Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kuřim

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kuřim

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Čebín ČS PHM Silmet   1 664 23 63485761 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta do 100 0,01
Ethanol
Čebínský potok         přívalové srážky voda    
ČS PHM LB Cemix, s.r.o. (neveřejná) Čebín 47 664 23 27994961 požár, únik RP nafta    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
BVaK, a.s. - vodojem Čebín   664 23 46347275 únik NCHL chlor do 100 0,01
ZD Čebín - ČS PHM (neveřejná) Čebín 448 664 23 13695924 požár, únik RP nafta do 50 0,01

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Vodojem Čebín

Čebín 450 664 23 46347275 únik NCHL chlor    
chloritan sodný
Česká ČS PHM Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. Česká 173 664 31 49450301 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Drážní potok     664 31   přívalové srážky voda    
Hvozdec potok Hlinka         přívalové srážky voda    
Chudčice Chudčický potok Chudčice   664 71   přívalové srážky voda    
potok Kuřimka Chudčice   664 71   přirozená povodeň voda 51  
82  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
ZD Čebín Chudčice   664 71 13695924 veter. nákaza prasata < 10  
Jinačovice ZD Jinačovice - ČS PHM (neveřejná) Jinačovice 151   13692844 požár, únik RP nafta do 100 0,01
          přívalové srážky voda    
Kuřim Micro, s.r.o., areál Prefa Blanenská 1190 664 34 49976800 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Wellness Kuřim Blanenská 1082 664 34 29213380 únik NCHL chlor do 100 0,01
ČS PHM AB Oil Tyršova   664 34 62300288 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Martin Mikš (neveřejná) Blanenská 355 664 34 66583845 požár, únik RP nafta do 100  
HUNSGAS, s.r.o. Brněnská   664 34 25277715 požár, únik RP, výbuch benzín/nafta/LPG do 100 0,01
Tyco Elektronics Czech, s.r.o. (A) K AMP 1293 664 34 48910791 únik NL toxické látky
nebezpečné pro vodní prostředí
do 750  
požár hořlavé aerosoly
hořlavé kapaliny
 
požár, únik NL ropné produkty  
ČS PHM Rapid oil s.r.o. Tišnovská 305 664 34 25579941 požár, únik RP benzín/nafta    
potok Kuřimka, Luční potok     664 34   přirozená povodeň voda 11  
110  
Mozovský potok     664 34   přívalové srážky voda    
Lelekovice  Ponávka, Záhumenský potok     664 31   přívalové srážky voda    
Moravské Knínice ZD Mor. Knínice - ČS PHM (neveřejná) Dolní Branka 264   664 34 13692836 požár, únik RP nafta do 100 0,01
veterinární nákaza skot    
potok Kuřimka     664 34   přirozená povodeň voda 19  
94  
          přívalové srážky voda    
Veverská Bítýška řeka Svratka     664 71   přirozená povodeň voda 581  
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1974  
Bílý potok     664 71   ledové jevy voda    
Bukovecký potok     664 71   přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
ČS PHM A+S, s.r.o. V. Bítýška   664 71 25584553 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
HARTMANN – RICO Veverská Bítýška(!) Masarykovo nám. 77 664 71 44947429

požár, únik NCHL

ethylenoxid 395  
statek Nový Dvůr, VFÚ Brno, ČS PHM (neveřejná) Nový Dvůr 265 664 71   veter. nákaza skot    
požár, únik RP nafta    
požár olej    
Biotester a.s. Tejny 621 664 71 49970623 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
   

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami