Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Mikulov

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Mikulov

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Bavory ČS PHM Benzina Bavory 580 692 02 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
požár, výbuch propan-butan   <1km2
          přívalové srážky voda    

Brod nad Dyjí

          přívalové srážky voda    
ABRO Zdražílek s.r.o. Litobratřická, Hrušovany nad Jevišovkou 763 691 81 27712290 veter. nákaza drůbež 5 <1 km2
Vinofrukt a.s. Brod nad Dyjí    691 81 48530301 veter. nákaza skot 5 <1km2
Vinofrukt a.s. ČS PHM(neveřejná) požár, únik RL nafta   0,01
Březí u Mikulova  Mikros - Vín Mikulov, k.s. Březí   691 81 25326317 veter. nákaza skot 20 <1km2
Zemánek Mikulov spol. s r.o. ČS PHM (neveřejná) Březí 72 691 81 25535153 požár, únik RL nafta <20 0,01
Dobré Pole            přívalové srážky voda    
Dolní Dunajovice           přívalové srážky voda    
RWE Gas Storage, s.r.o (B) Prosecká, Praha 855/68 691 85 27892077 výbuch  methan 5 1
ČS PHM Hudec Rudé armády 3 691 85 44131089 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
Vinofrukt a.s. ČS PHM (neveřejná) Kostelní 416 691 85 48530301 požár, únik RL nafta   0,01
Drnholec VD Vranov (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 30  
VD Znojmo (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 25  
ČS PHM A & S nám. Svobody 560 691 83 25584553 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Agro Měřín a.s. Na výsluní 391 691 83 49434179 veter. nákaza 

skot

10 <1km2
prasata
požár, výbuch propan-butan
Jevišovka VD Vranov (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 290  
VD Znojmo (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 154  
Dyje, Jevišovka         přirozená povodeň voda 69  
Mikulov ČS PHM MOL 28.října E646 692 01 40764176 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Benzina Brněnská 562 692 01 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Vítkovice Doprava a.s. - areál ČS PHM Benzina Brněnská 562 69201 25909339 požár, výbuch CNG do 100 0,01
ČS PHM Kufa Jiráskova 2 692 01 76476634 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Shell 1 K vápence 609 692 01 15890554 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
požár, výbuch propan-butan   <1km2
ČS PHM Shell 2 K vápence 609 692 01 15890554 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
E.ON ČR s.r.o. Brněnská   692 01 26078201 požár, únik RP transformátorový olej    
Emerson Climate Technologies, s.r.o. K Vápence 1633/14 692 01 27451321 požár, výbuch

ředidlo pro lakování

tužidlo pro lakování

Barva lakovací

Chladiva R134a, R404, R407, R410

Esterové a minerální oleje

>300 <1km2
Mušlovský potok         přívalové srážky voda    
NAVOS a.s. ČS PHM K vápence 601E 692 01 47674857 požár, únik RL nafta <20 0,01
Ing. Žovinec Michal Gagarinova 3 692 01 74284487 požár, výbuch dusík, kyslík, argon   0,01
Sloupová trafostanice (rozvodna el. energie SŽDC) Nádražní 33 692 01 70994234 požár, únik RP transformátorový olej    
Frigoprima, spol. s r.o. Nádražní 607 692 01 25504878 únik amoniak    
Milovice ČS PHM Milovice Milovice 185 691 88 87825741 požár, únik RP benzín / nafta / bioethanol do 100 0,01
          přívalové srážky voda    
Novosedly VD Vranov (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 1061  
VD Znojmo (řeka Dyje)         zvláštní povodeň voda 802  

Agro Měřín, pobočka Novosedly

      49434179

 veter. nákaza

skot

5

 

Dyje, Polní potok

       

přirozená povodeň

voda

77

 
Pavlov Zemědělská společnost Pálava ČS PHM (neveřejná) Družstevní 177 692 01 65276132 požár, únik RL nafta   0,01
Perná ČS LPG Spálenka Perná   691 86 46598685 požár, výbuch propan-butan   <1km2
Sedlec ČS PHM Jivas plus Sedlec Sedlec   691 21 29263930 požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
požár, výbuch propan-butan   <1km2
ZD Sedlec ČS PHM (neveřejná) Sedlec 308 691 21 00134503 požár, únik RL nafta   0,01
          přívalové srážky voda    

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.