(ALL) Zásady koordinace humanitární pomoci v JMK

HZS JmK v součinnosti s KrÚ JMK, Českým červeným křížem a Diecézní charitou informuje o vydání dokumentace Zásady koordinace humanitární pomoci v Jihomoravském kraji.

Důvodem pro zpracování Zásad koordinace humanitární pomoci v JMK byla potřeba nastavit systémovou spolupráci mezi těmito subjekty:

  • HZS JmK, který má legislativní povinnosti v oblasti zajišťování a organizování humanitární pomoci při rozsáhlých mimořádných událostech a krizových situacích
  • Krizovým štábem JMK, který slouží jako pracovní orgán pro plnění úkolů hejtmana při řešení rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací
  • PANELem JMK, který sdružuje mj. organizace, zabývající se sběrem, distribucí a výdejem humanitární pomoci
  • Diecézní charitou, která je dalším rozhodujícím subjektem v oblasti humanitární pomoci v JMK (a není součástí PANELu JMK),
  • obcemi a obcemi s rozšířenou působností, které při řešení rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací plní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva.

V rámci nastaveného systému je koordinujícím subjektem HZS JmK (cestou svého krizového štábu a pracovních skupin ředitelů územních odborů), hlavními výkonnými prvky jsou terénní týmy složené z vyškolených dobrovolníků Českého červeného kříže, Vodní záchranné služby a Diecézní charity. Český červený kříž a Diecézní charita se podílejí na koordinaci a zajišťují rovněž sběr a distribuci věcné pomoci v rámci svých skladů a organizují sbírky finanční pomoci.

Součástí systému jsou dále starostové a sbory dobrovolných hasičů zasažených obcí (zajišťují podporu terénním týmům ve své obci a také výdej humanitární pomoci) a pracovníci krizového řízení ORP (zajišťují fungování sběrných míst humanitární pomoci).

Systém bude aktivován v případě rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací v JMK nebo jinde v ČR, kdy vyvstane potřeba sběru, distribuce a výdeje zejm. věcné a finanční pomoci pro zasažené obyvatelstvo.

Zásady jsou zveřejněny na Portálu krizového řízení pro Jihomoravský kraj KRIZPORT (http://krizport.firebrno.cz/, sekce Dokumenty / Metodiky / Ochrana obyvatelstva).  K nalezení jsou i v Havarijním plánu kraje, v pomocných dokumentech

Starostům obcí doporučujeme, aby si Zásady koordinace humanitární pomoci v JMK přidali do Plánu odezvy orgánu obce na MU jako přílohu.