[BLACKOUT JMK 2015 - CVIČNÉ] (ALL) Informace E.ON č. 10 o obnovení dodávek el. energie vybraným subjektům

E.ON ČR, s.r.o. informuje o zajištění dodávek elektrické energie pro níže uvedené objekty.

  • 2x ČS PHM Shell Ladná, TESCO obchod + ČS PHM, Nemocnice Břeclav, ČS PHM Agip, Billa, vysílač OTIS (mapa 17)
  • ČS PHM Agip, Shell Mikulov, Lidl Mikulov (mapa 18)

pdf.png Mapa č. 17

pdf.png Mapa č. 18

Pozn. Informace E.ON o zajišťování ostrovního provozu v JMK jsou pro potřeby cvičení pouze ilustrativní, avšak při reálném blackoutu časově i kapacitně velmi blízké skutečnému průběhu obnovy distribuce el. energie v závislosti na možnostech výrobních provozů v JMK.