(ALL) Informace o změně názvu a organizačního začlenění Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj

Ke dni 1. 1. 2012 v souvislosti se změnou zákona č. 166/1999 Sb. veterinární zákon, zanikla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj jako samostatná organizační složka státu a stala se součástí Státní veterinární správy ČR. Její oficiální název je Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj. Kontakty se nemění.