Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Ivančice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Ivančice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Ivančice řeka Jihlava, řeka Oslava Ivančice   664 91   přirozená povodeň voda 3  
9  
295  
Mřenkový potok     664 91   přívalové srážky voda    
VD Dalešice (řeka Jihlava)         zvláštní povodeň voda 5620  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 2262  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 1391  
  Alexovice       přívalové srážky voda    
  Budkovice       přívalové srážky voda    
  Hrubšice       přívalové srážky voda    
Martálka Kounické Předměstí       přívalové srážky voda    
  Letkovice       přívalové srážky voda    
Polánka, Řeznovický potok Řeznovice       přívalové srážky voda    
VTL plynovod Ivančice       požár, výbuch zemní plyn    
VTL plynovod Letkovice       požár, výbuch zemní plyn    
VAS, a.s. ČOV 49,09881N  16,39023E   664 91 49455842 únik NCHL síran železitý 5  
sokoflok
Nemocnice Ivančice Široká 16 664 95 00225827 požár, výbuch kyslík    
ČS PHM Benzina N Brněnce 38 664 91 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM AB OIL Na Brněnce 21 664 91 62300288 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové (neveřejná) Letkovice, Ul. Novoveská   664 91 49967789 požár, únik RP nafta    
ČS PHM TREDOS, spol. s r.o. (neveřejná) Krumlovská 26 664 91 26244136 požár, únik RP nafta    
ČS PHM Plus Oil Krumlovská  22 664 91 60700351 požár, únik RL, výbuch benzín / nafta
LPG / ethanol
do 100 0,01
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 9 120  
IKVA výrobní družstvo U cihelny 757/6 664 91 46969471 požár barvy, ředidla    
 Autec - Engineering s.r.o. U Hřiště 175/15 664 91 25343441 požár, únik RP nafta    
Alexovice řeka Jihlava         přírozená povodeň voda 107  
206  
Biskoupky JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 200  
          přívalové srážky voda    
Čučice VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 3  
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 440  
Dolní Kounice VD Dalešice (řeka Jihlava)     675 54   zvláštní povodeň voda 1605  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 810  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 222  
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 4  
4  
14  
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ČS PHM Chemis Engine, a.s. Ivančická 319 664 64 26216671 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. (neveřejná) Ivančická   664 64 01820460 požár, únik RP nafta    
Ketkovice JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 670  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 3  
Ketkovický potok         přirozená povodeň voda 3  
Kupařovice VD Dalešice (řeka Jihlava)         zvláštní povodeň voda 268  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 254  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 3  
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 4  
Letkovice řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 98  
200  
Mělčany VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Moravské Bránice VD Dalešice (řeka Jihlava)         zvláštní povodeň voda 487  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 9  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 38  
řeka Jihlava         ledové jevy voda    
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 1  
potok Bukovina         přívalové srážky voda    
Němčice  řeka Jihlava              přirozená povodeň  voda  16  
39  
Němčičky VD Dalešice (řeka Jihlava)         zvláštní povodeň voda 180  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 10  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 2  
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 4  
Neslovice Neslovický potok         přívalové srážky voda    
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 740  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ČS PHM Klas Neslovice, s.r.o. (neveřejná) Zemědělská 277 664 91 45274649 požár, únik RP nafta    
Nová Ves VD Dalešice         zvláštní povodeň voda 6  
          přívalové srážky voda    
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 730  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Krytý bazén     664 91   únik NCHL chlornan sodný
kyselina sírová
   
POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo - bioplynová stanice
  251 664 91 25560310 požár, výbuch bioplyn    
 POOSLAVÍ Nová Ves,družstvo
ČS PHM (neveřejná)
Nová Ves 251 664 91 25560310 veter. nákaza skot 40 <1 km2
únik NCHL chemikálie
požár, únik RP nafta
Nové Bránice VD Dalešice (řeka Jihlava)         zvláštní povodeň voda 642  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 336  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 60  
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 15  
15  
řeka Jihlava         ledové jevy voda    
Mlýnský potok     664 64   přívalové srážky voda    
Oslavany řeka Oslava Oslavany   664 12   přirozená povodeň voda 181  
856  
řeka Oslava Oslavany   664 12   ledové jevy voda    
potok Balinka Oslavany   664 12   ledové jevy voda    
Ketkovický potok, Dílský potok Oslavany   664 12   přívalové srážky voda    
  Padochov       přívalové srážky voda    
VD Mostiště (řeka Oslava)         zvláštní povodeň voda 2500  
VD Dalešice (řeka Jihlava)         zvláštní povodeň voda > 2000  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
DIAMO, s.p., jámy Oslavany       00002739 jiné nebezpečí poddol. území    
únik NCHL methan    
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 4 590  
ČS PHM Benale s.r.o Nádražní   664 12 29371384 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Vodárenská a.s. Oslavany   664 12 49455842 únik NCHL chlor 500  
ČS PHM Prefa Brno, a.s. (neveřejná) Nádražní 14 664 12 46901078 požár, únik RP nafta    
Buček autodoprava Nádražní 25 664 12   požár, únik RP nafta    
 Fotovoltaická elekrárna, REN Power CZ a.s. Oslavany     27328627 požár, únik RP Transformátorový olej    
Pravlov VD Dalešice (řeka Jihlava)         zvláštní povodeň voda 532  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 388  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 243  
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 47  
59  
Řeznovice řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 7  
Senorady Senoradský potok         přívalové srážky voda    
řeka Oslava         přirozená povodeň voda 1  
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 407  
Trboušany           přívalové srážky voda    

Sušárna Pohořelice, s.r.o.

Farma Trboušany
Trboušany 127 664 64 68908002 veter. nákaza drůbež 6  

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Q1000