(ALL) Opětovné připojení vypnutých sirén

Hasiči připojili sirény zpět do systému.

4. července v 17,00 hodin hasiči naprogramovali poslední přijímače koncových prvků varování, čímž bylo opětovně připojeno 47 rotačních sirén do jednotného systému varování a vyrozumívání.

3 rotační sirény zůstaly pro závadu na přijímači trvale odpojeny. Závady na přijímačích v Boskovicích, Mokré-Horákově a Podivíně budou odstraněny odbornou firmou v nejbližším možném termínu.