[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace E.ON č. 4 o obnovení dodávek el. energie zdrojům v Brně

E.ON ČR, s.r.o. informuje o obnovení výroby elektrické energie v Teplárně Brno (Červený mlýn, Špitálka) a Spalovně Brno – viz mapa.

pdf.png Mapa č. 4

Pozn. Informace E.ON o zajišťování ostrovního provozu v JMK jsou pro potřeby cvičení pouze ilustrativní, avšak při reálném blackoutu časově i kapacitně velmi blízké skutečnému průběhu obnovy distribuce el. energie v závislosti na možnostech výrobních provozů v JMK.