(ALL) Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS)

S účinností od 1.1.2012 vešla v platnost Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS). Tuto směrnici si můžete stáhnout v části Dokumenty / Metodiky ... / 14. Ostatní nebo komplexní dokumenty. Změny ve směrnici vedou i k drobným úpravám v podmínkách rozesílání výstrah a informačních zpráv z Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS JMK.

Směrnice ke stažení: Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS) (2012)

Kritéria pro odesílání výstrah: pdf.pngkriteria_odesilani_vystrah_2012.pdf