[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace E.ON č. 11 o obnovení dodávek el. energie vybraným subjektům

E.ON ČR, s.r.o. informuje o zajištění dodávek elektrické energie pro níže uvedené objekty.

  • nemocnice Ivančice, Penny market, ČS PHM Plus Oil a Benzin Ivančice (mapa 19)
  • ČS PHM Benzina Rosice, Lidl, Penny Market Rosice (mapa 20)
  • Penny Market a ČS PHM Přímětická Znojmo, Nemocnice Znojmo, PS HZS Znojmo, Kaufland Znojmo, vysílač Deblínek (mapa 21)

pdf.png Mapa č. 19

pdf.png Mapa č. 20

pdf.png Mapa č. 21

Pozn. Informace E.ON o zajišťování ostrovního provozu v JMK jsou pro potřeby cvičení pouze ilustrativní, avšak při reálném blackoutu časově i kapacitně velmi blízké skutečnému průběhu obnovy distribuce el. energie v závislosti na možnostech výrobních provozů v JMK.