Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Šlapanice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Šlapanice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Babice nad Svit. řeka Svitava         přirozená povodeň voda 9  
15  
VD Boskovice         zvláštní povodň voda 20  
Bedřichovice  potok Říčka             přirozená povodeň  voda  30  
70  
Bílovice nad Svit. řeka Svitava Bílovice n. Svit.   664 01   přirozená povodeň voda 97  
213  
řeka Svitava         ledové jevy voda    
potok Melatín, Ušákovský potok     664 01   přívalové srážky voda    
VD Boskovice         zvláštní povodeň voda 260  
VAS, a.s. ČOV 49,24233N
16,67433E
  664 01 49455842 únik NCHL síran železitý 1  
požár, výbuch kyslík
ČS PHM FORS CS s.r.o. Obřanská   664 01 60698144 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. Lesní 693 664 01 28311060 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Blažovice           přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Březina   Proseč   679 05   přívalové srážky voda    
  HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně

Březina

57 679 05 00030244  požár hořlaviny II. kategorie
hořlaviny III. kategorie
   
Hajany           přívalové srážky voda    
Hostěnice Hostěnický potok     679 05   přívalové srážky voda    
Kanice           přívalové srážky voda    
Kobylnice           přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Kovalovice       664 06   přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Jiříkovice ZD BONAGRO, a.s.,
ČS PHM (neveřejná)
Na Návsi 12 664 51 49976524 veter. nákaza skot    
požár, únik RP nafta    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Modřice Vodňanská drůbež, a.s. Chrlická 522 664 42 25396480 únik NCHL amoniak 820  
řeka Svratka     664 42   přirozená povodeň voda 25  
155  
          přívalové srážky voda    
VD Brno, Vír         zvláštní povodeň voda 207  
VTL plynovod         požár, výbuch        
FK systém - povrchové úpravy, s.r.o. (!) Chrlická 661 664 42 27736717 únik NCHL kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková 10 0,01
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (neveřejná ČS) Brněnská 681 664 42 25317628 požár, únik RP nafta do 100 0,01
KOVO-PLASMA s.r.o. Brněnská 537 664 42 25550926 požár, výbuch Kyslík stlačený/

Dusík stlačený

   
FI Holding, a.s. ČS PHM (neveřejná) Brněnská 404 664 42 27088707 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, ČS PHM (neveřejná) Tyršova 310 664 42 46347542 požár, únik RP nafta do 100 0,01
 TRUCK TRADE spol. s r.o. Evropská  677  664 42  60717602 požár, únik RP nafta do 100 0,01
olej do 100 0,01
ČS PHM Albert U dálnice 744 664 42 44012373 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 ČS PHM UNICORN Brněnská 656 664 42 25558285 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 ČS PHM OMV, dálnice Brněnská 671 664 42 48038687 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Novotný-Novotná Hřbitovní   664 42 45603553 požár, únik RP, výbuch benzín/nafta/LPG do 100 0,01
 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. U Vlečky 592 664 42 49356089 požár, únik RP nafta    
nebezpečný odpad    
ČS PHM Vodňanská drůbež, a.s. (neveřejná) Chrlická 522 664 42 25396480 požár, únik RP nafta    
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - bioplynová stanice Chrlická 552 552 664 42 46347275 požár, výbuch bioplyn    

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

ČOV

Chrlická  552  664 42 46347275 únik NCHL

síran železitý

   

síran hlinitý

CaOH/MgOH/CaOH3

chlornan sodný

deodorant na odp. vodu 

deodorant na kaly

konditionér topné vody

kyselina citrónová

kyselina mravenčí

odstraňovač usazenin

oleje

diatermální olej

SIKA CZ, s.r.o. U Dálnice 673 664 42 49437151 požár vysoce hořlavé    
zdraví škodlivé
dráždivé
oxidující
Danaher Motion, s.r.o. Evropská 864 664 42 15528910

únik NCHL

odpad 250 0,012
požár barvy (5,10,20 kg)
Kovolit, a.s. Nádražní 344 664 42 00010235 požár, únik RP nafta    
oleje
Vodárenská akciová společnost, a.s., Vodohospodářské a ekologické laboratoře, Modřice Brněnská 634 664 42 49455842 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
  Bernex Bimetallic s.r.o. Evropská 861 664 42 26886774 požár, únik RP nebezpečné odpady    
  PPG Deco Czech a.s., distribuční centrum U vlečky 1152 664 42 26052555 požár závadné látky (nátěrové hmoty, barvy, laky, ...)    
  Franklin Electric spol. s.r.o. Evropská 864 664 42 60710454 požár, únik RP oleje a uhlovodíky
hydraulické oleje
   
  Mergon Czech s.r.o. Evropská 865 664 42 26903466 požár, únik RP olej a maziva    
Mokrá-Horákov ZD AGROPOD a.s. Horákov 58 664 04 63486407 veter. nákaza prasata 3 < 1
Tasy, s.r.o. Mokrá 358 664 04 26936321 požár, splodiny hoření pneumatiky    
kaučuková hmota    
Českomoravský cement Mokrá (A)
Mokrá 359 664 09 26209578 požár, únik RP motorová nafta    
těžké topné oleje    
oleje a maziva    
požár alternativní kapalné palivo    
pneumatiky    
tuhé alternativní palivo    
požár, výbuch kyslík    
acetylen    
výbuch výbušniny, plastické trhaviny, rozbušky    
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
   
Mokerský potok     664 04   přívalové srážky voda    
Moravany           přívalové srážky voda    
MACH DRŮBEŽ a.s. Moravany   664 48 25981714 veter. nákaza drůbež 7 < 1
ČS PHM ZEMAKO, s.r.o. (neveřejná) Bohunická cesta 9 664 48 25504011 požár, únik RP nafta    
JULI Motorenwerk, s.r.o. Modřická 65 664 48 47909765 požár, únik RP převodový olej    
  Bobrava a.s. Modřická 205/388 664 48 60747668 požár, únik RP nafta    
  Rozvodna R 110/22 KV Moravany u Brna Moravany u Brna souřadnice JTSK y,x = 599680, 1164770 664 48 25733591 požár, únik RP transformátorový olej    
Ochoz u Brna  ČS PHM SILMET Plus, s.r.o. Ochoz u Brna 394 664 02 26210967 požár, únik RP benzín
/nafta
   
Ochozský potok     664 02   přívalové srážky voda    
Omice Omický potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Ořechov           přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
VAS, a.s. ČOV 49,1025N
16,51012E
  664 44 49455842 únik NCHL síran železitý 1  
ČS PHM Euro Oil Kyselkova 115 664 44 60193531 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Agro, ČS PHM  (neveřejná) Syrovická 755 664 44 60705485 požár, únik RP nafta  do 100 0,01
Ostopovice VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Podolí  ČS PHM UNIXAN, s.r.o. Podolí 399 664 03 29246008 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/ethanol do 100 0,01
Omniplast s.r.o. Podolí 471 664 03 26919818 požár, zplodiny plasty   0,01
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
ZD AGROPOD, a.s., ČS PHM (neveřejná) Podolí 131 664 03 63486407 požár, únik RP nafta do 60 0,01
potok Říčka     664 03   přirozená povodeň voda 4  
229  
232  
          přívalové srážky voda    
Ponětovice VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Pozořice ČS PHM BUS LINE, a.s. (neveřejná) Holubická 373 664 07 28360010 požár, únik RP nafta    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Popůvky Midaho, ČS PHM Shell, D1 Popůvky 161 664 41 29359538 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG do 100 0,01
ČS PHM JAPO Vintrovna  25 664 41 26298295 požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
Liebherr Vintrovna 17 664 41 25736833 požár, únik RP motorový olej    

VOLVO Group Czech Republic, s.r.o (Renault Trucks)

Vintrovna 211/15 664 41 61055239 požár, únik RP motorový olej    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
MOTIP Dupli, s.r.o., Popůvky (A)  Vintrovna 196 664 41 60740591 požár extrém. hoř. látky +    
únik NL neb. pro ŽP    
požár, únik NL vys. hoř. / hoř.    
Barvy, laky, tmely    
Augšperský potok, Troubský potok     664 41   přívalové srážky voda    
Prštice VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Karel Dvořáček Jánská 266 664 46 88020622 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Prace Pracký potok         přívalové srážky voda    
Radostice řeka Bobrava Radostice       přirozená povodeň voda 5  
Rebešovice řeka Svratka Rebešovice       přirozená povodeň voda 2  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Silůvky potok Šatava         přívalové srážky voda    
Sivice Pozořický potok, Roketnice         přívalové srážky voda    
ČS PHM AGROSOUHRN BUCHTA (neveřejná) Na Loučkách 502 664 07 46912720 požár, únik RP nafta    
Sokolnice  rozvodna E.ON Sokolnice   664 52   požár, únik RP transformátorový olej 200  
ČS PHM A & S Zaričovi U Rozvodny   664 52   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
 Šrot GEBESHUBER s.r.o. (neveřejná ČS PHM) Kobilnická 457 664 52 49434004 požár, únik RP nafta    
benzín    
únik NCHL odpadní kapaliny    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
potok Říčka Sokolnice   664 52   přirozená povodeň voda 6  
      664 52   přívalové srážky voda    
Jiří Fišer - FITEST Václava Haňky 360 664 52 40960927 jiné nebezpečí vysokoaktivní RA zářič
uzavřený RA zářič
   
  Zemědělské družstvo Sokolnice Zámecká 55 664 52 47904259 požár, únik RP nafta    
Střelice ČEPRO a.s. (B) Brněnská 25 / 729 664 47 60193531 požár, únik RP benzín 500  
nafta    
plynový olej    
bioethanol    
UMO    
Meřo    
Baufeld Brněnská 25 664 47 60193531 únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO    
VAS, a.s. ČOV 49,15077N
16,5181E
  664 47 49455842 únik NCHL síran železitý 1  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
ČS PHM Euro Oil,  Čepro Brněnská 23 664 47 60193531 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM ZEVO Střelice, a.s. (neveřejná) Za Humny 25 664 47 60696184 požár, únik RP nafta    
Střelický potok         přívalové srážky voda    
Šlapanice skládka odpadu
SATESO, spol s r.o.
Dlouhá 36 664 51 60746718 únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO    
 ZD BONAGRO, a.s.

 ČS PHM (neveřejná)
Zemědělská 1 664 51 49976524 veter. nákaza skot 11  
požár, únik RP nafta    
požár, únik RP oleje    
ČS PHM Shell Brněnská 119 664 51 15890554 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
BONAGRO, a.s. - bioplynová stanice Zemědělská   664 51 49976524 požár, výbuch bioplyn    
 ČS PHM VATEX EU (neveřejná) Jiříkovská 1784/11 664 51 26925702 požár, únik RP nafta    
ČS PHM TONDACH Česká republika, s.r.o. (neveřejná) Hřbitovní 1643/34 664 51 18826105 požár, únik RP nafta    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
potok Říčka Šlapanice   664 51   přirozená povodeň voda 87  
452  
  k.ú. Bedřichovice   664 51   přívalové srážky voda    
VTL plynovod k.ú. Bedřichovice       požár, výbuch zemní plyn    
Logistické centrum ČSAD Hodonín, a.s.

CTPark

K letišti

1792/1 664 51 60747536

požár

hořlavé, vysoce hořlavé, extrémně hořlavé kapaliny 250 1
únik NCHL žíravé látky (kyselé, alkalické, s obsahem chloru)    
nebezpečné látky pro ŽP    
toxické látky    
vysoce toxické látky    
oxidující přípravky    
  TOPTRANS, překladiště Brno K letišti 1792/1 664 51 26753189 požár hořlavé látky    
  Jipocar Logistic, s.r.o., sklad (B) K letišti 1792/1 664 51 26959224 únik NCHL toxické látky    
požár hořlavé aerosoly    
požár hořlavé kapaliny    
únik NCHL nebezpečné pro vod. prostředí    
Telnice  rozvodna E.ON Telnice   664 52   požár, únik RP transformátorový olej 100  
potok Říčka Telnice       přirozená povodeň voda 349  
VAS, a.s. ČOV 49,09737N
16,70908E
  664 59 494555842 únik NCHL síran železitý 1  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
ČS PHM Bentel Draha 110 664 59 46905421 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM ZD Sokolnice  (neveřejná) Telnice   664 59 47904259 požár, únik RP nafta 3  
Troubsko Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Zahradní 1 664 41 48532452 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
ČS PHM MOL, dálnice Troubsko 187 km
(směr Brno)
664 41   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM OMV, dálnice Troubsko 187 km
(směr Praha)
664 41 42030731 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM D-OIL Jihlavská 21 664 41 26929791 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
VTL plynovod Troubsko       požár, výbuch   zemní plyn    
VTL plynovod Veselka       požár, výbuch   zemní plyn      
Troubský potok     664 41   přívalové srážky voda    
Tvarožná ČS PHM OMV, dálnice Tvarožná 359 664 05 47874741 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM a LPG Autoplyn AGW
BANAT OIL. s.r.o.
Tvarožná 359 664 05   požár, únik RL, výbuch propan butan
benzín / nafta
do 100 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
ZD BONAGRO, a.s.

ČS PHM (veřejná)
Tvarožná 312 664 05 49976524 veter. nákaza skot    
požár, únik RP nafta    
Tvaroženský potok     664 05   přívalové srážky voda    
Újezd u Brna řeka Litava     664 53   přirozená povodeň voda 217  
Mlýnský potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Prášková lakovna Turlak Komenského 427 664 53 64448835 požár barvy/nadrcený plast (prášek) do 50 0,01
ČS PHM ZD Sokolnice (neveřejná) Újezd u Brna   664 53 47904259 požár, únik RP nafta 9  
Ladislav Spáčil Nádražní 985 664 53 13026810 požár, únik RP LPG 2  
Velatice VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Viničné Šumice  ZD BONAGRO, a.s.

 ČS PHM (neveřejná)
  280 664 06 49976524 veter. nákaza skot    
požár, únik RP nafta do 30 0,01
Vranov VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Želešice říčka Bobrava Želešice   664 43   přirozená povodeň voda 252  
Hajanský potok         přívalové srážky voda    
ČS PHM AGROGEN spol. s r.o. (neveřejná) Želešice 495/14 664 43 49972995 požár, únik RP nafta    
ČS PHM KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. (neveřejná) Želešice   664 43 01820460 požár, únik RP nafta    
  Bohumír Haut, pracoviště Želešice Želešice   664 43 66550441 požár, únik RP nafta    

RD ... rodinný dům

S-NO...skládka nebezpečných odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.