[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace E.ON č. 8 o obnovení dodávek el. energie vybraným subjektům

E.ON ČR, s.r.o. informuje o zajištění dodávek elektrické energie pro níže uvedené objekty.

  • Čerpací stanice vodáren Líšeň (mapa 15)
  • vysílače Hády a Moravské Knínice

pdf.png Mapa č. 15

Pozn. Informace E.ON o zajišťování ostrovního provozu v JMK jsou pro potřeby cvičení pouze ilustrativní, avšak při reálném blackoutu časově i kapacitně velmi blízké skutečnému průběhu obnovy distribuce el. energie v závislosti na možnostech výrobních provozů v JMK.