(BRN, KUR, SLP, TIS, ZID, BOS, BLA) Výsledky analýzy vody dodávané BVaK, a.s. potvrdily nezávadnost pitné vody

(Aktualizováno 17.9. 18:30)  Aktuální výsledky analýz odebraných vzorků pitné vody potvrdily její nezávadnost. Z tohoto důvodu může společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, prohlásit vodu dodávanou do celé Brněnské vodárenské soustavy za pitnou. Dodávanou vodu již není nutné převařovat.

Informace k 17.9. 18:30

Aktuální výsledky analýz odebraných vzorků pitné vody potvrdily její nezávadnost.

Z tohoto důvodu může společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, prohlásit vodu dodávanou do celé Brněnské vodárenské soustavy za pitnou. Dodávanou vodu již není nutné převařovat.

Doporučujeme odběratelům, kteří v posledních 48 hodinách neodebírali vodu, aby po uveřejnění této informace odpustili vodu z vodovodní přípojky, a to pomocí všech výtokových míst v nemovitosti.

Více v tiskové zprávě BVaK, a.s.: pdf.pngoznameni 17.9.2016.pdf

Informace hejtmana o nezávadnosti pitné vody: pdf.pngJMK 140448-2016.pdf

Informace k 17.9. 12:30

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. sdělují svým odběratelům, že kontrolou vývoje mikrobiologických analýz provedenou dnes v době od 11 do 11.30 nebyla v žádném ze vzorků zjištěna přítomnost jakýchkoliv bakterií. Na základě tohoto zjištění lze důvodně předpokládat, že vyhlášení vody za pitnou bez nutnosti převaření bude možné oznámit již dnes, tj. v sobotu dne 17. 9. 2016 po osmnácté hodině.

Zdroj: http://bvk.cz/

Informace k 17.9. 10:00

Předběžné výsledky analýz odebraných vzorků pitné vody naznačují, že preventivní proplachování vodovodního řadu a zvýšení dávek desinfekčního činidla v síti Brněnských vodáren a kanalizací přineslo požadovaný efekt.

„V laboratoři jsme pozorovali kultivované vzorky během celého dne. Na žádném z nich jsme dosud nenalezli žádné bakterie. Lze tedy předpokládat, že opatření na vodovodní síti provozované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi bude možné zrušit v sobotu dne 17. 9. 2016 po osmnácté hodině,“ uvedl v pátek odpoledne Petr Šindler, který je pověřený zastupováním generálního ředitele Brněnských vodáren a kanalizací.

Doporučení pro zacházení s vodou:
  • Vodu je doporučené převařovat kvůli předběžné opatrnosti. Není nutná dlouhá doba vaření, stačí dosáhnutí vodu varu. Dodávanou vodu není nutné převařovat na mytí nádobí, čištění zubů a osobní hygienu.
  • Zásobování vodou cisternami nebylo zavedeno, protože i voda z těchto cisteren je pitná pouze po převaření.
  • Rozbory vzorků trvají kvůli kultivaci bakterií tři dny. Preventivní opatření platí do odvolání.
  • Po odvolání těchto preventivních opatření je nutné odpustit vodu z vodovodní přípojky, a to pomocí všech výtokových míst v nemovitosti.

Zdroj: http://bvk.cz/

Informace k 15.9. 18:30

Na základě informace Krajské hygienické stanice se sídlem v Brně, hejtman Jihomoravského kraje upozorňuje, že voda dodávaná vodovodním řadem do níže uvedených měst a obcí je pitná pouze po převaření z důvodu možného nízkého výskytu koliformních bakterií s mezní hodnotou.

Jako preventivní opatření byla zvýšena dávka dezinfekčního činidla dávkovaného do pitné vody,
a to z 0,05 mg/l volného chlóru (standardní dávka) na 0,2 mg/l volného chloru (dle vyhlášky č.252/2004 Sb. je mezní hodnota volného chlóru 0,3 mg/l). Rovněž bylo zahájeno intenzivní proplachování páteřních řadů vodovodní sítě, které může způsobit krátkodobé zakalení dodávané vody.

Nejedná se o žádný havarijní stav ani kontaminaci fekáliemi, jedná se o zcela nepatrné překročení mikrobiálních ukazatelů s povolenou mezní hodnotou u koliformních bakterií. A to v důsledku vyšší teploty dodávané studené vody, čímž mírně klesla dezinfekční účinnost běžného zabezpečení v pitné vodě. Vodárny intenzivně vzorkují jednotlivé části své vodovodní sítě, výsledky těchto vyšetření budou známy v průběhu soboty 17. září 2016. Vodu je proto doporučeno převařovat z důvodu předběžné opatrnosti. Po aktuálním zvýšení dezinfekčního zabezpečení očekáváme již standardní hodnoty.

Výše uvedená opatření přijatá Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Brně a dodavateli vody jsou platná až do odvolání.

Přehled dotčených obcí:

Adamov, Bílovice nad Svitavou, Brno, Česká, Dolní Loučky, Doubravník, Drásov, Hajany, Hrušovany u Brna, Kaly, Kuřim, Lelekovice, Letovice, Lomnice - Brusná, Malá Lhota, Malhostovice, Měnín, Modřice, Moravany, Moutnice, Nebovidy, Nesvačilka, Ořechov, Otmarov, Popovice, Rajhrad, Rajhradice, Rebešovice, Rozdrojovice, Skorotice, Sokolnice, Střelice, Šebrov-Kateřina, Šlapanice, Štěpánovice, Telnice, Těšany, Tišnov, Újezd u Tišnova, Vojkovice, Vranov, Žatčany, Želešice, Židlochovice

Upozornění hejtmana JMK na závadnost pitné vody ve vodovodním řadu:

pdf.pngPitna voda Brno-informace hejtmana.pdf

Zdroj: Krajský úřad JMK