Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Pohořelice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Pohořelice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh osob území
počet (km2)
Branišovice ČS PHM Lissa, s.r.o. Branišovice 167 671 77 60700149 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Cvrčovice VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 598  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 598  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 573  
řeka Jihlava         ledové jevy voda    
Statek Pohořelice spol. s.r.o. Cvrčovice   691 23 48533173 veter. nákaza drůbež 3 <1 km2
Ivaň VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 337  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 148  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 1  
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 1  
Agroprodukt Ivaň s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Ivaň   691 25 60726971 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Autodoprava Zajíc - ČS PHM (neveřejná) Ivaň 236 691 23 13663658 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Loděnice Loděnická strouha         přívalové srážky voda    
Malešovice Sušárna Pohořelice, s.r.o. Malešovice   664 65 48908002 veter. nákaza drůbež 9 <1 km2
VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 499  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 33  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 3  
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 7  
Odrovice VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 195  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 60  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 12  
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 5  
22  
29  
Consultest, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Odrovice 76 664 64 25346784 požár, únik RP benzín / nafta 6 0,01
Pasohlávky VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 4  
ČS PHM Chemis engine 1 Pasohlávky 1032 691 22 26216671 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Chemis engine 2 Pasohlávky 1032 691 22 26216671 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Pap Oil, s.r.o. Pasohlávky   691 22 65804490 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Vinofrukt D. Dunajovice, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Pasohlávky     48530301 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Pohořelice ČS PHM DB OIL, s.r.o. Znojemská 1147 691 23 26912937 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Benzina Brněnská 1614 691 23 04585593 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Sušárna Pohořelice, s r.o. (Velký dvůr - drůbežárna) Velký dvůr 691 23 48908002 veter. nákaza drůbež 2 <1 km2
BEGOKON CZ, s.r.oZZN Svitavy Velký dvůr   691 23 28099796 požár, únik RP nafta    
veter. nákaza drůbež    
Nutrivet s.r.o. Pohořelice Vídeňská 1023 691 23 26257408 jiné nebezpečí gen. mod. org. nelze určit
Statek Pohořelice spol. s.r.o. Nová Ves   691 23 48533173 veter. nákaza drůbež 2 <1 km2
DHL Supply Chain, s.r.o., Pohořelice (!) (A)
Průmyslová 1506 691 23 49240650 požár extrémně hořlavé plyny
hořlavé lát.
vys. hořlavé lát.
vys. hoř. kap.
oxidující lát.
   
únik NL toxické látky
vysoce toxické lát.
nebezpečné pro ŽP
   
 Kyselina fluorovodíková    
Loděnická 963 691 23 požár drogerie 300 0,5
VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 3227  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 1028  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 568  
řeka Jihlava Pohořelice   691 23   přirozená povodeň voda 1  
117  
324  
řeka Jihlava Pohořelice   691 23   ledové jevy voda    
  Rozvodna 110/22 kV Pohořelice (E.ON Distribuce a.s.) Pohořelice 48.9644033N
16.5243206E
691 23 28085400 požár, únik RP Transformátorový olej    
Přibice VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 57  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 2  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 2  
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 6  
8  
Agroprodukt Ivaň s.r.o. Přibice   691 24 60726971 veter. nákaza drůbež 2 <1 km2
Troskotovice ZD Jiřice u Miroslavi - ČS PHM (neveřejná) Troskovice   671 78 00142701 veter. nákaza skot   <1 km2
požár, únik RP nafta do 100 0,01
      671 78   přívalové srážky voda    
Vlasatice GRANERO Vlasatice s.r.o. Vlasatice 419 691 30 45478295 veter. nákaza prasata 5 <1 km2
1 požár, únik RP nafta    
VD Dalešice (ř. Jihlava)         zvláštní povodeň voda 5  
Vranovice  řeka Svratka Vranovice   691 25   přirozená povodeň voda 97  
Sušárna Pohořelice s.r.o. Vranovice - Kopečky   691 25 48908002 veter. nákaza drůbež 9 <1 km2

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.