Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kyjov

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kyjov

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh osob území
počet (km2)
Archlebov
Spálený potok         přirozená povodeň voda 2  
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ČS PHM farma AGRO - neveřejná Archlebov   696 33 26216396 požár, únik RP nafta <100 0,01
Bukovany potok Bukovanka         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Bzenec VaK HO a.s., úpravna vody  Přívoz     696 81  49454544  únik NCHL  chlor  470  0,13
 
Rybářství Hodonín s.r.o. Samota 1114   46965386 veter. nákaza drůbež 1 <1 km2
ČS PHM Benzina a.s. Vracovská 665 696 81 60193328 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
ČS PHM  AUTOGAS Za nádražím  1169 696 81 27322068 požár, výbuch  LPG    
ČS PHM PAP OIL Průmyslová 323 696 81 27437345 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Morava, Syrovínka (potok)         přirozená povodeň voda 373  
          přívalové srážky voda    
RI Okna a.s. Na Bažantnici  1554 696 81 60724862 požár plasty    
SADY CZ U Bzinku 1482 696 81 27699293 únik NCHL Amoniak    
Pika a.s. Nový svět 1574 696 81

45477949

požár, únik NCHL Chlornan sodný    
Hydroxid sodný    
Nafta motorová    
hydraulický olej    
Čeložnice
Čeložnický potok         přívalové srážky voda    
Dambořice MND a. s., sběr. naft.středisko

49.0546322N 16.9144481E

    27732894 požár, výbuch, únik RP ropa 10 0,004
Ethanol    
HK 1. tř. Deemulgátor    
ČS PHM Agro D.U. - neveřejná Šerůčky 101 696 35 26216396 požár, únik RP nafta <100 0,01
potok Salajka         přívalové srážky voda    
  MND-Moravia Gas Storage a.s.
Podzemní zásobník plynu (B)

49.0356361N 16.9329958E

    28506065 požár, výbuch, únik NL Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu    
kondenzát plynu    
Ethanol    
Motorový olej    
Nafta motorová    
Vodík    
Dietylenglykol    
Domanín Svornost Těmice, a.s. Domanín 216 696 83 64511936 veter. nákaza krávy 15 <1 km2
Dražůvky říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 1  
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Hovorany ČS ANXIETY Hovorany 791 696 12 29295556 požár, únik RP, výbuch benzín > 100 0,01
nafta
LPG
Zemas a.s., Farma živočišné výroby Horní chaloupky 790 696 12 49968106 veter. nákaza skot 1/220 <1 km2
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Maso - závod Hovorany Hovorany 828 696 12 26909201 požár, výbuch Propan    
Hovoranský potok         přívalové srážky voda    
Hýsly potok Moštěnka         přívalové srážky voda    
Ježov VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 326 0,5
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch      
Kostelec ČS PHM, Navrátilová Marie Kostelec, farma   696 51 12212741 požár, výbuch, únik RP benzín, nafta LPG 10 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
potok Malšínka         přívalové srážky voda    
Kyjov řeka Kyjovka Kyjov       přirozená povodeň voda 2635  
řeka Kyjovka         ledové jevy voda    
  Boršov u Kyjova       přívalové srážky voda    
potok Malšínka Nětčice u Kyjova       přívalové srážky voda    
  Bohuslavice u Kyjova       přívalové srážky voda    
  Kyjov       přívalové srážky voda    
                 
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ČS PHM Benzina a.s. U nemocnice   697 01 60193328 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
ČS PHM Euro Oil Havlíčkova   697 01 26965089 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
ČS Šebesta s.r.o. Svatoborská 87 697 01   požár, únik RL, výbuch  benzín, nafta, LPG > 100 0,01
ČS PHM SÚS JMK - neveřejná Boršovská 2150 697 01 70932581 požár, únik RP nafta 15 0,01
ČS PHM ČSAD Kyjov a. s. Boršovská 2228/5 697 01 29290627 požár, únik RP nafta <100 0,01
ČS PHM EKOR s. r. o. - neveřejná, mobilní Havlíčkova 11398/49a 697 01 60700262 požár, únik RP nafta 10 0,01
ČS PHM, ZEMSPOL, s. r. o. -neveřejná Boršovská 2610 697 01 47914424 požár, únik RP nafta 10 0,01
CCF Invest, a.s., provoz Kyjov Havlíčkova 177 697 01 26223902 požár, výbuch benzín, nafta > 100 0,01
NAVOS a.s. Kroměříž - ČS PHM (neveřejná) Mlýnská 2607/1a 697 01 47674857 požár, únik RP nafta    
J. P. Plast, s.r.o. Kyjov Svatoborská 988 697 01 46971696 požár, únik NCHL plasty    
Polyethylen    
Aceton    
Hydraulický olej    
zkapalněný oxid uhličitý    
VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 5478 3,2
Nemocnice Kyjov, p.o.
- odd. klinické biochemie
Strážovská 976 697 33 00226912 jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
- nukleární medicína         jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
 rozvodna E.ON Tyršova   697 01

25733591

 požár, únik RP Transformátorový olej    
Koupaliště Kyjov  Mezivodí     697 01     únik NCHL chlor    
chlornan sodný    
Kyjov - Bohuslavice řeka Kyjovka         přirozená povodeň voda 39  
VD Koryčany         zvláštní povodeň voda 135  
řeka Kyjovka         ledové jevy voda    
Labuty Josefinský, Labutský, Skalecký potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch      
Lovčice potok Jordánek, Lovčický potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Milotice JAVE PORK a. s. Milotice Dubňanská 592 696 05 47902205 veter. nákaza prasata 26 <1 km2
Vodňanské kuře s. r. o.     696 05 27435148 veter. nákaza drůbež 2/1923 <1 km2
Vodňanské kuře s. r. o., Kutná Hora     696 05 27435148 veter. nákaza drůbež 2/1923 <1 km2
VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 99 0,2
VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 266  
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod                
Moravany XAVERgen a.s. Josefinský Dvůr   696 50 27460363 veter. nákaza drůbež 17 <1 km2
VTL plynovod         požár, výbuch      
Čeložnický potok, Moštěnka         přívalové srážky voda    
Mouchnice VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 190 0,8
Kyjovka         přirozená povodeň voda 11  0,1
          přívalové srážky voda    
Stabila, dřevovýroba       48910104 požár dřevo    
Násedlovice MND a. s., stáčiště ropy Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 27732894 požár  ropa 2 0,002
říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 2  
Zemas a. s., VKK Násedlovice Násedlovice   696 36 49968106 veter. nákaza skot 9 <1 km2
Nechvalín           přívalové srážky voda    
ČS PHM LONE zemědělská a. s. - neveřejná Nechvalín   696 31 47915536 požár, únik RP nafta 10 0,01
Nenkovice VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Zemas a. s. pošta Želetice   696 37 49968106 veter. nákaza prasata 4/50 <1 km2
Ostrovánky VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Skalka VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Skoronice VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 24 0,2
VSV a. s.     696 41 25331850 veter. nákaza skot 3 <1 km2
Sobůlky Sobůlský potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch      
Strážovice ČS PHM AGRO D. U.- neveřejná Strážovice 205 696 38 49450867 požár, únik RP nafta 30 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Stavěšice           přívalové srážky voda    
TRTÍK spol. s r.o. Stavěšice 145 696 38 63474395 požár technická pryž 100  
Svatobořice - Mistřín řeka Kyjovka Svatobořice       přirozená povodeň voda 18  
VD Koryčany (řeka Kyjovka)         zvláštní povodeň voda 133 3,2
Mistřínská svodnice Mistřín       přívalové srážky voda    
Svatobořický potok Svatobořice       přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
AGROVIT, a.s. Svatobořice-Mistřín 770 696 04 63483572 veter. nákaza prasata 4/3532 <1 km2
ČS PHM  SP Servis s. r. o. Hlavní 501 696 04 26253275 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
ČS LPG Nádražní 157 696 04 49419790 požár, výbuch LPG > 100 0,01
Syrovín potok Syrovínka         přívalové srážky voda    
Šardice Neoklas a.s. Šardice 700 696 13 63481961 veter. nákaza drůbež 2 <1 km2
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
          přívalové srážky voda    
Těmice Syrovínka (potok) Těmice   696 84   přirozená povodeň voda 81  
ČS PHM Svornost a. s. - neveřejná Těmice 216 696 84 64511936 požár, únik RP nafta 20 0,01
skládka odpadu
EKOR, s.r.o.
Těmice 283 696 84 60700262 požár, jiné nebezpečí S-OO3+S-001    
Koupaliště Těmice Těmice   696 84
00285404
únik NCHL chlornan sodný    
Uhřice  MND Gas Storage a.s. 
podzemní zásobník plynu (B)

49.0422667N 16.9348594E

    27732894 požár, výbuch, únik RP  zemní plyn    
Propan    
Nafta motorová    
Ethanol    
Motorový olej    
kondenzát zemního plynu    
Dietylénglykol    
Trietylénglykol    
 MND, a.s. úložiště ropy Uhřice-jih

49.0381733N 16.9390975E

    27732894 požár, únik RP ropa   0,005
 MND,a.s. SNS Uhřice-jih

49.0386128N 16.9395131E

    27732894 požár, únik RP ropa   0,0015
VTL plynovod Janův Dvůr       požár, výbuch zemní plyn    
VTL plynovod Uhřice       požár, výbuch zemní plyn    
potok Vápenka         přívalové srážky voda    
Aquapark Uhřice Uhřice   695 01 00285421 únik NCHL chlor    
Vacenovice JAVE PORK a.s. Vacenovice   696 06 47902205 veter. nákaza prasata 1/2171 <1 km2
Vlkoš           přívalové srážky voda    
ČS PHM A+S, s. r. o. Vlkoš 27 696 41 25584553 požár, únik RP benzín, nafta 40 0,01
MND, a.s. stáčiště ropy (Agropodnik)   27 696 41 27732894 požár, únik RP ropa 50  
VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 84 0,5
Vracov sklad PB, LPG, Šmída Group s. r. o. Drahy  1582 696 42 28322215 požár, únik RL, výbuch  tech.plyn, propan-butan, LPG    
CS PHM Šmída Group s. r. o. Drahy 1582 696 42 28322215 požár, únik RL, výbuch benzín, nafta, LPG 10 0,01
ČS PHM VSV a. s. - neveřejná Hlinická 379 696 42 25331850 požár, únik RP nafta 15 0,01
ČS PHM VSV a. s. - fama 2 - letiště - neveřejná Husova   696 42 25331850 požár, únik RP benzín 2  
lesy v okolí          požár lesy    
MND,a.s. sonda 6 x Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 27732894 požár, únik RP ropa   0,009
Myslivecké sdružení Vracov Vracov   696 42 48846287 veter. nákaza bažanti 2 <1 km2
VSV a. s. Vlkošská 379 696 42 25331850 veter. nákaza skot 11/4520 <1 km2
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Vodní dílo Rašelina, Lesy ČR         přívalové srážky voda    
Hlinický potok         přívalové srážky voda    
Koupaliště Vracov Skoronská   696 42 47899166 únik NCHL chlor    
chlornan sodný    
Vřesovice           přívalové srážky voda    
Žádovice Vodňanské kuře s. r. o. Žádovice   696 49 27435148 veter. nákaza drůbež 3/769 <1 km2
VD Osvětimany (říčka Hruškovice)         zvláštní povodeň voda 269 0,4
Žarošice Zdravovodský potok Zdravá Voda       přívalové srážky voda    
  Žarošice       přívalové srážky voda    
ČS PHM  Euro Oil     696 34 26965089 požár, únik RP benzín, nafta    
ČS PHM ZEROGAS PLUS s. r. o. Uhřice Žarošice
 
696 34 28816196 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
výbuch  LPG    
 MND a.s., sběr. naft.sředisko

49.0505433N 16.9699803E

    27732894 požár, výbuch ropa  2  
Ethanol    
HK 1. tř. Deemulgátor    
Ždánice ČS PHM Chemis engine a. s. Nádražní 808 696 32 26216671 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
Koupaliště Ždánice Kaštýlek   696 32 00285536 únik NCHL chlornan sodný    
 MND, a.s. SNS Ždánice

49.0984647N 17.0476139E

    27732894 požár,výbuch, únik RP ropa 4 0,003
Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu    
Motorový olej    
ložisková voda    
MND, a.s. povrch. plyn. technologie Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 27732894 požár,výbuch, únik RP zemní plyn 4 0,003
Ethanol    
MND,a.s. vrty ropa+zem. plyn Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 27732894 požár, únik RP ropa   0,0105
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Ždánický potok, potok Čtvrtě, Šraňky         přívalové srážky voda    
říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 2  
4  
Želetice říčka Trkmanka         přirozená povodeň voda 12  
17  
ČS PHM statek Želetice, neveřejná Želetice 82 696 37 75099896 požár, únik RP Nafta motorová 10 0,02
Zemas a. s.     696 37 49968106 veter. nákaza daňci 13 <1 km2
Žeravice Svornost Těmice, a.s. Žeravice   696 47 64511936 veter. nákaza prasata 13/1063 <1 km2

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami