(ALL) Zásady provádění evakuace v Jihomoravském kraji

Z důvodu sjednocení postupů při provádění evakuace při mimořádných událostech a krizových situacích HZS JMK a Krajský úřad JMK dávají k dispozici ke stažení "Zásady provádění evakuace v Jihomoravském kraji" (dále jen "zásady").

Tyto zásady jsou doporučenou jednotnou dokumentací pro orgány obcí a složky IZS při provádění evakuace v rámci jedné obce i v případě evakuace do jiné obce. Tyto zásady mohou být používány samostatně krizovými štáby obcí nebo v případě, že obec má zpracován Plán odezvy orgánů obce na mimořádné události, lze tyto zásady začlenit do tohoto plánu.

Zásady provádění evakuace v Jihomoravském kraji (2014)