střední průmyslová škola chemická Vranovská 1364/65 614 00 62157264 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Slatina Air Products Brno (A)  Tuřanka   94 627 00 41324226    únik NCHL amoniak > 100
výbuch  kyslík / acetylen > 100
vodík / LPG  
FRANKLIN ELECTRIC, spol.s r.o. Hviezdoslavova   1 627 00 60710454    požár, únik RP persistentní oleje  
požár  hořlavé kapaliny kat. II. a III.  
ČS PHM  MOL Hviezdoslavova 49 627 00 49450301  požár, únik RP benzín / nafta do 100
Gösswein plyn, spol. s.r.o. Řípská 15 627 00 60709138 požár, výbuch LPG  
ZDAR a.s. Řípská 9A 627 00   požár, únik RP nafta  
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Řípská 13a 627 00

47124652

požár oleje  
požár použité oleje  
ČS PHM RoBiN OIL s.r.o. Řipská 1176/3 627 00 49823574   požár, únik RP,
výbuch
benzín / nafta do 100
LPG  
ČS PHM AVIA EIGL, akc. spol. Hviezdoslavova 1b 627 00 15050424 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Daikin Device Czech Republic s.r.o. Švédské valy 2 627 00 27190455 požár hořlavé kapaliny (FIRE, EXPL)

hořlavé kapaliny (Výbuch mraku par)

hořlavé kapaliny (Boil over)

oxidující kapaliny a tuhé látky

nebezpečnost pro vodní prostředí

 
ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Hviezdoslavova 1c 627 00 27597075 požár, únik RP benzín / LPGnafta

 

do 100
ČS LPG Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Hviezdoslavova 1c 627 00 výbuch LPG > 100
ČS CNG - Innogy Energo s.r.o.  Hviezdoslavova 1 627 00 25115171 požár, výbuch CNG  
VOLVO Truck Czech s.r.o. Řipská 20 627 00 61055239  požár, únik RP oleje do 100
Dopravní podnik m. Brna, a.s. Hviezdoslavova 1a 627 00 25508881   požár, únik RP nafta /
oleje
> 100
požár, výbuch  CNG   
AZ WOOD, a.s. Drážní 7 627 00 60917695  požár dřevo, řezivo > 100
E.ON - centrální sklad  Řípská 11 627 00 25733591 požár, únik RP transformátorový olej

- venkovní skládka

- krytá skládka

 

do 100
AGROMEX s.r.o. Řípská 20a 627 00 27073157 požár, únik RP oleje  
RENOCAR, a.s. Řípská 5c 627 00 00487121 požár, únik RP oleje  
Phoenix-Zeppelin, spol. s.r.o. Tuřanka 119 627 00 18627226 požár, únik RP oleje  
BPP spol. s.r.o. Sklad a přířez PU pěny Tuřanka 877/125 627 00  

požár

únik RP

PU pěna

 hořlavé kapaliny (oleje)

 
  Stoba Precizní Technika s.r.o. Tuřanka 1316/114 627 00 02068974

požár, únik RP

hydraulické a řezné oleje  
ALFATEST s.r.o. Tuřanka 115 627 32 63469774 požár, výbuch LPG  
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
FERMAT CZ s.r.o. Tuřanka 104 627 00 26180367 požár, únik RP vysoce hořlavé kapaliny / oleje  
KRALUPOL a.s. Tuřanka 115 627 00 49679597 požár, výbuch LPG  
Honeywell, spol. s.r.o. Tuřanka  98C 627 00  18627757   požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / LPG do 100 0,01
požár, únik RP oleje  
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. (neveřejná) Tuřanka 115 627 00 60747536  požár, únik RP benzín/nafta  do 100
ČS PHM MARIN OIL s.r.o. Řípská 1153/20a 627 00 26917866 požár, únik RP nafta  
IMOS Brno a.s. Olomoucká 704/174 627 00 25322257 požár, únik RP oleje
nafta
 
Carling spol. s.r.o. Hviezdoslavova 1308/51 627 00 45477680 požár pneumatiky

pryžový materiál

 
Wombat s.r.o. Šmahova 115 627 00 47912553 požár, únik RP nafta  
ViskoTeepak, s.r.o. Vlastimila Pecha 1270/14 627 00 26156767 požár chemikálie
hořlaviny, barvy, líh
 
Bodycote HT s.r.o. Tuřanka 112 627 00 44569017 požár, únik RP durixol - olej  
výbuch Dusík  
požár, výbuch Vodík  
AREAL SLATINA, a.s. (ČS PHM) Tuřanka 1222/115 627 00 26236401 požár, únik RP nafta
benzín
 
požár, výbuch propan - butan  
Starý Lískovec říčka Leskava         přirozená povodeň voda 552
          přívalové srážky voda  
ČS PHM OMV D-1 (km -192,6)     48038687  požár, únik RP nafta / oleje do 100
ČS PHM PRIM (PETRA s.r.o.) Jihlavská 29 625 00   požár, únik RP benzín/nafta do 100
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000
Vladimír Kostandinovský Vltavská 203/1 625 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Lescon Trade s.r.o.,samoobslužné středisko služeb motoristům Bítešská   625 00 29296722 požár, únik RP benzín/nafta  
Brno-střed
řeka Svitava         ledové jevy voda  
řeka Svratka         přirozená povodeň voda 6114
VD Brno         zvláštní povodeň voda 11917
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 13896
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 2590
FN U Sv. Anny Pekařská 53 602 00 00159816   výbuch


požár, unik RP
kyslík

 


nafta
 
otevřený RA zářič    
jiné nebezpečí genet. mod. org.  
FN Pracoviště reprodukční medicíny ČS PHM (neveřejná) Obilní trh 11 602 00

65269705

požár, únik RP nafta  
požár, výbuch kyslík  
Starobrno a.s. Hlinky 12 602 00 45148066  únik NCHL benzín

 LPG

 Hořlavé kapaliny

 
hala Rondo Křídlovická 3 602 00 27304108  únik NCHL amoniak  > 1 000
Zimní stadión Úvoz 55 602 00 26664208  únik NCHL amoniak  do 100
Anti-Germ CZ, s.r.o. Podnásepní 1d 602 00 15545318 únik NCHL žíravé látky 3
ČS PHM ÖMV Masná 20 602 00 48038687   požár, únik RP benzín / nafta do 100
Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 418/20 602 00 46960341  požár oleje, ředidla, laky > 100
ČS LPG HUNSGAS s.r.o. Masná 22 602 00 63485591 požár, únik, výbuch LPG  
Neumann group, s.r.o. Masná 481/7b 602 00 25517597 požár, únik RP nafta  
ČS PHM Euro Oil Opuštěná 6 602 00 60193531   požár, únik RP benzín / nafta do 100
E.ON ČR, s.r.o. - rozvodna Opuštěná   602 00 25733591 požár, únik RP transformátorový olej  
ČS PHM ÖMV Heršpická 11 639 00 48038687   požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS MOL Brno Bauerova   602 00 49450301 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Koupaliště Riviéra Bauerova 322/7 603 00 26932211  únik NCHL chlor  
Koupaliště Riviéra - chlorovna Bauerova 322/7 603 00 26932211 únik NCHL chlor  
ČS PHM OMV Heršpická-západ   639 00 48038687    požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM JEF + LPG Heršpická 758/13 619 00   požár, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch propan - butan  
ČS PHM SHELL + LPG Heršpická 8 639 00 15890554 požár, únik RP, výbuch benzín

nafta

propan-butan
LPG

do 100
ČS PHM SHELL Opuštěná 6 602 00 15890554 požár, únik RP benzín / nafta do 100
 ČS PHM Čepro Výstaviště Křížkovského 535 603 00 60193531  požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS LPG FLAGA Uhelná   602 00 47917091  požár, únik, výbuch LPG  
ČS PHM I.B.C. UNISTAV, a.s. Příkop 6 602 00 00531766  požár, únik RP benzín / nafta > 100
Rozvodna Brno Příkop Příkop 8 602 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej  
BAUHAUS k.s.  Strážní 7 639 00 49435388 požár   oleje, ředidla, laky > 100
dřevo, dřevotříska  
papír / plasty  
ESB Elektrické stroje, a.s.  Vídeňská  297 656 44  27742598   požár, únik RP lak/kyslík  
transformátorový olej  
ESB Rozvaděče, a.s. Vídeňská 297 656 44 27749690  výbuch kyslík  
G4S Cash Solutions (CZ), a.s. Radlas 5a 602 00 27590151 požár, únik RP nafta  
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. Heršpická 3 639 00 47117559  požár barvy, ředidla > 1 000
SETRA, spol. s r.o. Zvonařka 16 617 00 00220159   požár nafta / oleje > 100
ČS Benzina, Unipetrol RPA, s.r.o. Zvonařka 418/20 617 00 27597075 požár, únik RP naftabenzín  
Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 60733098 požár nátěrové hmoty  
požár, výbuch ředidlo C 6000  
požár Citelack  
BMT Medical Technology s.r.o. Cejl   48/50   602 00 46346996    požár, únik RP  Budova I. - oleje

- HK IV.třídy, hořlavé látky

 
Budova V. - vysoce hořlavé látky (balící materiál)  
Budova XI. - HK I.,II.,III. třídy  
Budova XII. - chemikálie - čistící a desinfekční prostředky  
Budova XIV. - hořlavé látky  
Budova XVI. - hořlavé látky  
Šmeral Brno, a.s.    Křenová   65c  658 25 46346139   požár  kyslík

acetylen

> 100
oleje, ředidla  
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
ČS PHM HZS JmK PS Lidická (neveřejná) Lidická 61 602 00   požár, únik RP nafta < 100
Lázeňské a rekreační centrum Rašínova Rašínova 643/12 602 00 26932211  únik NCHL chlor  
Teplárny Brno, a.s. Špitálka 6 602 00 46347534 požár, únik RP Motorový olej  
Transformátorový olej  
nafta  
únik NCHL    kyselina chlorovodíková  
hydroxid sodný  
chlorid železitý  
karbidové vápno  
Tourbus, a.s. 
ČS PHM (neveřejná)
Rosická 20 602 00 48533076   požár oleje, mazivo > 100
požár, únik RP nafta  
KAROSERIA a.s. Heršpická 13 639 00 46347453  požár, výbuch kyslík, acetylen do 100
STAPPA mix Brno, spol. s r.o. Heršpická

11 

 

639 00

02410907

požár

nafta

 

 
požár oleje  
únik RP barvy, lepidla, ředidla  
Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 1 602 00 49970607  požár, výbuch acetylen / kyslík do 100
Plnící stanice CNG - Innogy Energo s.r.o. Plynárenská  1 602 00 25115171 požár, výbuch  CNG  
Krytý plavecký bazén Ponávka Ponávka 808/3a 602 00 26932211  únik NCHL chlor  
HI-OIL, s.r.o.   Plotní   6 602 00 63487420    požár, únik RP   benzín  
petrolej  
oleje, plastická maziva v sudehc  
olej v nádržích  
nafta  
Dopravní podnik města Brna Hlinky 151 656 46 25508881   požár nafta/oleje > 100
Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 25582518  požár nafta/oleje do 100
Masarykova univerzita - Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU Kotlářská 267/2 611 37 00216224 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
PS PROFI s.r.o. Stará 586/5 602 00 26244918 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 00209805  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
- zevní a vnitřní radioterapie Kliniky radiační onkologie jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
- ústavní lékárna jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
- Regionální centrum aplikované molekulární onkologie jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
- molek. a  experim. patologie jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
- odd. nukleární medicíny jiné nebezpečí otevřený RA zářič
uzavřený RA zářič
 
Ústř. kontrol. a zkuš. úst. zemědělský
- Odd. mikrobiologie a biochemie
Hroznová 2 656 06 00020338 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., ČS PHM (neveřejná) Pražákova 100/60 619 00 25342100  požár, únik RP benzín / nafta do 100
VUT v Brně - Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Antonínská 548/1 602 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Vyšší odborná a střední průmyslová škola elektrotechnická Náplavka 658/4 603 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola Barvičova 666/85 602 00 00532525 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno Výpravní 10 619 00   požár, únik RP nafta / LTO  
 EPZ Brno – odst. „A+F+B“ (rozvodna el. energie SŽDC) Pražákova 68 639 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  
Zděná trafostanice (rozvodna el. energie SŽDC) Štýřické nábřeží   639 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej  

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ČS PHM neveřejná

Pisárecká 277/1 603 00 46347275 únik NL

nafta

benzín

 

R-DIAGNOSTICS, SPOL. S R.O.

Šumavská 31 612 54 26938740 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

Nuklea medical center, s.r.o.

Bratislavská 2 602 00 63493560 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 
RIA laboratoř - oddělení imunoananlýzy a HPLC Bratislavská 2 602 00 26911817 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

RIA laboratoř

Bratislavská 2 602 00 25565052 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

Přírodovědecká fakulta MU,Ústav chemie

Údolní 244/53 602 00 00216224 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

FN Centrum molekulární biologie a genové terapie

Černopolní 9 613 00 25532219 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

DGR, spol. s r.o.

Šumavská 33 612 54 13038541 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

 

Ústav fyziky materiálů AV České republiky, v.v.i.

Žižkova 22 616 62 68081723 jiné nebezpečí

uzavřený RA zářič

 
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
VUT v Brně Veveří 95 602 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
- Ústav stavebního zkušebnictví jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič  
- Sklad VUT Toxler 3440, FS, USZ, SRD jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Ústav analytické chemie Akademie Věd České republiky, v.v.i. Veveří 967/97 602 00 68081715 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Česká geologická služba Leitnerova 22 658 69 00025798 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
LABTECH s.r.o. Polní 23 639 00 44014643 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
ČS CNG Vemex s.r.o. (depo ČP) Opavská  8 66293 26448831 požár, výbuch CNG  
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 70890013 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany tř. Kpt. Jaroše 5 602 00 70565813 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Galerie Vaňkovka Brno Ve Vaňkovce 1 602 00 65413695 požár, únik RP nafta  
Heineken Česká republika, a.s Hlinky 160/12 603 00        
Gymnázium Vídeňská 55/47 639 00        
UNIPETROL RPA, s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO Tkalcovská 36/2 602 00 27597075 požár, únik NL propylen  
isobutan  
hořlaviny I.třídy  
hořlaviny II.třídy  
technické plyny  
výbuch dusík  
Tuřany

 

řeka Svitava, Černovický potok         přirozená povodeň voda 26
VD Brno (Svitava)         zvláštní povodeň voda 63
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 168
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 30
ČS PHM MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Kaštanová 50 617 00 26450691  požár, únik RP benzín / nafta > 100
ČS LPG Daros Plus s.r.o. Kaštanová 127   25538624 požár, výbuch LPG  
ČS PHM HERBST AERO, a.s. Karkulínova 27 627 00 44013086  požár, únik RP letecký benzín  
ČS PHM AGRO Brno-Tuřany, a.s. (neveřejná) Pratecká 12a 620 00 29365619  požár, únik RP nafta  
          oleje  
          vet. nákaza skot > 1 000
ČS PHM ROTHBURY, s.r.o. Saidova 5 620 00 27383407  požár, únik RP benzín / nafta  
Chemko, s. r.o. Jahodová 60 620 00 25013521  požár nafta  
FRISCHBETON s.r.o. Jahodová 60 620 00 40743187 požár, únik RP benzín / nafta  
ČS PHM SWIETELSKY stavební, s.r.o. (neveřejná) Jahodová 60 620 00 48035599  požár, únik RP nafta  
Letiště Brno a.s.   904/1 627 00 26237920
požár, výbuch
LPG
 
jiné nebezpečí letecká havárie > 100
Shell a.s. (areál Letiště Brno a.s.)   904/1 627 00 15890554 požár, výbuch letecký petrolej  
letecký benzín  
Letecká základna PČR-Tuřany 
 

 

 
  požár letecký petrolej do 100
ČS PHM OMV Česká republika, s.r.o.
D1 (198,5 km)
    627 00 48038687  požár, únik RP benzín / nafta  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Čistírna odpaních vod Chrlická 552 664 42 46347275 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Ing. Josef Sklenář (Farma Ráječek) Ráječek 5b 620 00 60359935 požár, únik RP nafta  
ČS neveřejná (Svoboda a syn s.r.o.) Sladovnická 6   25548531 požár, únik RP nafta  
Porr a.s. Jahodová 58 620 00 43005560 požár, únik RP oleje
nafta
 
Brněnská obalovna s.r.o. Jahodová 60   64506924 požár, únik RP asfalt  
lehký topný olej  
Útěchov           jiné nebezpečí lesní požár > 100
Vinohrady ČS PHM Shell Žarošická 4315/17 638 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta

 LPG

do 100
ČS PHM Unicorn Žarošická 19 628 07 25558285 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / LPG do 100
               
Žabovřesky řeka Svratka         přirozená povodeň voda 2
825
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1398
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1679
ČS PHM Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Královopolská 3179/90 612 65 27597075 požár, únik RP benzín / nafta

 

Hořlavé látky
 
vodojem Palacký vrch       únik NCHL chlor > 100
          jiné nebezpečí lesní požár > 100
Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská  135 612 65 68081707  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
jiné nebezpečí otevřený RA zářič  
LARS Chemie, spol. s r.o.  Minská   8 616 00 26936496  únik NCHL   hydroxid sodný  
kyselina sírová 50%  
kyselina sírová 96%  
Žebětín Horákův žleb         přívalové srážky voda  
          jiné nebezpečí lesní požár > 100
Židenice řeka Svitava (Zábrdovice)         přirozená povodeň voda 5150
řeka Svitava         ledové jevy voda  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 5851
ČSPHM UNICORN (UNIXAN s.r.o.) Žarošická 4301/19 628 00 29246008 požár, únik RP benzín / nafta

 

hořlavé kapaliny

 

 
ČS PHM PRIM (PETRA s.r.o.) Rokytova   615 00   požár, únik RP benzín / nafta do 100
Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3 636 00 60555530  požár, výbuch kyslík (zásobníky)
kyslík (na odděleních)
 
Koupaliště Zábrdovice Zábrdovická 158/13 615 00 26932211  únik NCHL chlor  
SAKO Brno, a.s. Jedovnická  2 628 00  60713470  požár  hořlavé kapaliny  
hořlavé plyny  
nafta   
ČS LPG HUNSGAS s.r.o. Kulkova 4 615 00 25277715  výbuch LPG > 100
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. Kulkova 4 615 00 26765306 požár barvy, ředidla  
Linde Gas - prodejní místo (!) (B) Kulkova 10 615 00 49935691 únik NCHL ethylenoxid  
požár, výbuch acetylen  
požár, výbuch kyslík  
Genex CZ, s.r.o. Viniční 235 615 00 26249308  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
GeneProof, a.s. Viniční 235 615 00 26981947  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
Hošek Motor, a.s. Žarošická 17 628 00 63484463  požár motorové oleje  
ITSELF s.r.o. Pálavského náměstí 11 628 00 18826016 požár, únik RP nafta  
STACHEMA CZ s.r.o. Pod sídlištěm 3988/3 636 00 46353747 požár Aceton
Benzín
Ethylacetát
Toluen
Butylacetát
 
Neveřejná ČS - Areál Rozvody tepla, spol. s.r.o. Životského 4453/15 618 00 26231433 požár, únik RP nafta  

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.