Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Židlochovice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Židlochovice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Blučina   Blučina   667 01   přívalové srážky voda    
VAS, a.s. ČOV

49,05828N

16,64955E

  664 56 49455842 únik NCHL síran železitý 1  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ČS PHM ZEROGAS Plus, s.r.o Blučina 702 664 56 28816196  požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / LPG
do 100  
ČS PHM Jambor (neveřejná) Blučina, areál Nivky 630 664 56 28285034 požár, únik RP nafta do 100  
ČS PHM Cezava (neveřejná) Blučina 630 664 56 63471396 požár, únik RP nafta do 100  
Bratčice Zelenka s.r.o. Bratčice   664 67 60722932 veter. nákaza drůbež 3 <1 km2
skládka odpadu
STAVOS Brno, a.s.
Bratčice   664 67 65277911 požár, jiné nebezpečí S-OO3    
AgroKrůt, s.r.o. - bioplynová stanice Bratčice 106 664 67 25516388 požár, výbuch bioplyn    
STAVOS Brno, a.s. - bioplynová stanice Bratčice   664 67 65277911 požár, výbuch bioplyn    
Holasice řeka Svratka         přirozená povodeň voda 5  
ČS PHM T.V.G. nám. Rudé armády 53 664 61 60738995 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS LPG Holasice 75 664 61   požár, výbuch propan - butan    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Hrušovany u Brna řeka Svratka         přirozená povodeň voda 8  
          přívalové srážky voda    
VAS, a.s. ČOV 49,02449N
16,60101E
  664 62 49455842 únik NCHL síran železitý 1  
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn      
Xella CZ s.r.o.
ČS PHM (neveřejná)
Vodní 550 664 62 64832988 požár, únik RP nafta    
JOSEF SEIBEL, s.r.o. Jiřího z Poděbrad 26     664 62     269674421     požár, zdraví škodlivé     barvy    
lepidla    
polyuretan    
Medlov VD Dalešice (řeka Jihlava)         zvláštní povodeň voda 137  
VD Mohelno         zvláštní povodeň voda 66  
VD Mostiště         zvláštní povodeň voda 57  
řeka Jihlava         přirozená povodeň voda 26  
35  
39  
Zelenka s.r.o. Medlov   664 66 60722932 veter. nákaza drůbež 5 <1 km2
ČS PHM Dresler (neveřejná) Medlov 213 664 66 18509142 požár, únik RP nafta    
AGRIS spol. s.r.o. Medlov 175 664 66 14800331 požár, únik RP nafta    
Měnín DRUMO spol. s r.o.  Albrechtov  221 664 57 46976434 veter. nákaza drůbež 3 <1 km2
VTL plynovod   Jalovisko       požár, výbuch   zemní plyn      
VTL plynovod   Měnín       požár, výbuch   zemní plyn      
řeka Litava, potok Říčka Měnín   664 57   přirozená povodeň voda 5  
30  
Fotovoltaická elekrárna Měnín
(SOLAR systems Měnín s.r.o.)
49°07´40.394"N
16°68´42.936"E
     27544681 požár, únik RP Transformátorový olej    
Moutnice ČS PHM Adosa a.s.  Moutnice 352 664 55 49448170 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
      664 54   přívalové srážky voda    
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn      

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - ČOV

Moutnice 2332/1,3,4 664 55 46347275 únik NCHL síran železitý    
síran hlinitý
Nosislav řeka Svratka Nosislav   691 64   přirozená povodeň voda 1  
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn      
Lesy České republiky s.p., LZ Židlochovice Nosislav   691 67 42196451 veter. nákaza drůbež 1 <1 km2
Sady CZ, s.r.o. Nosislav   691 64 27699293 požár, únik RP nafta    
ZEMOS a.s. Nosislav   691 64 63470381 veter. nákaza prasata 7 <1 km2
požár, únik RP nafta    
Opatovice řeky Litava Opatovice   664 61   přirozená povodeň voda 104  
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn      
AGRICOL s.r.o. Velké Dráhy 318 664 61 46506721 veter. nákaza drůbež 32 <1 km2

Popovice
          přívalové srážky voda    
ČS PHM TANK ONO, s.r.o. Popovice 89 664 61 48365289 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / Ethanol do 100 0,01
Přísnotice řeka Svratka Přísnotice       přirozená povodeň voda 2  
VTL plynovod           požár, výbuch zemní plyn      
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Přísnotice 314 664 63

62156489

požár, únik RP nafta    
Rajhrad řeka Svratka Rajhrad   664 61   přirozená povodeň voda 65  
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn      
VAS, a.s. ČOV

49,08291N

16,6092E

  664 61 49455842 únik NCHL síran železitý 1  
ČS PHM Top Petrol Masarykova 124 664 61 60729520 požár, únik RP, výbuch benzín/nafta/LPG do 100 0,01
LPG refuling s.r.o. ČS LPG odpočívka R52   664 61 29283353 požár, výbuch LPG    
PROMM s.r.o. Stará pošta 751 664 61 25302477 požár, výbuch LPG    
Rajhradice řeka Litava Rajhradice   664 61   přirozená povodeň voda 87  
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn      
SIAD Czech Rajhradice  (A)
U Sýpky 417 664 61 48117153 výbuch acetylen +    
požár, výbuch propan-butan    
Oxid dusný    
Kyslík - plyn    
Kyslík kapalina    
vodík    
ČS PHM ZD Rajhradice (neveřejná) U Sýpky 414 664 61 00378658 požár, únik RP nafta do 100 0,01
ČS PHM M-SILNICE, a.s (neveřejná) Rajhradice 416 664 61 42196868 požár, únik RP nafta    
AGRO SERVIS CZ, spol. s.r.o.

ČS PHM (neveřejná)
U Sýpky 1 664 61 25586360 požár, výbuch kyslík 55 0,07
acetylen
směsi (argon)
nafta
Sobotovice ČS PHM Farma Sobotovice Syrovice   664 67   požár, únik RP nafta do 100 0,01
AGROFARMA Syrovice s.r.o. Sobotovice   664 67 46975896 veter. nákaza drůbež 1 <1 km2
Syrovice   Syrovice   664 67   přívalové srážky voda    
Těšany Agro MONET, a.s.
ČS PHM (neveřejná)
Těšany 200 664 55 25308203 veter. nákaza prasata 3 <1 km2
  skot    
  nafta    
  Těšany   664 54   přívalové srážky voda    
VAS, a.s. ČOV 49,04544N
16,7617E
  664 54 49455842 únik NCHL síran železitý 1  
Unkovice řeka Svratka, potok Šatava Unkovice   664 63   přirozená povodeň voda 32  
INTEGRA, a.s. Žabčice Unkovice   664 63 00215881 veter. nákaza drůbež 1 <1 km2
Vojkovice řeka Svratka Vojkovice   667 01   přirozená povodeň voda 33  
ČS PHM Euro Oil  
(Čepro, a.s.)
Vojkovice 382 667 01 13377787 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
SW-Motech  s.r.o. Hrušovanská 24 667 01 26253411 požár, výbuch Dusík stlačený    
Kyslík    
Žabčice řeka Svratka Žabčice   664 63   přirozená povodeň voda 96  
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn    
VAS, a.s. ČOV

49,01633N

16,60892E

  664 63 49455842 únik NCHL síran železitý 1  
ČS PHM AS Zemědělská 498 664 63 44969414 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
skládka odpadu,
ČS PHM (neveřejná)
.A.S.A. Žabčice, spol. s r.o.
Žabčice 450 664 63 48910201 požár, jiné nebezpečí S-OO3+S-OO1  
 
požár, únik RP nafta
INTEGRA, a.s. Žabčice Zemědělská 53 664 63 00215881 veter. nákaza drůbež 16 <1 km2
Školní zemědělský podnik Žabčice Žabčice 53 664 63 62156489 veter. nákaza skot 45 <1 km2
prasata
FVE Žabčice (ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.) Žabčice 49°0´13.737"N
16°35´59.36"E
664 63 25938924 požár, únik RP Transformátorový olej    
Žatčany ČS PHM Karel Hrouzek Žatčany 67 664 53 14671271 požár, únik RP benzín/nafta    
ZD Žatčany (neveřejná) Žatčany 28 664 53 47904381 požár, únik RP nafta    
VTL plynovod           požár, výbuch   zemní plyn      
Židlochovice Lesy České republiky s.p.,  Tyršova 1 667 01 42196451 veter. nákaza drůbež 1 <1 km2
ČS PHM Adosa a.s.  Nádražní 316 667 01 49448170 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
VAS, a.s. ČOV 49,02515N
16,6231E
  667 01 49455842 únik NCHL síran železitý 3  
XAVERgen, a.s. Komenského 511 667 01 27460363 veter. nákaza drůbež 8 <1 km2
Farský potok Židlochovice   667 01   přívalové srážky voda    
řeka Svratka Židlochovice   667 01   přirozená povodeň voda 15  
ČS PHM HZS JmK PS Židlochovice (neveřejná) nám. Míru 759 667 01   požár, únik RP nafta < 100 0,01

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.