Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro právnické a podnikající fyzické osoby (2009)

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro právnické a podnikající fyzické osoby (2009)

pdf.pngHOPKS_vyzadovani_a_planovani_ND_PPFO_2009.pdf