Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Moravský Krumlov

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Moravský Krumlov

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Bohutice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 630  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Čermákovice JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 90  
Petr Nesvačil - soukromý zemědělec Čermákovice 1 671 73 70879648 veter. nákaza skot 5 <1 km2
Čermákovický potok Čermákovice   671 73   přívalové srážky voda    
Damnice ZD Jiřice u Miroslavi Damnice   671 78 00142701 veter. nákaza prasata 1 <1 km2
ZD Jiřice u Miroslavi - ČS PHM (neveřejná) Damnice   671 78 00142701 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Dobelice JE Dukovany        20 km      Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 280  
AGRO Vémyslice s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Dobelice   672 01 49968335 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Dobřínsko JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 380  
  Dobřínsko   672 01   přívalové srážky voda    
Dolní Dubňany
JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 485  
  Dolní Dubňany   671 73   přívalové srážky voda    
Stanislav Chvátal - soukromý zemědělec Dolní Dubňany 112 671 73 72525495 veter. nákaza prasata 1 <1 km2
Petr Nováček - soukromý zemědělec Dolní Dubňany 39 671 73 49950428 veter. nákaza prasata 1 <1 km2
Vladimír Pelaj - soukromý zemědělec Dolní Dubňany 136 671 73 72084979 veter. nákaza prasata 1 <1 km2
Begokon CZ, s.r.o. Dolní Dubňany   671 73 28099796 veter. nákaza drůbež 20 <1 km2
H - FARM s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Dolní Dubňany 28 671 73 28329384 požár, únik RP nafta do 100 0,01
DUSPOL, spol. s.r.o. - ČS PHM
(neveřejná)
Dolní Dubňany 171 671 73 49969722 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Džbánice JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 160  
  Džbánice   671 71   přívalové srážky voda    
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové Džbánice   671 71 49967789 veter. nákaza prasata 2 <1 km2
Horní Dubňany JE Dukovany         5 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 320  
REDU, spol. s.r.o., Horní Dubňany Horní Dubňany 135 671 73 49969749 veter. nákaza skot 5 <1 km2
REDU, spol. s.r.o., Horní Dubňany Horní Dubňany 134 671 71 49969749 požár, výbuch bioplyn 10 <1 km2
pořár, únik RP transformátorový olej    

Horní Kounice
JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 280  
1. Zemědělská s.r.o. Horní Kounice   671 40 49444077 veter. nákaza prasata 3 <1 km2
1. Zemědělská s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Horní Kounice   671 40 49444077 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Hostěradice - Chlupice, Míšovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 1 460  
řeka Skalička Hostěradice   671 71   přirozená povodeň voda 13 <1 km2
Hostěradice - Chlupice   671 71   přirozená povodeň voda 8 <1 km2
  Hostěradice - Míšovice   671 71   přívalové srážky voda    
VTL plynovod Chlupice       požár, výbuch   zemní plyn      
Zea, a.s., Hostěradice Hostěradice   671 71 49967941 veter. nákaza prasata 5 <1 km2
Zea, a.s., Hostěradice - ČS PHM (neveřejná) Hostěradice   671 71 49967941 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Zea, a.s., Hostěradice- ČS PHM - plastová (neveřejná) Hostěradice (sklad sila)   671 71 49967941 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Zea, a.s., Hostěradice - Míšovice Hostěradice-Míšovice   671 71 49967941 veter. nákaza prasata 5 <1 km2
Lenka Tesařová - soukromý zemědělec Hostěradice-Míšovice 193 671 71 41611985 veter. nákaza prasata
skot
  <1 km2
ČS PHM Krchňavý Hostěradice   671 71 18801846 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100 0,01

Jamolice
JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 450  
JAROS, spol. s.r.o. Jamolice 52 672 01 49971271 veter. nákaza prasata
skot
5 <1 km2
JAROS, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Jamolice 52 672 01 49971271 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Jezeřany - Maršovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 720  
  Jezeřany-Maršovice    671 75   přívalové srážky voda    
AGROPODNIK ZNOJMO a.s. Jezeřany-Maršovice  324 671 75 46902180 veter. nákaza prasata 5 <1 km2
AGROSPOL, spol. s.r.o. Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice  302 671 75 48907651 veter. nákaza prasata 15 <1 km2
AGROSPOL, spol. s.r.o. Jezeřany-Maršovice - ČS PHM (neveřejná) Jezeřany-Maršovice  302 671 75 48907651 požár, únik RP nafta do 50 0,01
Jiřice u Miroslavi Dolenická strouha Jiřice u Miroslavi    671 78   přívalové srážky voda    
Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi - ČS PHM (neveřejná) Jiřice u Miroslavi   671 78 00142701  požár, únik RP nafta do 100 0,01
Kadov JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 150  
řeka Skalička Kadov   672 01   přirozená povodeň voda 3 <1 km2
3
AGRO družstvo Petrovice Kadov   672 01 49967410 veter. nákaza prasata 6 <1 km2

Lesonice
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 180  
  Lesonice   672 01   přívalové srážky voda    
AGRO družstvo Petrovice Lesonice 153 672 01 49967410 veter. nákaza prasata 1 <1 km2
Miroslav - Kašenec   Miroslav   671 72   přívalové srážky voda    
VTL plynovod           zemní plyn    
AGRODRUŽSTVO Miroslav Miroslav, Nádražní  1207 671 72 26919761 veter. nákaza prasata
skot
20 <1 km2
AGRODRUŽSTVO Miroslav - ČS PHM (neveřejná) Miroslav, Nádražní 1207 671 72 26919761 požár, únik RP nafta do 100 0,01
INTEGRA, a.s., Žabčice Miroslav, Malinovského   671 72 00215881 veter. nákaza drůbež 12 <1 km2
NAVOS a.s. Kroměříž - ČS PHM (neveřejná) Nádražní 90 671 72 47674857 požár, únik RP nafta do 100 0,01
NAVOS a.s. Kroměříž - skladový zásobník nadzemní Nádražní 90 671 72 47674857 požár, únik RP nafta do 100 <1 km2
ČS PHM BENAMI - ROPELMON, s.r.o. Miroslav, Nádražní  1178 671 72 26918986 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100 0,01
ČS PHM A+S, s.r.o. (areál ZD) Brněnská 97/20 671 72 44969066 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100 0,01
ČS PHM Silmet HP, a.s. - HUNSGAS LPG Miroslav, ul. Na Křižovatce (státní)   671 72 27097773 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100 0,01
AR Brno, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Miroslav, Nádražní 1240 671 72 25317903 požár, únik RP nafta do 100 0,01
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 3 030  
Statek Miroslav, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Kašenec 870 671 72 46983775 požár, únik RP   do 100 0,01
Fotovoltaická elektrárna Miroslav Nádražní 1240 671 72 253 17 903 požár, únik RP Transformátorový olej    
Miroslavské Knínice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 330  
  Mir. Knínice   671 72   přívalové srážky voda    
AGRODRUŽSTVO Miroslav Mir. Knínice   671 72 26919761 veter. nákaza prasata 2 <1 km2
Moravský Krumlov PBS Industry, a.s. U nádraží 895 672 11 26979888 požár hořlavé kapaliny    
Moravský Krumlov - Rakšice řeka Rokytná Moravský Krumlov   672 01   přirozená povodeň voda 6 <1 km2
Mor. Krumlov - Rakšice   672 01    přirozená povodeň voda 1 <1 km2
řeka Rokytná Moravský Krumlov   672 01   ledové jevy voda    
Mor. Krumlov - Rakšice   672 01    ledové jevy voda    
Vinohradský potok Moravský Krumlov   672 01   přívalové srážky voda    
Autodoprava - Ladislav Štulík - ČS PHM (neveřejná) M.K., Pod Hradbami 176 672 01 69646074 požár, únik RP nafta do 100 0,01
CYKLO-NOVOTNÝ s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Okružní 394 672 01 25563874 požár, únik RP nafta do 100 0,01
OSP Moravský Krumlov, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Okružní   672 01 44026421 požár, únik RP nafta do 100 0,01
AGRISAB, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Moravský Krumlov, Rakšice   672 01 25553461 požár, únik RP nafta do 100 0,01
ČS PHM BENALE s.r.o. Moravský Krumlov, Znojemská 388 672 01 29371384 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100 0,01
ČS PHM ČEPRO a.s. - Euro Oil Moravský Krumlov, Ivančická 222 672 01 41610491 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
 / propan-butan
do 100 0,01
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 6 100  
RETEX a.s. U Nádraží 894 672 01 46346431 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
SEBOL s.r.o., Náměšť nad Oslavou Znojemská   672 01 63278855 veter. nákaza kachny - líheň 5 <1 km2

Našiměřice
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 220  
Našiměřický potok Našiměřice   671 76   přívalové srážky voda    
Olbramovice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 1 040  
Agra a.s. Olbramovice - ČS PHM (neveřejná) Olbramovice 130 671 76 49971207 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Českomoravský šterk, a.s. - ČS PHM (neveřejná) Olbramovice   671 76 25502247 požár, únik RP nafta do 100 0,01
BRAMAC, spol. s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Olbramovice 659 671 76 15052346 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Olbramovický potok Olbramovice   671 76   přívalové srážky voda    


Petrovice
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 380  
potok Stružka Petrovice   672 01   přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch        
AGRO družstvo Petrovice Petrovice 153 672 01 49967410 veter. nákaza prasata 10 <1 km2
AGRO družstvo Petrovice - ČS PHM (neveřejná) Petrovice 153 672 01 49967410 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Rešice JE Dukovany         5 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 350  
Rešický potok Rešice   671 73   přívalové srážky voda    
REDU, spol s.r.o. Horní Dubňany, farma Rešice Rešice 98 671 73 49969749 veter. nákaza prasata
skot
   
REDU, spol s.r.o. Horní Dubňany, farma Rešice - ČS PHM (neveřejná) Rešice  98 671 73 49969749  požár, únik RP nafta do 100 0,01
Rybníky řeka Rokytná Rybníky   672 01   přirozená povodeň voda 33 <1 km2
45
řeka Rokytná Rybníky   672 01   ledové jevy voda    
  Rybníky   672 01   přívalové srážky voda    
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 400  
Lenka Krejčí - soiukromý zemědělec Rybníky 187 672 01 75137437 veter. nákaza prasata 1 <1 km2
ZEMSPOL-Rybníky , spol.s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Rybníky 171 672 01 49971298 požár, únik RP nafta 50 0,01
Skalice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 550  
  Skalice    671 71   přívalové srážky voda    
Zea, a.s. Hostěradice Skalice    671 71 49967941 veter. nákaza prasata 1 <1 km2
JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Skalice   671 71 47910721 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Suchohrdly u Miroslavi   Suchohrdly u Miroslavi   671 72   přívalové srážky voda    
Ing. Karel Kuthan, CSc. - soukromý zemědělec Suchohrdly u Miroslavi 48 671 72 45667594 veter. nákaza prasata   <1 km2
Ing. Karel Kuthan, CSc. - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) Suchohrdly u Miroslavi 48 671 72 27668428 požár, únik RP nafta do 100 0,01
VTL plynovod Suchohrdly u Miroslavi       požár, výbuch        
Renergie s.r.o. Suchohrdly u Miroslavi 48 671 72 27668428 požár, výbuch bioplyn 10 <1 km2
Tavíkovice
JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 620  
rybník Kacíř Tavíkovice    671 40   přívalové srážky voda    
Ing. Jiří Němec - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) Tavíkovice   671 40 45449805 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Trnové Pole ZD Jiřice u Miroslavi Trnové Pole   671 77 00142701 veter. nákaza prasata 1 <1 km2
Trstěnice JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 570  
Trstěnický potok Trstěnice    671 71   přívalové srážky voda    
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.Višňové Trstěnice    671 71 49967789 veter. nákaza prasata 6 <1 km2
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.Višňové - ČS PHM (neveřejná) Trstěnice   671 71 49967789 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Tulešice řeka Rokytná Tulešice   671 73   ledové jevy voda    
  Tulešice   671 73   přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Aleš Pokorný - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná) Tulešice   671 73 40955494 požár, únik RP nafta do 100 0,01
JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 290  

Vedrovice
JE Dukovany        20 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 810  
  Vedrovice   671 75   přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn      
AGROS Vedrovice, s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Vedrovice 317 671 75 49435141 požár, únik RP nafta/LTO 20 0,01 
Václav Žďárský - soukromý zemědělec - ČS PHM (neveřejná), areál AGROS Vedrovice, s.r.o. Vedrovice 317 671 75 42359511 požár, únik RP nafta 20 0,01
Vémyslice řeka Rokytná Vémyslice   671 42   ledové jevy voda    
Agro Vémyslice spol. s.r.o. Vémyslice 298 671 42 49968335 veter. nákaza prasata 2 <1 km2
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Ryšavý Miloš s.r.o. - ČS PHM (neveřejná) Vémyslice 241 671 42 28315049 požár, únik RP nafta do 100 0,01
ČS PHM BENALE s.r.o. Vémyslice 390  671 42 29371384 požár, výbuch, únik RP benzín / nafta
LPG / propan-butan
do 100 0,01
JE Dukovany        10 km Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 700  

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami