main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
20červenec2011

(ALL) Metodika zpracování krizových plánů

V části Dokumenty nově naleznete v nabídce položku Metodiky. Zde naleznete zpracovanou Metodiku zpracování krizových plánů. Postupně budou další metodiky přibývat.

 
21duben2011

(ALL) Aktualizace zdrojů ohrožení

V části Ohrožení / Zdroje ohrožení byl aktualizován přehled zdrojů ohrožení v Jihomoravském kraji. Doplněny byly údaje o ohrožení zvláštní povodní pod významnými vodními díly nacházející se v JMK, popř. nacházející se mimo JMK, ale zasahující správní obvody obcí v JMK.

 
12duben2011

(ALL) Radiační situace v Japonsku (aktualizováno)

Veškeré aktuální informace o radiační situaci v Japonsku, radiační situaci v ČR, nejčastější dotazy veřejnosti a mnoho dalších informací naleznete na webových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

 
30březen2011

(ALL) Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.

 
24březen2011

(ALL) Radiační monitoring

V menu Aktuální situace / Radiační monitoring nově naleznete informace o Radiační monitorovací sítí (RMS) včetně mapy s radiační situací na území ČR.

 
‹‹      10 20 24 25 26 27 28 29 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality