(ALL) Humanitární pomoc krajům postiženým povodněmi

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje a Český červený kříž - oblastní spolek Brno-město organizují v Jihomoravském kraji pomoc krajům, které byly postiženy povodněmi.

Jihomoravský kraj se připravuje na koordinaci humanitární pomoci dle potřeb postižených krajů. V současné době nejsou žádné konkrétní požadavky vzneseny, a to především z důvodu stále vysoké hladiny vodních toků. Doporučujeme proto občanům, aby vyčkali s poskytovanou humanitární pomocí až do okamžiku, kdy budou specifikovány požadavky z postižených krajů. V prvotní fázi budou využity zásoby ve skladech humanitární pomoci státních subjektů. V další fázi bude třeba koordinovat humanitární pomoc nabízenou občany a firmami, k tomu byly v Jihomoravském kraji zřízeny následující kontakty:


1. Nabídky materiální pomoci:

Příjem: sklad ČČK na ul. Křenová 66, Brno; pondělí - sobota od 8.00 hod. do 18.00 hod.; tel. 549 241 992 nebo 603 492 428, e-mail: cck@cck-brno_cz

2. Nabídky sil a prostředků jednotek dobrovolných hasičů obcí v JMK:

Kontakt: Krajské operační a informační středisko HZS JMK, výhradně na e-mail: opis@firebrno_cz

3. Nabídky finanční pomoci:

Číslo účtu: 222885/5500, variabilní symbol 111

DMS: ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč)

4. Nabídky dobrovolnické pomoci

V současné době nejsou požadavky na dobrovolnickou pomoc. V případě požadavků na dobrovolníky bude toto zveřejněno na KRIZPORTu včetně příslušných kontaktů.


Přehled aktuálních požadavků bude průběžně (a navíc vždy k 8:00 každý den) zveřejňován na webových stránkách portálu krizového řízení v Jihomoravském kraji – KRIZPORT (www.krizport.cz), v aktualitách na hlavní straně.
Důležité kontakty jsou také uvedeny v přiloženém letáku. Starosty obcí žádáme o zveřejnění letáku způsobem v místě obvyklým (úřední deska,...).

pdf.pngPOVODNĚ 2013-letak.pdf