Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Vyškov

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Vyškov

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Bohdalice-Pavlovice  Austin Powder Service CZ s.r.o. (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 26245736 výbuch, požár výbušné látky    
Austin Detonator, s.r.o., provoz Manerov (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 25689916  výbuch, požár výbušné látky    
VTL plynovod Bohdalice              
Pavlovický potok Pavlovice       přívalové srážky voda    
  Bohdalice       přívalové srážky voda    
FV-Plast a.s. Bohdalice 56 683 41 26167654 požár Polypropylen    
Březina VTL plynovod                
Dětkovice Dětkovický potok         přívalové srážky voda    
Drnovice
ZS Drnovice a.s. ČS PHM (neveřejná) Drnovice   683 04 25530062 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Drnůvka         přívalové srážky voda    
Drysice  Morava Pustiměř,družstvo Drysice  126 683 22 49970810 veter. nákaza krůty 1 <1 km2
ZD Morava Pustiměř ČS PHM (neveřejná) Drysice  126 683 22 49970810 požár, únik RP nafta do 100 0,01
VTL plynovod                
Habrovany  Habrovanský potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod                
Hlubočany Rostěnice,a.s. Hlubočany   682 01 63481821 veter. nákaza drůbež 1 <1 km2
prasata 1
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hlubočany   682 01 63481821 požár, únik RP nafta/benzín do 100 0,01
Hlubočanský potok         přívalové srážky voda    Hoštice-Heroltice
řeka Haná Hoštice       přirozená povodeň voda 22  
28  

VD Opatovice (řeka Malá Haná)

Hoštice       zvláštní povodeň voda 42 1,1
Heroltice       zvláštní povodeň voda 147  
VTL plynovod Heroltice              

ZOD Švábenice ČS PHM (neveřejná)
Hoštice   682 01 00141640 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Hvězdlice VTL plynovod Nové Hvězdlice              
Hvězdlička Nové Hvězdlice       přívalové srážky voda    
Starohvězdlický potok Staré Hvězdlice       přívalové srážky voda    
Ivanovice na Hané řeka Haná         přirozená povodeň voda 91 1,1
VD Opatovice (řeka Malá Haná)         zvláštní povodeň voda 1487 1,1
Chvalkovice na Hané       288
VTL plynovod                
Bioveta a.s. Komenského 212 683 23 25304046 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
požár líh    
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Ivanovice n/H. 348 683 23 00141640 požár, únik RP nafta do 100 0,01
VÚRV, v.v.i. Husova 750 683 23 00027006 jiné nebezpečí genet. mod. org. nelze určit
ZOD Haná,družstvo se sídlem ve Švábenicích Ivanovice n/H. - ulice Družstevní 814/20 683 23 00141640 veter. nákaza skot 8 <1 km2
ČS PHM ENI Tyršova 42 683 23 40764176 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Chvalkovický potok Chvalkovice na Hané       přívalové srážky voda    
  Ivanovice na Hané       přívalové srážky voda    
Fischer automotive system s.r.o. Osvoboditelů 59 683 23 60719958 požár plastový granulát    
Areál společnosti Fischer Vyškov Osvoboditelů 59 683 23 60719958 požár, únik RP sklad HK - oleje
obrobna - oleje
lisovna fpcz - oleje
lisovna facz - oleje
nářaďovna - oleje
   
Hanácká osiva, s.r.o. Rostislavova 765 683 23 60711850 požár, únik RP oleje    
nafta    
Ježkovice potok Drnůvka         přívalové srážky voda    
Komořany  ZD Rostěnice a.s. ČS PHM (neveřejná)  Komořany  133 682 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100 0,01 
potok Rakovec         přirozená povodeň voda 121  
          přívalové srážky voda    
Kozlany XAVERgen,a.s.Žižkova 286/12,Říčany u Prahy Kozlany    683 41 27460363 veter. nákaza drůbež 7  
skládka odpadu
RESPONO, a.s.
Kozlany   683 41 49435612 požár, jiné nebezpečí S-OO3    
ČS PHM RESPONO, a.s. Kozlany   683 01 49435612 požár, únik RP nafta do 100 0,01
potok Runza, Rostěnický potok         přívalové srážky voda    


Krásensko
 
ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Krásensko   683 04 00141739 požár, únik RP nafta do 100 0,01
ZD Kojál Krásensko Krásensko   683 04 00141739 veter. nákaza skot 10 <1 km2
ovce 3 <1 km2
VTL plynovod                 
Radiokomunikační objekt KOJÁL Krásensko 56 683 04 24738875 požár, únik RP nafta    
transformátorový olej    
Kučerov  Rostěnice,a.s. Kučerov 71 682 01 63481821 veter. nákaza drůbež 1 <1 km2
Rostěnice a.s. ČS PHM (neveřejná) Kučerov 71 682 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100 0,01
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod                 
Luleč  ČS PHM Veselý (neveřejná) Luleč 361 683 03   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Banado Luleč   683 03 26939088 požár, únik RP nafta do 100 0,01
ČS LPG Luleč parc.č.739/69 683 03 25916068 požár, výbuch LPG do 100 0,01
Českomoravský štěrk (ČS neveřejná) Luleč   683 03 70417679 požár, únik RP nafta do 100 0,01
požár, výbuch LPG    
požár hořlavé kapaliny    
Lysovice            přívalové srážky voda    
Medlovice  Medlovický potok         přívalové srážky voda    
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Medlovice   683 23 00141640  požár, únik RP nafta do 100 0,01
Moravské Málkovice           přívalové srážky voda    
VTL plynovod                 
Nemojany  potok Luštínek         přívalové srážky voda    
potok Rakovec         přirozená povodeň voda 63  
Olšany  Habrovanský potok         přívalové srážky voda    
Orlovice Medlovický potok         přívalové srážky voda    
INTEGRA, a.s. Žabčice Orlovice   683 25 00215881 veter. nákaza  drůbež 2 <1km2
Podbřežice Podbřežický potok         přívalové srážky voda    
Podomí           přívalové srážky voda    
VTL plynovod                 
Prusy - Boškůvky  Boškůvský potok Boškůvky       přívalové srážky voda    
  Moravské Prusy       přívalové srážky voda    
VTL plynovod  Boškůvky              
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Prusy     00141640 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Pustiměř EKOTERMEX, a.s. (spalovna odpadu) Pust. Prusy 268 683 21 15526305 požár, únik NCHL spalovna NO    
požár hořlaviny II.-IV. kat    
ČS PHM Shell R-46   683 21 15890554 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Slovnaft R-46   683 21   požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
VTL plynovod Pustiměřské Prusy              
ZD Morava Pustiměř ČS PHM (neveřejná) Pustiměř   683 21 49970810 požár, únik RP nafta do 100 0,01
          přívalové srážky voda    
Račice-Pístovice  rybník Srdíčko, potok Podomice Račice       přívalové srážky voda <20 RD  
Radslavice   Radslavičky       přívalové srážky voda    
Rostěnice - Zvonovice
Rostěnice a.s. - bioplynová stanice Rostěnice   682 01 63481821 výbuch, požár bioplyn    
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Rostěnice   682 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Rousínov ČS PHM Euro Oil Čechyně 476 683 01 26965089 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Benzina Slavkovská 941 683 01 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS LPG Autocentrum Rousínov Slavkovská   683 01   požár, výbuch LPG do 100 0,01
VTL plynovod                 
potok Rakovec Čechyně       přirozená povodeň voda 77  
Rousínov       přirozená povodeň voda 29  
Rousínovec       přirozená povodeň voda 130  
Slavíkovice       přirozená povodeň voda 103  
Habrovanský potok Rousínov       přívalové srážky voda    
Vážanský potok Královopolské Vážany       přívalové srážky voda    
Vítovický potok Vítovice       přívalové srážky voda    
Ruprechtov           přívalové srážky voda    
Rybníček  Korytový potok         přívalové srážky voda    
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Rybníček 57 682 01 00141640 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Bioplynová stanice - ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích Rybníček 97 682 01 00141640 výbuch, požár bioplyn 1  
ZOD Haná,družstvo se sídlem ve Švábenicích Rybníček  57 682 01 00141640 veter. nákaza  skot 20 <1km2 
Studnice ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Studnice   683 08 00141739 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Švábenice  Švábenický potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod                 
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Švábenice 348 683 23 00141640 požár, únik RP nafta do 100 0,01
rodinná farma Švábenice - bioplynová stanice Švábenice 347 683 23 42660980 výbuch, požár bioplyn    
rodinná farma Švábenice Švábenice 347 683 23 42660980 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Topolany řeka Haná         přirozená povodeň voda 2  
16 0,5
VD Opatovice (řeka Malá Haná)         zvláštní povodeň voda 183 0,5
Lukový potok         přívalové srážky voda    
Tučapy Rostěnice,a.s. Tučapy   683 01 63481821 veter. nákaza drůbež 1 <1 km2
prasata
potok Rakovec         přirozená povodeň voda 44  
potok Habrůvka         přívalové srážky voda    
Vážany           přívalové srážky voda    
Vyškov řeka Malá Haná Opatovice       přirozená povodeň voda 59 6,4
řeka Haná Dědice       přirozená povodeň voda 252  
Vyškov       přirozená povodeň voda 2  
2194  
řeka Haná Brňany - Křečkovice       ledové jevy voda    
  Lhota       přívalové srážky voda    
  Dědice u Vyškova       přívalové srážky voda    
  Vyškov       přívalové srážky voda    
VTL plynovod Dědice              
VTL plynovod Marchanické pole              
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Opatovice       zvláštní povodeň voda 279 6,4
Dědice       1130
Pazderna       306
Vyškov - předměstí       4509
Vyškov - město       116
Brňany       411
Pivovar Vyškov nám. Čs. armády 4 682 01 24728071 únik NCHL amoniak 1130 1,26
Armáda České republiky - muniční sklad Víta Nejedlého   682 01   výbuch výbušniny    
AGROS Vyškov-Dědice,a.s. Jízdárenská  590 682 01 63489244 veter. nákaza drůbež 3 <1 km2
LUKROM, s.r.o. Na Hraničkách 589/34 682 01 18188281 požár, únik NCHL NCHL / pesticidy do 100 0,01
požár, únik RP nafta    
ČS PHM Benzina Brněnská 118/91 682 01 60193328 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG do 100 0,01
ČS PHM Shell Brněnská 180 682 01 15890554 požár, únik RP benzín /nafta do 100 0,01
ČS PHM ÖMV Brněnská 214 682 01 62178831 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM ÖMV Dědická 696 682 01 48038687 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG do 100 0,01
ČS PHM Lukoil D1   682 01 27632491 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG do 100 0,01
ČS PHM CAROIL, a.s. Krátká  596/4 682 01 01783122 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / Ethanol E85 / LPG / CNG do 100 0,01
ČS PHM KRODOS SERVIS,a.s. (neveřejná) Brněnská 25 682 01 26950545 požár, únik RP nafta do 100 0,01
ČS PHM Donak spol. s r.o. (neveřejná) Průmyslová 8a 683 01 18828647 požár, únik RP nafta do 100 0,01
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) Křečkovská 17 682 11 70932581 požár, únik RP nafta    
ČS PHM ENI Kroměřížská 709 683 01 40764176 požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
LPG Vyškov Marchanice   683 01   požár, výbuch LPG do 100 0,01
ČS PHM HZS JmK PS Vyškov (neveřejná) Hasičská 425/2 682 01 70884099 požár, únik RP nafta < 100 0,01
Kumegas PB, s.r.o. - stáčiště LPG (B) Krátká 713/8 682 01 27772102 výbuch, požár propan < 100 0,01
butan < 100 0,01
REBIOS spol. s r.o.
Bioplynová stanice Vyškov
Olomoucká   680 01 28288904 výbuch, požár bioplyn 6  
VaK Vyškov, a.s. - úpravna vody Lhota Vyškov Lhota   682 02 49454587  únik NCHL chlor    
Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36 682 01 00839205 požár, výbuch kapalný kyslík    
Rozvodna 110/22 kV Vyškov Sochorova 701 682 01 26078201 požár, únik RP transformátorový olej    
BÖTTCHER ČR s.r.o. Tovární 6 682 01 60726415 požár hořlavé kapaliny II.-IV. kat    
TECHNO Vyškov spol. s.r.o. Joklova 9 682 01 25585177 požár termoplasty    
VaK, a.s. (centrála a ředitelství) Brněnská 410/13 682 01 49454587 únik NCHL Chlornan sodný    
SMC Vyškov, výrobní areál Cukrovarská 503/21 682 01 62909070 požár hořlavé kapaliny    
VaK, a.s ČOV Vyškov Kroměřížská 646 682 01 49454587 únik NCHL Síran železitý    
požár, výbuch bioplyn    
ROSTEX Vyškov s.r.o. Kyslíková stanice Dědická 190/17 682 01 25519671 požár, výbuch Kyslík    
ROMPA spo. s.r.o. Cukrovarská 494/39 682 01 42660084 požár, únik RP transformátorový olej    
 LEAR CORPORATION Czech Republic s.r.o. Tovární 735/10 682 01 25225227 požár, únik RP oleje    
 HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7 682 01 63475073 požár, výbuch Kyslík    
výbuch dusík    
požár hořlavé kapaliny    
  LAZAM CZ s.r.o. Svatopluka Čecha 202/10 682 01 29356237 požár, výbuch kyslík    
Zelená Hora farma Bartošek Zelená Hora   683 21 48837113 veterinární nákaza prasata 4 <1 km2

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami