main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
20červenec2017

(ALL) Africký mor prasat - důležité informace (aktualizováno k 20. 7. 2017)

V souvislosti s novými mimořádnými veterinárními opatřeními k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky HZS JmK ve spolupráci s Krajskou veterinární správou JMK předává další aktuální informace.

 
18červenec2017

(ALL) Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hasičských záchranný sbor JMK a Krajský úřad JMK informují, že hejtman Jihomoravské kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje.

 
10červenec2017

(ALL) Návštěva starostů obcí - nové termíny

Nabídky nových termínů návštěv je možné najít v sekci dokumenty - návštěvy starostů.

 
12květen2017

(ALL) Sdružený tisk brožurek projektu Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí

HZS JmK nabízí starostům obcí v Jihomoravském kraji a dalším subjektům možnost využít sdružený tisk aktualizované brožurky Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí pro potřeby preventivně výchovné činnosti (distribuce pro domácnosti, rozdávání brožurky na akcích pro veřejnost apod.). Využitím této nabídky si obce současně plní své povinnosti dle zákona č. 239/2000 Sb. v oblasti informování veřejnosti o žádoucím chování při mimořádných událostech.

 
14březen2017

(MKR, IVA, MIK, KrÚ, HZS) Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj vydává nařízení, kterým se ukončují mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy v k.ú. Brod nad Dyjí, Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic a Letkovice.

 
1 2 3 4 5 6 10 20      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality