main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
15duben2014

(ALL) Nebezpečné látky

HZS JMK informuje, že do veřejné části portálu KRIZPORT, do části Ohrožení nově doplnil popis nebezpečných látek (NL), se kterými se lze v Jihomoravském kraji nejčastěji setkat. Odkazy na jednotlivé NL jsou uvedeny i ve zdrojích ohrožení.

 
2leden2014

(KrÚ, HZS, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, IVA, MKR, ROS, ZNO) Příručka pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Dukovany 2014-2015

V části Dokumenty / Příručky si můžete stáhnout novou Příručku pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Dukovany. Příručku vytvořil ČEZ a.s. ve spolupráci s orgány krizového řízení Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Doporučujeme občanům v zóně havarijního plánování JE Dukovany si příručku stáhnout a uložit pro případné využití jako pomůcky ochrany obyvatelstva.

 
12prosinec2013

(ALL) Zrušení akustické zkoušky sirén 1.1.2014

Rozhodnutím ze dne 6. prosince 2013 generální ředitel HZS ČR ruší akustickou zkoušku sirén dne 1. ledna 2014. Tato zkouška se ruší bez náhrady a týká se všech koncových prvků varování a vyrozumění. Žádáme starosty, aby tuto informaci zveřejnili způsobem v místě obvyklým.

 
24říjen2013

(ALL) Nová Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

HZS JMK informuje, že dne 23.10.2013 byla vládou ČR schválena nová Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Tuto koncepci dáváme k dispozici ke stažení.

 
30září2013

(HZS, KrÚ, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, BRE, MIK, ZNO) Zkouška sirén v Rakousku prováděná 5. října 2013

Jednou ročně, vždy v první sobotu v říjnu mezi 12:00 a 13:00 hod., se provádí po celém Rakousku zkouška sirén. Tato zkouška se provádí za účelem seznámení obyvatelstva s varovnými signály a testování provozuschopnosti systému varování. V roce 2013 bude tato zkouška provedena 5.10.

 
‹‹      10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality