Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Hodonín

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Hodonín

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh osob
počet
Čejč Horákova farma a.s. Čejč 1 696 14 26224046 veter. nákaza prasata 37/1244
Horák energo, s. r. o. Čejč 1 696 14 27675025 požár, unik NCHL bioplyn 37
ČS PHM CEZEA - neveřejná Čejč 113 696 14 49444247 požár, únik RP nafta 5
ČS PHM Horákova farma - neveřejná Čejč 1 696 14 26224046 požár, únik RP nafta 10
ČS PHM ZEMAS a. s. - neveřejná Čejč 3 696 14 49968106 požár, únik RP nafta 10
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Čejkovice Zemědělská a.s. Bílovická 950 696 15 25504932 veter. nákaza skot
prasata
5/50
ČS PHM Zemědělská a. s. - neveřejná Bílovická 950 697 15 25504932 požár únikk, RP nafta 20
potok Prušánka         přívalové srážky voda  
Dolní Bojanovice ČS PHM U Sv. Huberta s. r. o. Silnice Poddvorovská   696 17 27697240 požár, únik RP, výbuch benzín, nafta/LPG 10
MND, a.s. SNS, nádrže na ropu Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa  
ČS PHM KRATINA a. s. - neveřejná Hodonínská 878 696 17 49968068 požár, únik RP nafta 15
SPP Storage s.r.o. Podzemní zásobník plynu (B) Dolní Bojanovice 891 696 17 27732894 požár, výbuch zemní plyn 22
          přívalové srážky voda  
Dubňany  ČS PHM M+P WORD, s.r.o.  Hodonínská  1703 696 03 26921898 požár, únik RP, výbuch benzín > 100
nafta
propan-butan
Holomáč s. r. o., mobilní zařízení pro sklad a výdej PHM - neveřejná Horní huť 419 696 03 26921898 požár, únik RP nafta 25
ČS PHM Likol - neveřejná Důl 1. máj 1590 696 03 49970208 požár, únikk RP nafta 10
koupaliště Dubňany  Ke koupališti  1491  696 03  71232818  únik NCHL  chlornan sodný  
kyselina sírová  
  Solira Company Bývalý Důl 1. máj II 1648 696 03 28222822 únik NCHL, požár čpavková voda  
Hydroxid draselný  
Chlornan sodný  
Isopropanol  
Kyselina amidosulfonová  
kyselina citrónová  
Kyselina fosforečná  
Kyselina chlorovodíková  
Kyselina sírová  
Hydroxid sodný  
Butylglykol  
Uhličitan sodný  
Látky s nebezpečnými vlastnostmi pro zdraví  
Látky s nebezpečnými vlastnostmi pro životní prostředí  
Vysoce hořlavé kapaliny a páry  
Hořlavé kapaliny a páry  
Peruhličitan sodný  
Hodonín TPK spol. s r.o. Velkomoravská 28 695 19 44965117 únik NCHL amoniak 10
požár, únik RP nafta 10
zim. st., Teza Tyršova 10 695 01 66609984 únik NCHL amoniak 3 700
SUPRO-ZET a.s. Zlín Velkomoravská 87 695 03 64509460 únik NCHL amoniak 50
ČS PHM SHELL Brněnská 63a 695 01 25277715 požár, únik RP, výbuch benzín, nafta/LPG > 100
ČS PHM Benzina,s. r. o. Brněnská   696 01 60193328 požár, únik RP, výbuch benzín, nafta, propan-butan > 100
ČS PHM Euro Oil Velkomoravská 32 695 03 26965089 požár, únik RP, výbuch benzín, nafta, propan-butan > 100
ČS PHM SHELL  Bratislavská 1 695 02 15890554 požár, únik RP, výbuch benzín, nafta/LPG > 100
ČS PHM UNICORN, a.s.  Brněnská 63B 695 01 26456222 požár, únik RP benzín, nafta > 100
ČS PHM ÖMV Velkomoravská 9 695 01 46302727 požár, únik RP benzín, nafta > 100
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s Brněnská 48 695 01 60747536 požár, únik RP benzín, nafta > 100
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s Měšťanská 76 695 01 60747536 požár, únik RP nafta > 100
ČS PHM ALBERT Velkomoravská  18 695 01 44012373 požár, únik RP benzín, nafta 300
ČS PHM Slovácký statek Pánov 3072 695 01 60279567 požár, únik RP nafta 10
ČS PHM SÚS JMK- neveřejná Brněnská 3254 695 15 70932581 požár, únik RP nafta 35
ČS PHM ČEZ a. s. elektrárna Hodonín, neveřejná U Elektrárny 1 695 23 27309941 požár, únik RP nafta 50
ČS PHM HZS JmK
PS Hodonín (neveřejná)
Bří. Čapků 3 695 03 70884099 požár, únik RP nafta 30

ČD a.s.,Depo kolejových vozidel Brno

z ul. Sacharovova   695 01   požár, únik RP nafta  
Kovosteel s. r. o. + ČS PHM neveřejná Velkomoravská 26a 695 01 29290589 požár, výbuch kyslík 10
požár, únik RP nafta 10
Jihomoravská armaturka, s. r. o. Lipová alej 3087/1 695 03 27903427 požár, únik RP nafta/benzín 30
Ohrazdová, prod. plynu Linde Brněnská 59b 695 01 28263022 požár technické plyny > 100
Nemocnice TGM Hodonín, p.o Purkyňova 11 695 26 00226637 požár kyslík 10
řeka Morava         přirozená povodeň voda 86
řeka Morava         ledové jevy voda  
VD Koryčany         zvláštní povodeň voda 2
Výkrm Třebíč s .r. o. Pánov     27684067 veter. nákaza drůbež 6
Rybářství Hodonín s.r.o. Písečné 741 695 01 46965386 veter. nákaza drůbež 30/40
Lukrom spol. s r. o. Pánov 3072 695 01 18188281 veter. nákaza drůbež 3/10
ZP Mikulčice, a.s. Nesyt   695 01   veter. nákaza skot 10/145
Krytý bazén a koupaliště Hodonín Sportovní 2 695 01 66609984 únik NCHL chlor 4845
Karotáž a cementace, s.r.o. Velkomoravská 83 695 01 49974475 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
Pánov   výbušniny  
ČEZ Teplárenská, Elektrárna Hodonín U Elektrárny 3030/1 695 01 27309941 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič  
Pureta s.r.o. Brněnská  4372 695 01 25581660 požár polyuretan  
ČS PHM CNG Vemex s.r.o. Průmyslová 4079/2a 695 01 26448831 požár, výbuch CNG  
ČEZ Energetické služby, s.r.o.  
Fotovoltaická elektrárna Pánov
48°52´58.833"N
17°8´37.805"E
    27804721 požár, únik RP Transformátorový olej  
  Color Spectrum a.s. Anenská 317/1 695 01 25312944 požár nátěrové hmoty hořlavé kapaliny II. třídy nebezpečnosti  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
  Vodovody a kanalizace 
Hodonín a.s. - ČOV
Na Salajce  4330 695 01 49454544 požár, výbuch, únik NCHL Síran železitý - PIX 113  
Propan  
bioplyn  
Karlín
          přívalové srážky voda  
Lužice  ČS PHM OMV Bojanovická 2 696 18 46302727 požár, únik RP, výbuch benzín > 100
nafta
propan-butan
LPG
 MND a. s., sonda 2 x Velkomoravská  405 696 18
28483006
požár, únik RP ropa  
MND a.s.,plnění ropy, stáčiště 48.8272294N, 17.0604283E   požár, únik RP ropa 1
MND a.s.,odvodňov. stan. ropy Velkomoravská 405 požár, únik RP ropa 5
MND a.s. sklad Ethanolu únik NL  Ethanol  
MND  Drilling & Services. ,středisko Defektoskopie
Velkomoravská
405 25547631 jiné nebezpečí uzavřené RA zářiče
vysokoaktivní RA zářič
 
MND  Drilling & Services., středisko karotáž jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
 
MND  Drilling & Services., sklad výbušnin výbuch výbušniny tříd AII,AIII a C  
ČS PHM MND Drilling & Services- neveřejná požár, únik RP, výbuch Nafta motorová 30
Groz - Beckert Velkomoravská 1014/395 696 18 25179811 požár, únik NL Petrolej  
Tetrachlorethylen  
Mikulčice řeka Morava, Kyjovka         přirozená povodeň voda 285
řeka Morava         ledové jevy voda  
MND, a.s. sonda, nádrže na ropu Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa  
ČS PHM Důl Mír - mimo provoz - neveřejná Mikulčice 687 696 19 45147477 požár, únik RP nafta 10
UVR – středisko Lignit, důl Mír Mikulčice 687 696 19 45147477 jiné nebezpečí poddol. území  
ZP Mikulčice a.s. Mikulčice stará farma 164 696 19 25573306 veter. nákaza býci 3/1944
ZP Mikulčice a. s. - bioplynová stanice Mikulčice Nová farma 164 696 19 25573306 požár, únik NCHL, RP bioplyn, leký topný olej 40
ZP Mikulčice a. s., ČS PHM neveřejná Mikulčice Nová farma 164 696 16 25573306 požár, únik RP nafta 10
Mutěnice ČS PHM CHEMIS ENGINE Brněnská   696 11 26216671 požár, únik RP, výbuch benzín, nafta, propan-butan > 100
Xaverov a.s. Mutěnice 48.9161233N
17.0473161E 
696 11 27460363 veter. nákaza drůbež 8
ČS PHM Vojtěch Marek (neveřejná) Brněnská 213 696 11 61391000 požár únik RP nafta 10
          přívalové srážky voda  
Skládka Hraničky spol. s.r.o. Masarykova 200 696 11 25561405 požár, jiné nebezpečí S-OO3+S-OO1  
Ropovod Družba         požár, únik RP ropa  
Nový Poddvorov Zemědělská, a.s. Čejkovice     696 16 25504932 veter. nákaza jalovice 3/50
Petrov           přívalové srážky voda  
řeka Morava         přirozená povodeň voda 27
Prušánky ČS PHM Pavel Matušek Nová 424 696 21 13046071 požár, únik RP benzín/nafta > 100
ČS PHM Ing. Josef Zimák - neveřejná Starý Dvůr 132 696 21 47376708 požár, únik RP nafta 50
MND, a.s. SNS Prušánky 1 Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, výbuch ropa  
KVETA CZ, výroba plastů (!) Podsedky 132 696 15 25549308 požár, únik chemikálii TDI, molitan 20
potok Lučnice         přívalové srážky voda  
Ratíškovice ČS PHM SP Servis s.r.o. Vítězná 1272 696 02 26253275 požár, únik RP benzín, nafta > 100
ČS PHM ZERA a. s. - neveřejná Za Mlýnem 1264 696 02 63493021 požár únik RP nafta 15
lesy v okolí         požár    
          přívalové srážky voda  
AGROPODNIK Hodonín a.s. Ratíškovice 1271 696 02 46971963 veter. nákaza drůbež 50
Vodňanské kuře s. r. o. Ratíškovice 1264 696 02 27435148 veter. nákaza drůbež 2/3991
Krytý plavecký bazen Sportovní 1310 696 02 14663376  únik NCHL Chlornan sodný  
Rohatec Candy Plus Sweet Factory s.r.o. Vítězná 200/6 696 01 27167313 únik NCHL amoniak 580
řeka Morava         přirozená povodeň voda 9
2
2
řeka Morava         ledové jevy voda  
AGROPODNIK Hodonín a.s. Rohatec   696 01 46971963 veter. nákaza drůbež 3
Vodňanské kuře s. r. o. Rohatec   696 01 27435148 veter. nákaza drůbež 2
Starý Poddvorov Zemědělská a.s.Čejkovice     696 16 25504932 veter. nákaza prasata 4
MND, a.s. SNS Poddvorov 27 Hodonín,Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa 1
          přívalové srážky voda  
Sudoměřice řeka Morava         přirozená povodeň voda 3
  FVE - Sudoměřice (ENERGEO s.r.o.) 48°52´13.183"N
17°14´15.294"E
      požár, únik RP Transformátorový olej  
Terezín Zemas a.s.  Terezín 154 696 14 49968106 veter. nákaza prasata 4/401
          přívalové srážky voda  

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Čejčský potok           přívalové srážky voda   <10 RD