(ALL) Aktualizace zdrojů ohrožení

V části Ohrožení / Zdroje ohrožení byl aktualizován přehled zdrojů ohrožení v Jihomoravském kraji. Doplněny byly údaje o ohrožení zvláštní povodní pod významnými vodními díly nacházející se v JMK, popř. nacházející se mimo JMK, ale zasahující správní obvody obcí v JMK.

Zdroje ohrožení