Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Brno

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Brno

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh osob území
počet (km2)
Bohunice Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 65269705  únik NCHL kyselina chlorovodíková    
únik NCHL hydroxid sodný    
únik NCHL chlornan sodný    
únik NCHL chlor    
požár, únik RP nafta    
požár, výbuch kyslík    
jiné nebezpečí genet. mod. org.    
Klinika nukleární medicíny Lékařské fakulty MU Brno a FN Brno jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
FN Brno - odd. klinické biochemie jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
FN Brno - Transfúzní oddělení a krevní banka jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
   
FN Brno- Pracoviště zobrazovacích metod:PET-MR jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
ČS PHM Fakultní nemocnice Kamenice 1a 625 00 65269705  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Masarykova univerzita Kamenice
Kamenice
5
3
625 00 00216224  jiné nebezpečí genet. mod. org.    
Int. Lab. Biomed. technologií Univ. kampusu Kamenice 5 625 00 00216224 jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
Biologický ústav LF MU Kamenice 5 625 00 00216224 jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič
uzavřený RA zářič
   
Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Kamenice 753/5 625 00 00216224 jiné nebezpečí otevřený RA zářič    

LentiKat's a.s.

Kamenice 34 625 00 27447618 jiné nebezpečí genet. mod. org.    

Enantis, s.r.o.

Kamenice 34 625 00 27676013 jiné nebezpečí genet. mod. org.    
ČS PHM SHELL-L (z Brna) Jihlavská   625 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM SHELL-P Jihlavská   625 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Pneuservis Bílý a syn, s r.o. Kamenice 2 625 00 26237156   požár, únik RP, výbuch benzín / nafta > 100 0,01
propan - butan    
říčka Leskava         přirozená povodeň voda 5  
  Rozvodna Brno Bohunice Jemelkova   625 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej    
Bosonohy říčka Leskava         přirozená povodeň voda 103  
říčka Leskava         přívalové srážky voda    
fi Havlík mob.zás.nafty Chironova   623 00   požár, únik RP bionafta do 100 0,01
Adler Česko, s.r.o. Pražská 675/10 642 00 28301935 požár hořlavé látky    
Vodojem Bosonohy Jámy   623 00 46347275 únik NCHL chlor    
 ČS LPG, Zdeněk Smolík, KUMEGAS Jihlavská 731/38 623 00 47946121 únik, požár, výbuch LPG    
 ČS LPG ZEROGAS s.r.o. Jihlavská / Chironova   623 00 271166210 požár, výbuch LPG    
propan - butan    
Bystrc řeka Svratka         přirozená povodeň voda 177 >1
potok Vrbovec, potok Rakovec         přívalové srážky voda    
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 875 >1
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1303  
ČS PHM SHELL
(Autosalon Hora)
Štouračova 1a 635 00 25562142  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Černovice
řeka Svitava
           
ledové jevy

voda
   
VD Brno (Svitava)         zvláštní povodeň voda 7 >1
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 61  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 255  
ČS PHM MOL Olomoucká
(křižovatka Hladíkova)
  618 00  49450301 požár, únik RP  benzín/nafta do 100 0,01
 ČS PHM OMV Olomoucká 19 627 00 48038687  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 ČS PHM OMV Černovická 36 618 00 74587498 požár, únik RP benzín / nafta    
ČS PHM Bencolor, SETRA (neveřejná) Hájecká 3 618 00 00220159  požár, únik RP nafta / oleje do 100 0,01
 ČS PHM TRAVIKO (neveřejná) U Svitavy 8/3 618 00 26970171 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 ČS PHM Shell Olomoucká 240/38 618 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČSAD Brno-Černovice Hájecká  14 618 00 46346775  požár papír, textil / LTO > 100 <1
ČS PHM W.A.G. payment solutions, a.s. Hájecká 14 618 00 26415623 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Raben Logistic Czech s.r.o. Vlastimila Pecha 14 627 00 24705128 požár rozpouštědlové barvy    
Střední škola technická a ekonomická Brno Olomoucká 61 627 00 00226475 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
STAVOS Brno U Svitavy 2 618 00 65277911  požár, únik RP oleje do 100 0,01
 Ekostavby, a.s. U Svitavy 2 618 00 46974687  požár, únik RP nafta    
Skanska DS Vinohradská 88 639 00 26271303  požár, únik RP oleje do 100 0,01
Bosch Rexroth, spol. s r.o. Těžební 1238/2 627 00 00547425 požár ředidla, lepidla, líh    
barvy,odmašťovadla    
hydraulický olej    
barvy, oleje    
Nová Mosilana Charbulova 150 618 00 60710756  požár      oleje, petrolej > 1 000 <1
benzín    
vlna    
polyester    
kartony    
výbuch  propan > 100 >1
kyslík / acetylen    
únik NCHL    kyselina chlorovodíková > 100 <1
čpavková voda    
kyselina octová    
kyselina mravenčí    
hydroxid sodný    
chlornan sodný    
ČS PHM Rothbury, s.r.o. Olomoucká 704/174 627 00 27383407 požár, únik RP nafta/ benzín    
  Rozvodna Brno Černovice Olomoucká   618 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej    
KOREKT DIPS, spol s r.o. (!) Vinohradská 78 618 00 v likvidaci požár toluen/
trichlorethylen
   
ČS PHM ROTHBURY, s.r.o. (vymezený přístup) Vinohradská 86 618 00 60427248 požár, únik RP nafta    
DAIDO METAL CZECH s.r.o Švédské valy  1309/6 627 00 27235475 únik NCHL kyseliny a zásady    
Daikin Device Czech Republic, s.r.o. Švédské valy  1227/2  627 00  27190455 

požár

únik NCHL

 

benzín

1200    
nafta
barvy(pro máčecí technologii)
SP 100M, SP 150M (žíravá látka)
líh, aceton, ecoflux
síran železitý
kyselina sírová
kyselina chlorovodíková
ředidla
oleje(syntetické, minerální)
výbuch dusík zkapalněný/v tlakových lahvích
kyslík zkapalněný/v tlakových lahvích
argon zkapalněný
oxid uhličitý zkapalněný
argon v tlakových lahvích
Hydrostar (5% vodíku)    
Chrlice řeka Svitava, Svratka         přirozená povodeň voda 73 >1
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 65  
Rapid Oil, s.r.o. Obilní 35 643 00 25579941  požár, únik RP nafta    
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (odloučené pracoviště) U jezu 3 664 42 00020338 požár, únik RP nafta    
požár, výbuch propan - butan    
Smurfit Kappa Czech s.r.o. Tovární 15 643 00 25105582 požár, výbuch LPG    
NITRIDACE, spol. s.r.o. Tovární 11 643 00 25339397 výbuch dusík    
AGROFERT, a.s., sklad Brno-Chrlice (B) Obilní 35 643 00 26185610    požár, výbuch  vys.hoř.kap/hoř.kap    
vys.tox./tox.látky    
Aceton    
únik NCHL vys.tox./tox.látky    
Prostředky na ochranu rostlin    
ASK Chemicals Czech, s.r.o (A) Tovární 7    643 00 25773925     únik NCHL Furfurylalkohol 57  
požár, výbuch hořlavé látky    
požár, výbuch vys. hoř. kap.    
únik NCHL tox. pro ŽP    
Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, SD Chrlice  Tovární  1 643 00  46347542   požár, výbuch LPG > 1000 >1
oleje   <1

Moravia Tech, a.s.

Rebešovická  77 643 00 03637751 požár, únik RP nafta    
olej    
 Ředitelství silnic dálnic ČR, SSÚD  Rebešovická   702 643 00 65993390    požár   nafta/benzín/oleje / barvy a laky   <1
themaloelt ESSO > 100 <1
BMTI ČR s.r.o. Tovární 3 643 00 25548433  požár oleje > 100 <1
 ČS PHM THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. Roviny 825/4 643 00 26912643  požár, únik RP benzín / nafta >  100 ‹ 1
 Brněnská obalovna, s.r.o. Tovární  620 00  64506924   požár  asfalty (hořlavina II.kat)    
požár, únik RP oleje    
TPA ČR, s.r.o. Tovární 3 643 00 25122835 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Ivanovice ČS PHM East Oil Hradecká 279 621 00 48532436  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Globus Hradecká 40 621 00 47125497  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
BAUHAUS k.s. Řečkovická 3/555 621 00

49435388

požár oleje, ředidla, laky    
dřevo, dřevotříska    
papír / plasty    
Porr a.s. Jahodová 58 620 00 43005560 požár, únik RP oleje
nafta
   
  ČS LPG Daros Plus s.r.o. Kaštanová 127   25538624 požár, výbuch LPG    
  ČS neveřejná (Svoboda a syn s.r.o.) Sladovnická 6   25548531 požár, únik RP nafta    
Jehnice           přívalové srážky voda    
          jiné nebezpečí lesní požár > 100 >1
Brno-jih Moravanský potok Přízřenice       přívalové srážky voda    
ČS PHM ÖMV, D2 Skandinávská 1   48038687 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Správa a údržba silnic (neveřejná) Ořechovská 35 619 64 00088943  požár, únik RP nafta do 100 0,01
únik NL solanka    
požár oleje    
 ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Kaštanová 281/2 617 00 27597075  požár, únik RP výbuch benzín / nafta do 100 0,01
LPG    
ČS CNG E.on Energie a.s. Kaštanová   61700 26078201 Požár, výbuch  CNG    
 POCLAIN Hydraulics s.r.o Kšírova 84/186 619 00 46972978  požár, únik RP Sklad olejů - oleje
   
požár, výbuch Stanice acetylenu - acetylen    
požár, únik RP Mobilní sklad hořlavých kapalin – barev – požární kontejner - barvy, ředidla
   
požár, únik RP Olejové hospodářství - oleje    
požár, výbuch Sklad vodíku ve svazcích - vodík    
výbuch Tlaková stanice dusíku - Dusík    
ČS PHM HORTIM Kšírova 242 619 00 47915528  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
  ČS CNG Firemní 17 619 00 16313151 požár, výbuch CNG    
 ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Hněvkovského  85 617 00 27597075  požár, únik, výbuch benzín / nafta do 100 0,01
propan - butan    
  Rozvodna Brno Komárov Hněvkovského   617 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej    
Brněnské komunikace, a.s. Masná 7 602 00   požár, únik RP nafta    
  AFK Consult, s.r.o. Vídeňská 149/125a 619 00 25334565 požár, výbuch vodík    
acetylen    
propan    
kyslík    
HEIM TRADE, a.s. Vídeňská 264/120b 619 00 26970805 požár            únik NCHL nafta    
H. Bloch, a.s. Vídeňská 232/116b 619 00 63494221 požár             únik NCHL průmyslové oleje 10  
automobilové oleje
obráběcí oleje
ropné uhlovodíky, aditiva
Auto Fit, spol. s r.o. Vídeňská 296/112a 619 00 46345582

požár,      únik NCHL

hořlavé látky 15 0,0126
vysoce hořlavé látky
extrémně hořlavé látky
nebezpečné pro vodní organismy
toxické látky
zdraví škodlivé Xn
Dráždivé Xi
řeka Svratka, Svitava         přirozená povodeň voda 162  
7722  
řeka Svitava         ledové jevy voda    
VD Brno         zvláštní povodeň voda 8253  
VD Vír         zvláštní povodeň voda 8372  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 3447  
ROVNER s.r.o. Masná 9 602 00 28274482  únik NCHL amoniak 341 >1
A.S.A s.r.o. Jílová   639 00 45809712    požár   org.rozpouštědla do 100 <1
oleje/ anorg.chem.    
anorganická chem.    
CENTA, spol. s r.o. Vídeňská  113 639 00  45477370   požár  papír > 100 <1
hořlavé kapaliny    
Feramo MI s.r.o.
ČS PHM (neveřejná)
Vodařská   15   617 00   46962913 požár kyslík / acetylen    
požár, únik RP ředidla, barvy    
nafta, olej    
Hypermarket TESCO STORES ČR  Vídeňská 100 639 00  45308314   požár  dřevo, textil > 1 000 <1
barvy, ředidla,    
ČS PHM TESCO STORES ČR Vídeňská 100 639 00 45308314  požár, únik RP benzín / nafta > 100 0,01
ČS PHM Dasting, a.s. (neveřejná) Vídeňská 120 639 00 26198827  požár, únik RP nafta    
AVE CZ, provozovna - ČS PHM (neveřejná) Vídeňská 120b   49356089 požár, únik RP nafta do 100 0,01
 ČS PHM Silmet HP, a.s. Vídeňská 131 639 00 27097773  požár, únik RP benzín, nafta  do 100 0,01
STORGE s.r.o. Pěstitelská 162/11 619 00 28313151 požár, únik RP nafta do 100 0,01
CARGO STELLAR, s.r.o. Havránkova 73 619 00 26303787 požár, únik RP nafta do 100 0,01
 ČS PHM SAKO Brno a.s. (neveřejná) Černovická 15 617 00 60713470 požár, únik RP nafta / oleje    
  SAKO Brno a.s. ČOV únik NCHL Síran železitý    
Hydroxid sodný 20%    
TMT 15    
  SAKO Brno a.s. myčka vozidel únik NCHL Hydroxid sodný 40%    
Síran hlinitý    
RM 110 ASF    
RM 31 ASF    
ČS PHM KARAFA, spol. s r.o. (neveřejná) Poplužní 61/6 619 00 60730331 požár, únik RP nafta    
OSPAP a.s. Vídeňská 121 639 00 16193202  požár papír / dřevo > 100 <1
AB Komponenty, s.r.o. Vídeňská 101/119 639 00 26269015  únik NCHL kyselina fosforečná    
LPS Automotive, s.r.o. Jezerní 11   25558277 požár, únik RP hydraulický olej do 100 0,01
CHRIŠTOF, spol. s r.o. Komárovské nábř.  10 617 00 42660351    požár   chlornan sodný > 100 <1
benzín / nafta    
chlorid sodný    
Ferona Brno a.s.
ČS PHM (neveřejná)
Vídeňská 119 656 72 26440181   výbuch kyslík > 100 <1
požár, únik RP nafta    
Linde Gas a.s. (B) Černovické nábř. 10 617 00 00011754     výbuch    acetylen > 1 000 >1
propan - butan    
aceton    
únik NCHL amoniak > 1 000 >1
DELTA Pekárny a.s. Bohunická 24 619 00 25348833  požár, únik RP oleje do 100 0,01
REMET, spol. s r.o.  Vídeňská 11/127 619 00 00207675     výbuch  acetylen do 100 <1
propan / kyslík    
požár, únik RP nafta / oleje do 100 0,01
únik NCHL chlorid železitý/hydroxid sodný    
Uxa spol. s r.o. Plotní 45 661 62 44013353  výbuch kyslík/acetylen do 100 <1
Brněnské komunikace, a.s. ČS PHM (neveřejná) Masná 7 602 00 60733098  požár, únik RP nafta
do 100 0,01
ředidlo 6006+barvy    
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice    
ČS PHM SD KOVOŠROT, s.r.o. (neveřejná) Železná 492/16 619 00 47901284  požár, únik RP nafta do 100 0,01
  Areál společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. Železná 16 619 00 46901094 výbuch kyslík    
 ČS PHM Honem, spol. s r.o. Moravanská 207 619 00 00559881  požár, únik RP benzín / nafta    
ČS PHM D& D company, s.r.o. (neveřejná) Havránkova 11 619 00 26236541  požár, únik RP nafta do 100 0,01
 TNS Modřice (rozvodna el. energie SŽDC) Vídeňská 147 619 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej    
ELIGO Brno Hněvkovského 81 617 00 60914211 únik NCHL amoniak 117  
kyselina dusičná    
hydroxid    
Cooptel, stavební a.s. (neveřejná ČS)
Černovické nábřeží 501/7a 618 00 25560271 požár, únik RP nafta do 100 0,01
  Terrabau, s.r.o.  Vodařská 514/7 619 00 26244411 požár, únik RP nafta    
oleje    
Jundrov řeka Svratka         přirozená povodeň voda 1  
11  
462  
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 552  
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 692  
          jiné nebezpečí lesní požár do 100 >1
Kníničky řeka Svratka         přirozená povodeň voda 7  
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 48  
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 72  
          jiné nebezpečí lesní požár    
Rozdrojovický potok         přívalové srážky voda    
Kohoutovice Aquapark Kohoutovice Chalabalova 2 623 00 26932211 
únik NCHL
chlornan sodný (17%)
> 100

<1
          jiné nebezpečí lesní požár do 100 >1
Komín řeka Svratka         přirozená povodeň voda 377  
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 822  
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1275  
          přívalové srážky voda    
SIKA CZ s.r.o.  Bystrcká  1132/36 624 00  49437151   požár  epoxidové pryskyřice      
tužidla k barvám
ředidla/barvy, čističe
zaolejovaná voda
ČS Benzina Plus Bystrcká 36a 635 00 68651422 požár, únik RL, výbuch benzín / nafta > 100 >1
propan - butan    
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000 >1
HS GEO s.r.o. (neveřejná) Palcary 50 624 00 26917785 požár, únik RP nafta    
Královo Pole   ČS PHM MOL Palackého třída   621 00 49450301 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM ÖMV Cimburkova   612 00 48038687   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 ČS PHM ÖMV Porgesova   600 10 48038687   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Teplárny Brno, a.s. Cimburkova 2 612 00 46347534  požár, únik RP Motorový olej    
ČS PHM ÖMV Hradecká   612 00 48038687    požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM SHELL Hradecká  2895/32 612 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 ČS LPG Božetěchova 2941 612 00 40764176 výbuch LPG    
ČS LPG a plnící stanice tlakových nádob U červeného mlýna 2 612 00 28315588 výbuch propan - butan >100 <1
LPG    
 ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Sportovní 39 612 00 40764176  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 Městský plavecký stadion Lužánky Sportovní 486/4 602 00 26932211  únik NCHL chlor    
ČS PHM Beneli Reissigova   612 00 26888602 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 ČS PHM MOL Česká republika, s.r.o. Hradecká   612 00 40764176  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
BVaK a.s. Rybníček 12 602 00 46347275  požár dřevo / různé hořl. > 100 <1
Telefónica O2 CR, a.s.  J. Babáka  11 612 00  60193336   požár  nafta > 100 <1
oleje    
 AŽD Praha s.r.o., VZ Brno    Křižíkova 32 612 00 48029483     požár, únik RP  hořlavé kapaliny    
barvy / ředidla    
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. Křižíkova 68 612 00 47913240  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
  DAROS PLUS s.r.o. Křižíkova   612 00 25538624 požár, výbuch LPG    
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Královopolská 62/147 612 64 68081731 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
DI industrial spol. s r.o. Purkyňova  99a 612 00 60710268 únik NCHL pokovovací lázeň s obsahem žíravin    
kyselina sírová, chlorovodíková a dusičná    
 Královopolská, a.s. Křižíkova 68a 612 00 46347267       požár , únik RP barvy, ředidla > 100 <1
oleje ,
transformátorový olej
   
výbuch acetylen  > 100 <1
kyslík    
argon    
jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič
uzavřený RA zářič
   
 D.I.S. s.r.o., ČS PHM (vymezený přístup) Křižíkova  3009/72a 612 00 46975616  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
FK systém - povrchové úpravy, s.r.o. (!) Křižíkova 68f 612 00 27736717 únik NCHL kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková 15 0,001
Dosting, spol. s r.o. Košinova 2116/19 612 00 49969234 požár značkovací barvy ve spreji 35  
Státní zdravotní ústav Palackého 1-3 612 42 75010330  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Veterinární a farmaceutická univerzita, Fakulta veter. hygieny a ekologie, Ústav biochemie, chemie a biofyziky Palackého 3a 612 42 62157124 jiné nebezpečí  otevřený RA zářič
uzavřený RA zářič
   
jiné nebezpečí genet. mod. org.    
Energetický ústav, VUT v Brně, FSI Technická 2 616 69  00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Ústav elektroenergetiky, VUT v Brně, FEKT Technická 12 616 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
nehody v železniční dopravě         jiné nebezpečí požár, únik NL > 100 <1
destrukce el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice    
  FEI Czech Republic s.r.o. Podnikatelská 4,6 612 00 46971629 výbuch Dusík    
požár hořlavé kapaliny    
Líšeň  ZETOR TRACTORS a.s. Trnkova 111 628 00 26921782 požár      nafta > 100 <1
nátěrové hmoty    
oleje    
 ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Trnkova 111 632 00 26924765    požár, únik RP oleje -sklad    
oleje-provoz    
kalící olej    
 Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 150 632 00 45474281 požár, únik RP nafta    
oleje -sklad    
ČS PHM ENI Sedláčkova 2 628 00 40764176   požár, únik RP výbuch benzín / nafta do 100 0,01
propan - butan    
 ČS PHM ÖMV Jedovnická 15 628 00 48038687   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM AGW Podruhova 5 628 00 28290593   požár, únik RP, výbuch benzín / nafta do 100 0,01
propan-butan    
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000 >1
EKOL energo, s.r.o. Zaoralova 7   27686884 požár oleje    
 Energzet, a.s. Jedovnická 2a 628 00 63483823   požár nafta    
požár mazut    
 Energzet, a.s. - rozvodna Trnkova 111 628 00 63483823 požár, únik RP transformátorový olej    
ČS PHM HZS JmK PS Líšeň (neveřejná)     628 00   požár, únik RP nafta < 100 0,01
.A.S.A., spol. s r.o. (vymezený přístup) Líšeňská 2755/35 636 00 45809712     požár, únik RP nafta    
SITA CZ, a.s. Drčkova 2798/7 628 00 25638955 požár, únik RP nafta 10 1
nebezpečný odpad na bázi ropných látek
únik NCHL odpady charakteru kyselin a zásad
baterie, akumulátory (odpad)
Slévárna HEUNISCH Zaoralova 11 628 00 27695905 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
říčka         přirozená povodeň voda 8  
8  
8  
          přívalové srážky voda    
Maloměřice - Obřany řeka Svitava         přirozená povodeň voda 48  
995  
řeka Svitava         ledové jevy voda    
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 1637  
 Teplárny Brno, a.s., provoz Brno-Sever (A) Obřanská 60 614 00 46347534   požár, únik RP Těžké topné oleje    
Transformátorový olej    
Motorový olej    
únik NCHL chlorid železitý
hydroxid vápenatý
   
 Pavel Vago Kulkova 30 614 00 49924699 požár, únik RP oleje > 100 <1
  HUNS GAS s.r.o. Kulkova 4 614 00 25277715 požár, výbuch LPG    
  Barvy a Laky Hostivař a.s. Kulkova 377 614 00 26765306 požár hořlaviny    
KOREDO, spol. s.r.o.
Slaměníkova 23 614 00 60700891 požár, únik RP nafta do 100 0,01
 AGRO SERVIS CZ, spol. s r.o. Slaměníkova 23 614 00 25586360 požár, výbuch kyslík    
požár, výbuch LPG    
požár, výbuch acetylen    
únik NCHL amoniak    
únik NCHL chlor    
výbuch Dusík    
Rembrandtin s.r.o. Slaměníkova 12 614 00 28355202 požár barvy, rozpouštědla    
ČS PHM ENERG SERVIS, a.s. (neveřejná) Hády 2 602 00 25551132  požár, únik RP nafta    

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - sklad olejového hospodářství

ČS PHM (neveřejná)

Hády 971/1a 614 00 46347275 únik NL oleje (motorové, převodové, hydraulické, vyjeté)    
požár, únik RP motorová nafta
nehody v železniční dopravě         jiné nebezpečí požár, únik NL > 100 <1
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000 >1
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno Kulkova 948/1 614 00   požár, únik RP nafta    
 Zděná trafost. 1,2 (rozvodna el. energie SŽDC) Kulkova 1 614 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej    
   
OHL ŽS Kulkova 30 614 00 46342796 požár, únik RP nafta    
  Frentech Aerospace s.r.o. Jarní 977/48 614 00 60700581 požár, únik RP oleje    
Medlánky Inženýrské stavby s r.o.
ČS PHM vymezný přístup
Hudcova   70d 621 00 41601645    požár, únik RP nafta / oleje
 
 
ČS Honem, s r.o.-areal DPMB Hudcova 78b 621 00 00559881  požár, únik RP nafta / oleje do 100 0,01
Dopravní podnik m. Brna, a.s. Hudcova 74 621 00 25508881  požár, únik RP nafta
oleje
> 100 <1
destrukce VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000 >1
Aeroklub Brno-Medlánky       44991533  jiné nebezpečí letecká havárie > 100 >1
 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova  70 621 00 00027162  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
požár hořlaviny a žíraviny    
SOLUPHARM, radioizotopy - dovoz, vývoz Azurová 20 621 00 63472503 jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
GEORADIS s.r.o. Hudcova 56b 621 00 27697487 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
 VUT - Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
Prototypa - ZM, s.r.o. Hudcova 533/78c 612 00 49453653 výbuch výbušniny    
  Rozvodna Brno Medlánky Hudcova   621 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej    
  Strojírenský zkušební ústav s.p.  Hudcova  56b  621 00  00001490  požár heptan    
zemní plyn    
Nový Lískovec ČS PHM MOL Bítešská 1 634 00 40764176  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s. Petra Křivky 1a 664 42 44012373  požár, únik RP benzín / nafta    
Ořešín           jiné nebezpečí lesní požár > 100 >1
Řečkovice - Mokrá Hora potok Rakovec (k.ú. Mokrá Hora)         přívalové srážky voda    
potok Kubelín (k.ú. Řečkovice)         přívalové srážky voda    
Oncomed manufacturing, a.s. Karásek 2229/1b 621 00 24711667 únik NCHL zdraví škodlivé    
dráždivé    
neb. pro ŽP    
oxidující    
žíravé    
požár ethanol (sud)    
ethanol (zásobník)    
BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Karásek 1767/1 621 00 63471507  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
Bohemia Pharmaceuticals s.r.o. Karásek 1767/1 621 00 27181570 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
Erba Lachema s.r.o. Karásek 1d 621 00 26918846 požár  methanol    
ČS PHM AB - OIL s.r.o. Bratří Křičků 50 621 00 62300288  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
STAVOTES, spol. s r.o. Palackého tř.  178 612 00  49433458   požár  dřevotříska > 100 <1
laminované dřevo    
PPG Deco Czech, a.s. Maříkova 42 621 00 26052555  požár barvy, nátěry >100      >1     
ředidla
lepidla
únik NCHL nátěry
kyseliny, louhy
deratizační prostředky
destrukce VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000 >1
Brno-sever řeka Svitava         přirozená povodeň voda 7  
7  
3940 >1
řeka Svitava         ledové jevy voda    
Soběšický potok (k.ú. Soběšice)         přívalové srážky voda    
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 5103  
TJ Tesla Brno Halasovo nám. 7 638 00 00214086  únik NCHL chlor > 550 <1
  Rozvodna Brno Husovice Dusíkova   638 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej    
McBride Czech, a.s. Dusíkova   7 638 00 45272859   požár líh < 7  
požár, výbuch hořlavé kapaliny  
únik NCHL hydroxidy 12%  
hydroxidy 50%  
ČS PHM Čepro, a.s. Okružní 898 638 00 60193531 požár, únik RP benzín / nafta < 287 0,01
ČS PHM SHELL Okružní 3b 638 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta < 70 0,01
AUTOMEDIA s.r.o. Okružní 5 638 00 48532649 požár, únik RP oleje / odpadní oleje do 100 0,01
VUES Brno s.r.o. Mostecká  26 614 00 27394743  požár  ředidla, barvy < 100 <1
oleje/
lak/
odpad
<  300  
Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1 613 00

62156489 

jiné nebezpečí genet. mod. org.    
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Agronomická fakulta - Ústav molekulární embryologie a radiologie jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
Fakultní nemocnice Brno Pracoviště dětské medicíny Černopolní 9 613 00

65269705  

požár, únik RP nafta < 180   
únik NCHL kapalný chlor  
požár, výbuch kyslík  
NUMET spol. s r.o. Okružní 29A 638 00 48531227 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Český metrologický institut Okružní 772/31 638 00 00177016 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Střední průmyslová škola chemická Vranovská 1364/65 614 00 62157264 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Slatina Air Products Brno (A)  Tuřanka   94 627 00 41324226    únik NCHL amoniak > 100 >1
výbuch  kyslík / acetylen > 100 <1
vodík / LPG    
 FRANKLIN ELECTRIC, spol.s r.o. Hviezdoslavova   1 627 00 60710454    požár, únik RP persistentní oleje    
požár  hořlavé kapaliny kat. II. a III.    
 ČS PHM  MOL Hviezdoslavova 49 627 00 49450301  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Gösswein plyn, spol. s.r.o. Řípská 15 627 00 60709138 požár, výbuch LPG    
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Řípská 13a 627 00

47124652

požár oleje    
požár použité oleje    
 ČS PHM RoBiN OIL s.r.o. Řipská 1176/3 627 00 49823574   požár, únik RP,
výbuch
benzín / nafta do 100 0,01
LPG    
 ČS PHM AVIA EIGL, akc. spol. Hviezdoslavova 1b 627 00 15050424 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Hviezdoslavova 1c 627 00 27597075 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 ČS LPG Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Hviezdoslavova 1c 627 00 výbuch LPG > 100 <1
 ČS CNG - Innogy Energo s.r.o.  Hviezdoslavova 1 627 00 25115171 požár, výbuch CNG    
VOLVO Truck Czech s.r.o. Řipská 20 627 00 61055239  požár, únik RP oleje do 100 0,01
Dopravní podnik m. Brna, a.s. Hviezdoslavova 1a 627 00 25508881   požár, únik RP nafta /
oleje
> 100 <1
požár, výbuch  CNG     
AZ WOOD, a.s. Drážní 7 627 00 60917695  požár dřevo, řezivo > 100 <1
 E.ON - centrální sklad  Řípská 11 627 00 25733591 požár, únik RP transformátorový olej

- venkovní skládka

- krytá skládka

nafta

do 100 0,01
AGROMEX s.r.o. Řípská 20a 627 00 27073157 požár, únik RP oleje    
RENOCAR, a.s. Řípská 5c 627 00 00487121 požár, únik RP oleje    
Phoenix-Zeppelin, spol. s.r.o. Tuřanka 119 627 00 18627226 požár, únik RP oleje    
ALFATEST s.r.o. Tuřanka 115 627 32 63469774 požár, výbuch LPG    
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
   
FERMAT CZ s.r.o. Tuřanka 104 627 00 26180367 požár, únik RP vysoce hořlavé kapaliny / oleje    
KRALUPOL a.s. Tuřanka 115 627 00 49679597 požár, výbuch LPG    
Honeywell, spol. s.r.o. Tuřanka  98C 627 00  18627757   požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / LPG do 100 0,01  
požár, únik RP oleje    
 ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. (neveřejná) Tuřanka 115 627 00 60747536  požár, únik RP benzín/nafta  do 100  0,01
ČS PHM MARIN OIL s.r.o. Řípská 1153/20a 627 00 26917866 požár, únik RP nafta    
IMOS Brno a.s. Olomoucká 704/174 627 00 25322257 požár, únik RP oleje
nafta
   
  Carling spol. s.r.o. Hviezdoslavova 1308/51 627 00 45477680 požár pneumatiky

pryžový materiál

   
  Bodycote HT s.r.o. Tuřanka 112 627 00 44569017 požár, únik RP durixol - olej    
výbuch Dusík    
požár, výbuch Vodík    
  AREAL SLATINA, a.s. (ČS PHM) Tuřanka 1222/115 627 00 26236401 požár, únik RP nafta
benzín
   
požár, výbuch propan - butan    
Starý Lískovec říčka Leskava         přirozená povodeň voda 552  
          přívalové srážky voda    
 ČS PHM OMV D-1 (km -192,6)     48038687  požár, únik RP nafta / oleje do 100 0,01
ČS PHM PETRA Jihlavská 29 625 00   požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
destr. el.vedení VVN 110 kV         jiné nebezpečí vichřice > 1 000 >1
Brno-střed řeka Svitava         ledové jevy voda    
řeka Svratka         přirozená povodeň voda 6114  
VD Brno         zvláštní povodeň voda 11917  
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 13896  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 2590  
FN U Sv. Anny Pekařská 53 602 00 00159816   výbuch kyslík   < 1
jiné nebezpečí genet. mod. org.    
Fakultní nemocnice Brno Pracoviště reprodukční medicíny ČS PHM (neveřejná) Obilní trh 11 602 00

65269705

požár, únik RP nafta    
požár, výbuch kyslík    
Starobrno a.s. Hlinky 12 602 00 45148066  únik NCHL amoniak 1370 >1
hala Rondo Křídlovická 3 602 00 27304108  únik NCHL amoniak  > 1 000 >1
Zimní stadión Úvoz 55 602 00 26664208  únik NCHL amoniak  do 100 >1
Anti-Germ CZ, s.r.o. Podnásepní 1d 602 00 15545318 únik NCHL žíravé látky 3  
ČS PHM ÖMV Masná 20 602 00 48038687   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 418/20 602 00 46960341  požár oleje, ředidla, laky > 100 <1
ČS LPG HUNSGAS s.r.o. Masná 22 602 00 63485591 požár, únik, výbuch LPG    
  Neumann group, s.r.o. Masná 481/7b 602 00 25517597 požár, únik RP nafta    
 ČS PHM Euro Oil Opuštěná 6 602 00 60193531   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 E.ON ČR, s.r.o. - rozvodna Opuštěná   602 00 25733591 požár, únik RP transformátorový olej    
ČS PHM ÖMV Heršpická 11 639 00 48038687   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 ČS MOL Brno Bauerova   602 00 49450301 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 Koupaliště Riviéra Bauerova 322/7 603 00 26932211  únik NCHL chlor    
Koupaliště Riviéra - chlorovna Bauerova 322/7 603 00 26932211 únik NCHL chlor    
 ČS PHM OMV Heršpická-západ   639 00 48038687    požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM JEF + LPG Heršpická 758/13 619 00   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
požár, výbuch propan - butan    
ČS PHM SHELL + LPG Heršpická 8 639 00 15890554 požár, únik RP, výbuch benzín

nafta

propan-butan
LPG

do 100 0,01
Midaho, ČS PHM SHELL Opuštěná 6 602 00 293595538 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Čepro Výstaviště Křížkovského   603 00 60193531  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS LPG FLAGA Uhelná   602 00 47917091  požár, únik, výbuch LPG    
ČS PHM I.B.C. UNISTAV, a.s. Příkop 6 602 00 00531766  požár, únik RP benzín / nafta > 100 <1
  Rozvodna Brno Příkop Příkop 8 602 00 28085400 požár, únik RP transformátorový olej    
BAUHAUS k.s.  Strážní 7 639 00 49435388 požár   oleje, ředidla, laky > 100 <1
dřevo, dřevotříska    
papír / plasty    
 ESB Elektrické stroje, a.s.  Vídeňská  297 656 44  27742598   požár, únik RP lak/kyslík    
transformátorový olej    
ESB Rozvaděče, a.s. Vídeňská 297 656 44 27749690  výbuch kyslík    
G4S Cash Solutions (CZ), a.s. Radlas 5a 602 00 27590151 požár, únik RP nafta    
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. Heršpická 3 639 00 47117559  požár barvy, ředidla > 1 000 <1
SETRA, spol. s r.o. Zvonařka 16 617 00 00220159   požár nafta / oleje > 100 <1
  ČS Benzina, Unipetrol RPA, s.r.o. Zvonařka 418/20 617 00 27597075 požár, únik RP naftabenzín    
Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 60733098 požár nátěrové hmoty    
požár, výbuch ředidlo C 6000    
požár Citelack    
 BMT Medical Technology s.r.o. Cejl   48/50   602 00 46346996    požár, únik RP  Budova I. - oleje

- HK IV.třídy, hořlavé látky

   
Budova V. - vysoce hořlavé látky (balící materiál)    
Budova XI. - HK I.,II.,III. třídy    
Budova XII. - chemikálie - čistící a desinfekční prostředky    
Budova XIV. - hořlavé látky    
Budova XVI. - hořlavé látky    
 Šmeral Brno, a.s.    Křenová   65c  658 25 46346139   požár  kyslík

acetylen

> 100 <1
oleje, ředidla    
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
   
ČS PHM HZS JmK PS Lidická (neveřejná) Lidická 61 602 00   požár, únik RP nafta < 100 0,01
 Lázeňské a rekreační centrum Rašínova Rašínova 643/12 602 00 26932211  únik NCHL chlor    
 Teplárny Brno, a.s. Špitálka 6 602 00 46347534 požár, únik RP Motorový olej    
Transformátorový olej    
nafta    
únik NCHL    kyselina chlorovodíková    
hydroxid sodný    
chlorid železitý    
karbidové vápno    
Tourbus, a.s. 
ČS PHM (neveřejná)
Rosická 20 602 00 48533076   požár oleje, mazivo > 100  
požár, únik RP nafta    
KAROSERIA a.s. Heršpická 13 639 00 46347453  požár, výbuch kyslík, acetylen do 100 <1
ČS PHM STAPPA mix,
spol. s r.o. (neveřejná)
Heršpická 11 639 00 18825729  požár, únik RP nafta    
únik NCHL iminodiethanol    
Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 1 602 00 49970607  požár, výbuch acetylen / kyslík do 100 <1
 Plnící stanice CNG - Innogy Energo s.r.o. Plynárenská  1 602 00 25115171 požár, výbuch  CNG    
 Krytý plavecký bazén Ponávka Ponávka 808/3a 602 00 26932211  únik NCHL chlor    
HI-OIL, s.r.o.   Plotní   6 602 00 63487420    požár, únik RP   benzín/olej    
petrolej    
plastická maziva    
Dopravní podnik města Brna Hlinky 151 656 46 25508881   požár nafta/oleje > 100 <1
Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 25582518  požár nafta/oleje do 100 <1
Masarykova univerzita - Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU Kotlářská 267/2 611 37 00216224 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
PS PROFI s.r.o. Stará 586/5 602 00 26244918 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 00209805  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
- zevní a vnitřní radioterapie Kliniky radiační onkologie jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
   
- ústavní lékárna jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
- molek. a  experim. patologie jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
- odd. nukleární medicíny jiné nebezpečí otevřený RA zářič
uzavřený RA zářič
   
Ústř. kontrol. a zkuš. úst. zemědělský
- Odd. mikrobiologie a biochemie
Hroznová 2 656 06 00020338 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., ČS PHM (neveřejná) Pražákova 100/60 619 00 25342100  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
VUT v Brně - Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Antonínská 548/1 602 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Vyšší odborná a střední průmyslová škola elektrotechnická Náplavka 658/4 603 00   jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola Barvičova 666/85 602 00 00532525 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno Výpravní 10 619 00   požár, únik RP nafta / LTO    
 EPZ Brno – odst. „A+F+B“ (rozvodna el. energie SŽDC) Pražákova 68 639 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej    
 Zděná trafostanice (rozvodna el. energie SŽDC) Štýřické nábřeží   639 00 70994234 požár, únik RP transformátorový olej    

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ČS PHM neveřejná

Pisárecká 277/1 603 00 46347275 únik NL

nafta

benzín

   

R-DIAGNOSTICS, SPOL. S R.O.

Šumavská 31 612 54 26938740 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

   

Nuklea medical center, s.r.o.

Bratislavská 2 602 00 63493560 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

   

RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. radioimunoanalytická laboratoř

Bratislavská 2 602 00 26911817 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

   

  IFCOR-99, s.r.o. (RIA laboratoř)

Bratislavská 2 602 00 25565052 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

   

Přírodovědecká fakulta MU,Ústav chemie

Údolní 244/53 602 00 00216224 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

   

FN Centrum molekulární biologie a genové terapie

Černopolní 9 613 00 25532219 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

   

DGR, spol. s r.o.

Šumavská 33 612 54 13038541 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

   

Ústav fyziky materiálů AV České republiky, v.v.i.

Žižkova 22 616 62 68081723 jiné nebezpečí

otevřený RA zářič

   
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
VUT v Brně Veveří 95 602 00 00216305 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
- Ústav stavebního zkušebnictví jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič    
- Sklad FS, USZ, SRD jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Ústav analytické chemie Akademie Věd České republiky, v.v.i. Veveří 967/97 602 00 68081715 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Česká geologická služba Leitnerova 22 658 69 00025798 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
LABTECH s.r.o. Polní 23 639 00 44014643 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
ČS CNG Vemex s.r.o. (depo ČP) Opavská  8 66293 26448831 požár, výbuch CNG    
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 70890013 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany tř. Kpt. Jaroše 5 602 00 70565813 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Galerie Vaňkovka Brno Ve Vaňkovce 1 602 00 65413695 požár, únik RP nafta    
Tuřany řeka Svitava, Černovický potok         přirozená povodeň voda 26  
VD Brno (Svitava)         zvláštní povodeň voda 63  
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 168  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 30  
ČS PHM MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Kaštanová 50 617 00 26450691  požár, únik RP benzín / nafta > 100 0,01
ČS PHM HERBST AERO, a.s. Karkulínova 27 627 00 44013086  požár, únik RP letecký benzín    
 ČS PHM AGRO Brno-Tuřany, a.s. (neveřejná) Pratecká 12a 620 00 29365619  požár, únik RP nafta    
          oleje    
ČS PHM ROTHBURY, s.r.o. Saidova 5 620 00 27383407  požár, únik RP benzín / nafta    
Chemko, s. r.o. Jahodová 60 620 00 25013521  požár nafta    
FRISCHBETON s.r.o. Jahodová 60 620 00 40743187 požár, únik RP benzín / nafta    
ČS PHM SWIETELSKY stavební, s.r.o. (neveřejná) Jahodová 60 620 00 48035599  požár, únik RP nafta    
Letiště Brno a.s.   904/1 627 00 26237920
požár, výbuch
LPG
 
<1 
jiné nebezpečí letecká havárie > 100 <1
Shell a.s. (areál Letiště Brno a.s.)   904/1 627 00 15890554 požár, výbuch letecký petrolej    
letecký benzín    
Letecká základna PČR-Tuřany 
 

 

 
  požár letecký petrolej do 100 0,01
 ČS PHM OMV Česká republika, s.r.o.
D1 (198,5 km)
    627 00 48038687  požár, únik RP benzín / nafta    

AGRO Brno-Tuřany, a.s. (ČS PHM (neveřejná)

Pratecká 12a 620 00 29365619  veter. nákaza skot > 1 000 <1 km2
požár, únik RP nafta    
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Čistírna odpaních vod Chrlická 552 664 42 46347275 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Útěchov           jiné nebezpečí lesní požár > 100 >1
Vinohrady ČS PHM Shell Žarošická 4315/17 638 00 15890554  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 ČS PHM Unicorn Žarošická 19 628 07 25558285 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / LPG do 100 0,01
                 
Žabovřesky řeka Svratka         přirozená povodeň voda 2  
825  
VD Brno (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1398  
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1679  
 ČS Unipetrol RPA s.r.o. – Benzina Královopolská 3179/90 612 65 27597075 požár, únik RP benzín / nafta    
vodojem Palacký vrch       únik NCHL chlor > 100 >1
          jiné nebezpečí lesní požár > 100 <1
Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská  135 612 65 68081707  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
   
jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
LARS Chemie, spol. s r.o.  Minská   8 616 00 26936496  únik NCHL   hydroxid sodný    
kyselina sírová 50%    
kyselina sírová 96%    
Žebětín Horákův žleb         přívalové srážky voda    
          jiné nebezpečí lesní požár > 100 <1
Židenice řeka Svitava (Zábrdovice)         přirozená povodeň voda 5150  
řeka Svitava         ledové jevy voda    
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 5851  
ČS PHM PRIM (Petra s.r.o.) Rokytova   615 00   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3 636 00 60555530  požár, výbuch kyslík (zásobníky)
kyslík (na odděleních)
   
 Koupaliště Zábrdovice Zábrdovická 158/13 615 00 26932211  únik NCHL chlor    
 SAKO Brno, a.s. Jedovnická  2 628 00  60713470  požár  směsný komunální odpad > 1 000 <1
přetříděný odpad (PET, papír, směsné plasty)    
nafta     
ČS LPG HUNSGAS s.r.o. Kulkova 4 615 00 25277715  výbuch LPG > 100 <1
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. Kulkova 4 615 00 26765306 požár barvy, ředidla    
Linde Gas - prodejní místo (!) (B) Kulkova 10 615 00 49935691 únik NCHL ethylenoxid    
požár, výbuch acetylen    
požár, výbuch kyslík    
Genex CZ, s.r.o. Viniční 235 615 00 26249308  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
GeneProof, a.s. Viniční 235 615 00 26981947  jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
Hošek Motor, a.s. Žarošická 17 628 00 63484463  požár motorové oleje    
ITSELF s.r.o. Pálavského náměstí 11 628 00 18826016 požár, únik RP nafta    
STACHEMA CZ s.r.o. Pod sídlištěm 3988/3 636 00 46353747 požár Aceton
Benzín
Ethylacetát
Toluen
Butylacetát
   
  Neveřejná ČS - Areál Rozvody tepla, spol. s.r.o. Životského 44453/15 618 00 26231433 požár, únik RP nafta    

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.