Plán odezvy obce na MU

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.

Zpracovatelem plánu jsou orgány obce v součinnosti s hasičským záchranným sborem kraje, který poskytuje obcím metodickou pomoc při zpracování (seznamuje obce na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení).

Vzor plánu:

zip.png POOO(2017).zip

Pro korektní zobrazení plánu a funkčnost odkazů je nutné vzor plánu editovat v software Microsoft Word!

S žádostí o metodickou pomoc kontaktujte:

  • pro okres Blansko: kpt. Ing. Zdeněk Zouhar, tel.: 950 611 132, e-mail: zdenek.zouhar@jmk_izscr_cz
  • pro okres Brno-město a Brno-venkov: pplk. Mgr. Miroslav Menšík, tel.: 950 630 155, e-mail: miroslav.mensik@jmk_izscr_cz
  • pro okres Břeclav: kpt. Mgr. Josef Formánek, tel.: 950 615 148, e-mail: josef.formanek@jmk_izscr_cz
  • pro okres Hodonín: por. Bc. Vojtěch Kölbel, tel.: 950 621 123, e-mail: vojtech.kolbel@jmk_izscr_cz
  • pro okres Vyškov: mjr. Bc. Antonín Kremlička, tel.: 950 641 123, e-mail: antonin.kremlicka@jmk_izscr_cz
  • pro okres Znojmo: kpt. Bc. Pavel Pacula, tel.: 950 645 132, e-mail: pavel.pacula@jmk_izscr_cz