Směrnice Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou (2011)

Směrnice Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou (2011)

pdf.pngVoda_Nouzove_zasob_PV_Metodika3_MZE_2011.pdf