Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Šlapanice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Šlapanice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Babice nad Svit. řeka Svitava         přirozená povodeň voda 9
15
VD Boskovice         zvláštní povodň voda 20
Bedřichovice  potok Říčka             přirozená povodeň  voda  30
70
Bílovice nad Svit. řeka Svitava Bílovice n. Svit.   664 01   přirozená povodeň voda 97
213
řeka Svitava         ledové jevy voda  
potok Melatín, Ušákovský potok     664 01   přívalové srážky voda  
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 260
VAS, a.s. ČOV 49,24233N
16,67433E
  664 01 49455842 únik NCHL síran železitý 1
požár, výbuch kyslík
ČS PHM FORS CS s.r.o. Obřanská   664 01 60698144 požár, únik RP benzín / nafta do 100
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. Lesní 693 664 01 28311060 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Blažovice           přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Březina   Proseč   679 05   přívalové srážky voda  
HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně

Březina

57 679 05 00030244  požár hořlaviny II. kategorie
hořlaviny III. kategorie
 
Hajany           přívalové srážky voda  
Hostěnice Hostěnický potok     679 05   přívalové srážky voda  
Kanice           přívalové srážky voda  
Neopharma a.s. Kanice 104 664 01 27420931 požár, únik RP, výbuch, vzkypění LPG, Hořlavé kapaliny, Látky nebezpečné pro vodní prostředí  
Kobylnice           přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Kovalovice       664 06   přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Jiříkovice ZD BONAGRO, a.s.,
ČS PHM (neveřejná)
Na Návsi 12 664 51 49976524 veter. nákaza skot  
požár, únik RP nafta  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Modřice Vodňanská drůbež, a.s. Chrlická 522 664 42 25396480 únik NCHL amoniak 820
řeka Svratka     664 42   přirozená povodeň voda 25
155
          přívalové srážky voda  
VD Brno, Vír         zvláštní povodeň voda 207
VTL plynovod         požár, výbuch      
FK systém - povrchové úpravy, s.r.o. (!) Chrlická 661 664 42 27736717 únik NCHL kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková 10
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (neveřejná ČS) Brněnská 681 664 42 25317628 požár, únik RP nafta do 100
KOVO-PLASMA s.r.o. Brněnská 537 664 42 25550926 požár, výbuch Kyslík stlačený/

Dusík stlačený

 
FI Holding, a.s. ČS PHM (neveřejná) Brněnská 404 664 42 27088707 požár, únik RP nafta do 100
Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, ČS PHM (neveřejná) Tyršova 310 664 42 46347542 požár, únik RP nafta do 100
TRUCK TRADE spol. s r.o. Evropská  677  664 42  60717602 požár, únik RP nafta do 100
olej do 100
ČS PHM U dálnice 744 664 42 44012373 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM UNICORN Brněnská 656 664 42 25558285 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM OMV, dálnice Brněnská 671 664 42 48038687 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Marcela Novotná Hřbitovní   664 42 45603553 požár, únik RP, výbuch LPG do 100
MANO OIL s.r.o. Hřbitovní   66442 29294525 požár, únik RP  benzín / nafta a hořlavé látky  
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. U Vlečky 592 664 42 49356089 požár, únik RP nafta  
nebezpečný odpad  
ČS PHM Vodňanská drůbež, a.s. (neveřejná) Chrlická 522 664 42 25396480 požár, únik RP nafta  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - bioplynová stanice Chrlická 552 552 664 42 46347275 požár, výbuch bioplyn  

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

ČOV

Chrlická  552  664 42 46347275 únik NCHL

síran železitý

 

síran hlinitý

CaOH/MgOH/CaOH3

chlornan sodný

deodorant na odp. vodu 

deodorant na kaly

konditionér topné vody

kyselina citrónová

kyselina mravenčí

odstraňovač usazenin

oleje

diatermální olej

SIKA CZ, s.r.o. U Dálnice 673 664 42 49437151 požár vysoce hořlavé  
zdraví škodlivé
dráždivé
oxidující
Kollmorgen, s.r.o. Evropská 864 664 42 15528910

únik NCHL

hořlavé kapaliny 250
požár nebezpečné pro vodní prostředí
Kovolit, a.s. Nádražní 344 664 42 00010235 požár, únik RP nafta  
oleje
Vodárenská akciová společnost, a.s., Vodohospodářské a ekologické laboratoře, Modřice Brněnská 634 664 42 49455842 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Bernex Bimetallic s.r.o. Evropská 861 664 42 26886774 požár, únik RP nebezpečné odpady  
oleje  
únik NL argon  
PPG Deco Czech a.s., distribuční centrum U vlečky 1152 664 42 26052555 požár závadné látky (nátěrové hmoty, barvy, laky, ...)  
Franklin Electric spol. s.r.o. Evropská 864 664 42 60710454 požár, únik RP oleje a uhlovodíky
hydraulické oleje
 
Mergon Czech s.r.o. Evropská 865 664 42 26903466 požár, únik RP olej a maziva  
PODKOVA GROUP, spol. s r.o., sklad lahví s technickými plyny v areálu Chapel Invest, spol. s r.o Masarykova 118 664 42 292004665 požár, únik RP, výbuch, oxidace LPG, Hořlavé plyny, Oxidující plyny  
Mokrá-Horákov ZD AGROPOD a.s. Horákov 58 664 04 63486407 veter. nákaza prasata 3
Tasy, s.r.o. Mokrá 358 664 04 26936321 požár, splodiny hoření pneumatiky  
kaučuková hmota  
Českomoravský cement Mokrá (A)

 

Mokrá Mokrá 359359 664 09          26209578  požár, únik RP motorová nafta  
   
těžké topné oleje  
oleje a maziva  
požár alternativní kapalné palivo  
pneumatiky  
tuhé alternativní palivo  
požár, výbuch kyslík  
acetylen  
výbuch výbušniny, plastické trhaviny, rozbušky  
 
 

Českomoravský cemnet - závod Hladino

Českomoravský cemnet - závod Mokrá

jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
Mokerský potok     664 04   přívalové srážky voda  
Moravany           přívalové srážky voda  
MACH DRŮBEŽ a.s. Moravany   664 48 25981714 veter. nákaza drůbež 7
ČS PHM ZEMAKO, s.r.o. (neveřejná) Bohunická cesta 9 664 48 25504011 požár, únik RP nafta  
JULI Motorenwerk, s.r.o. Modřická 65 664 48 47909765 požár, únik RP převodový olej  
Bobrava a.s. Modřická 205/388 664 48 60747668 požár, únik RP nafta  
Rozvodna R 110/22 KV Moravany u Brna Moravany u Brna souřadnice JTSK y,x = 599680, 1164770 664 48 25733591 požár, únik RP transformátorový olej  
Ochoz u Brna ČS PHM SILMET Plus, s.r.o. Ochoz u Brna 394 664 02 26210967 požár, únik RP benzín
/nafta
 
Ochozský potok     664 02   přívalové srážky voda  
Omice Omický potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Ořechov           přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
VAS, a.s. ČOV 49,1025N
16,51012E
  664 44 49455842 únik NCHL síran železitý 1
ČS PHM Euro Oil Kyselkova 115 664 44 60193531 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Agro, ČS PHM  (neveřejná) Syrovická 755 664 44 60705485 požár, únik RP nafta  do 100
Ostopovice VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Podolí ČS PHM UNIXAN, s.r.o. Podolí 399 664 03 29246008 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/ethanol do 100
Omniplast s.r.o. Podolí 471 664 03 26919818 požár, zplodiny plasty  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
ZD AGROPOD, a.s., ČS PHM (neveřejná) Podolí 131 664 03 63486407 požár, únik RP nafta do 60
potok Říčka     664 03   přirozená povodeň voda 4
229
232
          přívalové srážky voda  
Ponětovice VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Pozořice ČS PHM BUS LINE, a.s. (neveřejná) Holubická 373 664 07 28360010 požár, únik RP nafta  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn  
Popůvky Midaho, ČS PHM Shell, D1 Popůvky 161 664 41 29359538 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG do 100
ČS PHM JAPO Vintrovna  25 664 41 26298295 požár, únik RP benzín/nafta do 100
Liebherr Vintrovna 17 664 41 25736833 požár, únik RP motorový olej  

VOLVO Group Czech Republic, s.r.o (Renault Trucks)

Vintrovna 211/15 664 41 61055239 požár, únik RP motorový olej  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
MOTIP Dupli, s.r.o., Popůvky (A)  Vintrovna 196 664 41 60740591 požár extrém. hoř. látky +  
únik NL neb. pro ŽP  
požár, únik NL vys. hoř. / hoř.  
Barvy, laky, tmely  
Augšperský potok, Troubský potok     664 41   přívalové srážky voda  
Prštice VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Karel Dvořáček spol s.r.o. Jánská 266 664 46 88020622 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Prace Pracký potok         přívalové srážky voda  
Radostice řeka Bobrava Radostice       přirozená povodeň voda 5
Rebešovice řeka Svratka Rebešovice       přirozená povodeň voda 2
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Silůvky potok Šatava         přívalové srážky voda  
Sivice Pozořický potok, Roketnice         přívalové srážky voda  
Českomoravský cement Mokrá (A)

Mokrá 359 664 09 26209578 požár, únik RP motorová nafta  
těžké topné oleje  
oleje a maziva  
požár alternativní kapalné palivo  
pneumatiky  
tuhé alternativní palivo  
požár, výbuch kyslík  
acetylen  
výbuch výbušniny, plastické trhaviny, rozbušky  
jiná nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
Sokolnice rozvodna E.ON Sokolnice   664 52   požár, únik RP transformátorový olej 200
ČS PHM A & S Zaričovi U Rozvodny   664 52   požár, únik RP benzín / nafta do 100
Šrot GEBESHUBER s.r.o. (neveřejná ČS PHM) Kobilnická 457 664 52 49434004 požár, únik RP nafta  
benzín  
únik NCHL odpadní kapaliny  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn  
potok Říčka Sokolnice   664 52   přirozená povodeň voda 6
      664 52   přívalové srážky voda  
Jiří Fišer - FITEST Václava Haňky 360 664 52 40960927 jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič
uzavřený RA zářič
 
Střelice ČEPRO a.s. (B) Brněnská 25 / 729 664 47 60193531 požár, únik RP benzín 500
nafta  
plynový olej  
bioethanol  
UMO  
Meřo  
Baufeld Brněnská 25 664 47 60193531 únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO  
VAS, a.s. ČOV 49,15077N
16,5181E
  664 47 49455842 únik NCHL síran železitý 1
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
ČS PHM Euro Oil,  Čepro Brněnská 23 664 47 60193531 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM ZEVO Střelice, a.s. (neveřejná) Za Humny 25 664 47 60696184 požár, únik RP nafta  
Střelický potok         přívalové srážky voda  
Šlapanice skládka odpadu
SATESO, spol s r.o.
Dlouhá 36 664 51 60746718 únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO  
ZD BONAGRO, a.s.
- ČS PHM (neveřejná)
- bioplynová stanice
Zemědělská 1 664 51 49976524 veter. nákaza skot 11
požár, únik RP nafta  
požár, únik RP oleje  
požár, výbuch bioplyn  
ČS PHM Shell Brněnská 119 664 51 15890554 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM VATEX EU (neveřejná) Jiříkovská 1784/11 664 51 26925702 požár, únik RP nafta  
ČS PHM TONDACH Česká republika, s.r.o. (neveřejná) Hřbitovní 1643/34 664 51 18826105 požár, únik RP nafta  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
potok Říčka Šlapanice   664 51   přirozená povodeň voda 87
452
  k.ú. Bedřichovice   664 51   přívalové srážky voda  
Gymnázium a ZUŠ Šlapanice Riegrova 40/17 664 51        
VTL plynovod k.ú. Bedřichovice       požár, výbuch zemní plyn  
Logistické centrum ČSAD Hodonín, a.s.

CTPark

K letišti

1792/1 664 51 60747536

požár

hořlavé, vysoce hořlavé, extrémně hořlavé kapaliny 250
únik NCHL žíravé látky (kyselé, alkalické, s obsahem chloru)  
nebezpečné látky pro ŽP  
toxické látky  
vysoce toxické látky  
oxidující přípravky  
TOPTRANS, překladiště Brno K letišti 1792/1 664 51 26753189 požár hořlavé látky  
Jipocar Logistic, s.r.o., sklad (B) K letišti 1792/1 664 51 26959224 únik NCHL toxické látky  
požár hořlavé aerosoly  
požár hořlavé kapaliny  
únik NCHL nebezpečné pro vod. prostředí  
ČEGAN s.r.o. Husova 1693/35 664 51 26274744 požár, únik RP oleje  
Telnice Rozvodna E.ON Telnice   664 52   požár, únik RP transformátorový olej 100
potok Říčka Telnice       přirozená povodeň voda 349
VAS, a.s. ČOV 49,09737N
16,70908E
  664 59 494555842 únik NCHL síran železitý 1

Princ parket s.r.o.

CARBE s.r.o.

Dráha 427 664 59

27906198

26297281

 požár  oleje, ředidla, lepidla, barvy, tmely, nafta  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
ČS PHM Bentel Draha 110 664 59 46905421 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM ZD Sokolnice  (neveřejná) Telnice   664 59 47904259 požár, únik RP nafta 3
Troubsko Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Zahradní 1 664 41 48532452 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
ČS PHM MOL, dálnice Troubsko 187 km
(směr Brno)
664 41   požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM OMV, dálnice Troubsko 187 km
(směr Praha)
664 41 42030731 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM D-OIL
- plnící stanice CNG (E.ON)
Jihlavská 21 664 41 26929791 požár, únik RP benzín / nafta do 100
požár, výbuch CNG zemní plyn    
VTL plynovod Troubsko       požár, výbuch   zemní plyn  
VTL plynovod Veselka       požár, výbuch   zemní plyn    
Troubský potok     664 41   přívalové srážky voda  
Tvarožná ČS PHM OMV, Rohlenka dálnice Tvarožná 359 664 05 47874741 požár, únik RP benzín / nafta do 100
ČS PHM a LPG Autoplyn AGW
BANAT OIL. s.r.o.
Tvarožná 359 664 05   požár, únik RL, výbuch propan butan
benzín / nafta
do 100
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
ZD BONAGRO, a.s.

ČS PHM (veřejná)
Tvarožná 312 664 05 49976524 veter. nákaza skot  
požár, únik RP nafta  
Tvaroženský potok     664 05   přívalové srážky voda  
Újezd u Brna řeka Litava     664 53   přirozená povodeň voda 217
Mlýnský potok         přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Prášková lakovna Turlak Komenského 427 664 53 64448835 požár barvy/nadrcený plast (prášek) do 50
ČS PHM ZD Sokolnice (neveřejná) Újezd u Brna   664 53 47904259 požár, únik RP nafta 9
Ladislav Spáčil Nádražní 985 664 53 13026810 požár, únik RP LPG 2
Velatice VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Viničné Šumice ZD BONAGRO, a.s.

ČS PHM (neveřejná)
  280 664 06 49976524 veter. nákaza skot  
požár, únik RP nafta do 30
Vranov VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Želešice říčka Bobrava Želešice   664 43   přirozená povodeň voda 252
Hajanský potok         přívalové srážky voda  
ČS PHM AGROGEN spol. s r.o. (neveřejná) Želešice 495/14 664 43 49972995 požár, únik RP nafta  
ČS PHM KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. (neveřejná) Želešice   664 43 01820460 požár, únik RP nafta  
Bohumír Haut, pracoviště Želešice (neveřejná) 24.dubna 347 664 43 66550441 požár, únik RP nafta  

RD ... rodinný dům

S-NO...skládka nebezpečných odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.