Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Vyškov

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Vyškov

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh množ. (t, ks) počet osob území (km2)
Bohdalice-Pavlovice   Austin Powder Service CZ s.r.o. (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 26245736 výbuch, požár výbušné látky 194 000 kg    
 Austin Detonator, s.r.o., provoz Manerov (B) Areál skladů výbušnin Manerov 5/27 683 41 25689916  výbuch, požár výbušné látky 145 000 kg    
VTL plynovod Bohdalice                
Pavlovický potok Pavlovice       přívalové srážky voda      
  Bohdalice       přívalové srážky voda      
  FV-Plast a.s. Bohdalice 56 683 41 26167654 požár Polypropylen 10 000 kg    
Březina VTL plynovod                  
Dětkovice Dětkovický potok         přívalové srážky voda      
Drnovice
ZS Drnovice a.s. ČS PHM (neveřejná) Drnovice   683 04 25530062 požár, únik RP nafta 20 do 100 0,01
Drnůvka         přívalové srážky voda      
  Radiokomunikační objekt KOJÁL Krásensko 56 683 04 24738875 požár, únik RP nafta 3500 l    
transformátorový olej 1980 l    
Drysice  Morava Pustiměř,družstvo Drysice  126 683 22 49970810 veter. nákaza krůty 650 1 <1 km2
ZD Morava Pustiměř ČS PHM (neveřejná) Drysice  126 683 22 49970810 požár, únik RP nafta 25 do 100 0,01
VTL plynovod                  
Habrovany  Habrovanský potok         přívalové srážky voda      
VTL plynovod                  
Hlubočany Rostěnice,a.s. Hlubočany   682 01 63481821 veter. nákaza drůbež 65 000 1 <1 km2
prasata 2000 1
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Hlubočany   682 01 63481821 požár, únik RP nafta/benzín 16/16 do 100 0,01
Hlubočanský potok         přívalové srážky voda      Hoštice-Heroltice
řeka Haná Hoštice       přirozená povodeň voda Q20 22  
Q100 28  

VD Opatovice (řeka Malá Haná)

Hoštice       zvláštní povodeň voda Q1000 42 1,1
Heroltice       zvláštní povodeň voda Q1000 147  
VTL plynovod Heroltice                

ZOD Švábenice ČS PHM (neveřejná)
Hoštice   682 01 00141640 požár, únik RP nafta 26 do 100 0,01
Hvězdlice VTL plynovod Nové Hvězdlice                
Hvězdlička Nové Hvězdlice       přívalové srážky voda      
Starohvězdlický potok Staré Hvězdlice       přívalové srážky voda      
Ivanovice na Hané řeka Haná         přirozená povodeň voda Q100 91 1,1
VD Opatovice (řeka Malá Haná)         zvláštní povodeň voda Q1000 1487 1,1
Chvalkovice na Hané       288
VTL plynovod                  
 Bioveta a.s. Komenského 212 683 23 25304046 jiné nebezpečí genet. mod. org.   nelze určit
požár líh 5 m3    
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Ivanovice n/H. 348 683 23 00141640 požár, únik RP nafta 33 do 100 0,01
VÚRV, v.v.i. Husova 750 683 23 00027006 jiné nebezpečí genet. mod. org. 0,1 ha nelze určit
ZOD Haná,družstvo se sídlem ve Švábenicích Ivanovice n/H. - ulice Družstevní 814/20 683 23 00141640 veter. nákaza skot 292 8 <1 km2
ČS PHM ENI Tyršova 42 683 23 40764176 požár, únik RP benzín / nafta 34/34 do 100 0,01
Chvalkovický potok Chvalkovice na Hané       přívalové srážky voda      
  Ivanovice na Hané       přívalové srážky voda      
  Fischer automotive system s.r.o. Osvoboditelů 59 683 23 60719958 požár plastový granulát 268 m3    
Areál společnosti Fischer Vyškov Osvoboditelů 59 683 23 60719958 požár, únik RP sklad HK - oleje
obrobna - oleje
lisovna fpcz - oleje
lisovna facz - oleje
nářaďovna - oleje
6 200l
14 000 l
3 265 l
4 500 l
1 200 l
   
  Hanácká osiva, s.r.o. Rostislavova 765 683 23 60711850 požár, únik RP oleje 1 m3    
nafta 2 m3    
Ježkovice potok Drnůvka         přívalové srážky voda      
Komořany  ZD Rostěnice a.s. ČS PHM (neveřejná)  Komořany  133 682 01 63481821 požár, únik RP nafta 20 do 100 0,01 
potok Rakovec         přirozená povodeň voda Q100 121  
          přívalové srážky voda      
Kozlany XAVERgen,a.s.Žižkova 286/12,Říčany u Prahy Kozlany    683 41 27460363 veter. nákaza drůbež 130 000 7  
skládka odpadu
RESPONO, a.s.
Kozlany   683 41 49435612 požár, jiné nebezpečí S-OO3      
ČS PHM RESPONO, a.s. Kozlany   683 01 49435612 požár, únik RP nafta 10 do 100 0,01
potok Runza, Rostěnický potok         přívalové srážky voda      


Krásensko
 
ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Krásensko   683 04 00141739 požár, únik RP nafta 32 do 100 0,01
ZD Kojál Krásensko Krásensko   683 04 00141739 veter. nákaza skot 800 10 <1 km2
ovce 200 3 <1 km2
VTL plynovod                   
Kučerov  Rostěnice,a.s. Kučerov 71 682 01 63481821 veter. nákaza drůbež 60 000 1 <1 km2
Rostěnice a.s. ČS PHM (neveřejná) Kučerov 71 682 01 63481821 požár, únik RP nafta 20 do 100 0,01
          přívalové srážky voda      
VTL plynovod                   
Luleč  ČS PHM Veselý (neveřejná) Luleč 361 683 03   požár, únik RP benzín / nafta - / 12 do 100 0,01
ČS PHM Banado Luleč   683 03 26939088 požár, únik RP nafta 20 do 100 0,01
ČS LPG Luleč parc.č.739/69 683 03 25916068 požár, výbuch LPG 29 do 100 0,01
 Českomoravský štěrk Luleč   683 03 70417679 požár, únik RP nafta 17 m3 do 100 0,01
požár, výbuch LPG 15 m3    
požár hořlavé kapaliny 15 000 l    
Lysovice            přívalové srážky voda      
Medlovice  Medlovický potok         přívalové srážky voda      
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Medlovice   683 23 00141640  požár, únik RP nafta 22 do 100 0,01
Moravské Málkovice           přívalové srážky voda      
VTL plynovod                   
Nemojany  potok Luštínek         přívalové srážky voda      
potok Rakovec         přirozená povodeň voda Q100 63  
Olšany  Habrovanský potok         přívalové srážky voda      
Orlovice Medlovický potok         přívalové srážky voda      
INTEGRA, a.s. Žabčice Orlovice   683 25 00215881 veter. nákaza  drůbež 12 000 2 <1km2
Podbřežice Podbřežický potok         přívalové srážky voda      
Podomí           přívalové srážky voda      
VTL plynovod                   
Prusy - Boškůvky  Boškůvský potok Boškůvky       přívalové srážky voda      
  Moravské Prusy       přívalové srážky voda      
VTL plynovod  Boškůvky                
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Prusy     00141640 požár, únik RP nafta 67 do 100 0,01
Pustiměř  EKOTERMEX, a.s. (spalovna odpadu) Pust. Prusy 268 683 21 15526305 požár, únik NCHL spalovna NO      
požár hořlaviny II.-IV. kat 36 m3    
ČS PHM Shell R-46   683 21 15890554 požár, únik RP benzín / nafta 38/63 do 100 0,01
ČS PHM Slovnaft R-46   683 21   požár, únik RP benzín / nafta 32/82 do 100 0,01
VTL plynovod Pustiměřské Prusy                
ZD Morava Pustiměř ČS PHM (neveřejná) Pustiměř   683 21 49970810 požár, únik RP nafta 20 do 100 0,01
          přívalové srážky voda      
Račice-Pístovice  rybník Srdíčko, potok Podomice Račice       přívalové srážky voda   <20 RD  
Radslavice   Radslavičky       přívalové srážky voda      
Rostěnice - Zvonovice
Rostěnice a.s. - bioplynová stanice Rostěnice   682 01 63481821 výbuch, požár bioplyn      
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Rostěnice   682 01 63481821 požár, únik RP nafta 36,5 do 100 0,01
Rousínov ČS PHM Euro Oil Čechyně 476 683 01 26965089 požár, únik RP benzín / nafta 18/19 do 100 0,01
ČS PHM Benzina Slavkovská 941 683 01 60193328 požár, únik RP benzín / nafta 14/60 do 100 0,01
ČS LPG Autocentrum Rousínov Slavkovská   683 01   požár, výbuch LPG 4,8 do 100 0,01
VTL plynovod                   
potok Rakovec Čechyně       přirozená povodeň voda Q100 77  
Rousínov       přirozená povodeň voda Q100 29  
Rousínovec       přirozená povodeň voda Q100 130  
Slavíkovice       přirozená povodeň voda Q100 103  
Habrovanský potok Rousínov       přívalové srážky voda      
Vážanský potok Královopolské Vážany       přívalové srážky voda      
Vítovický potok Vítovice       přívalové srážky voda      
Ruprechtov           přívalové srážky voda      
Rybníček  Korytový potok         přívalové srážky voda      
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Rybníček 57 682 01 00141640 požár, únik RP nafta 36 do 100 0,01
Bioplynová stanice - ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích Rybníček 97 682 01 00141640 výbuch, požár bioplyn   1  
ZOD Haná,družstvo se sídlem ve Švábenicích Rybníček  57 682 01 00141640 veter. nákaza  skot 645 20 <1km2 
Studnice ZD Kojál Krásensko ČS PHM (neveřejná) Studnice   683 08 00141739 požár, únik RP nafta 1,6 do 100 0,01
Švábenice  Švábenický potok         přívalové srážky voda      
VTL plynovod                   
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích - ČS PHM (neveřejná) Švábenice 348 683 23 00141640 požár, únik RP nafta 25 do 100 0,01
rodinná farma Švábenice - bioplynová stanice Švábenice 347 683 23 42660980 výbuch, požár bioplyn      
rodinná farma Švábenice Švábenice 347 683 23 42660980 požár, únik RP nafta 16 do 100 0,01
Topolany řeka Haná         přirozená povodeň voda Q20 2  
Q100 16 0,5
VD Opatovice (řeka Malá Haná)         zvláštní povodeň voda Q1000 183 0,5
Lukový potok         přívalové srážky voda      
Tučapy Rostěnice,a.s. Tučapy   683 01 63481821 veter. nákaza drůbež 30 000 1 <1 km2
prasata 550
potok Rakovec         přirozená povodeň voda Q100 44  
potok Habrůvka         přívalové srážky voda      
Vážany           přívalové srážky voda      
Vyškov řeka Malá Haná Opatovice       přirozená povodeň voda Q100 59 6,4
řeka Haná Dědice       přirozená povodeň voda Q100 252  
Vyškov       přirozená povodeň voda Q20 2  
Q100 2194  
řeka Haná Brňany - Křečkovice       ledové jevy voda      
  Lhota       přívalové srážky voda      
  Dědice u Vyškova       přívalové srážky voda      
  Vyškov       přívalové srážky voda      
VTL plynovod Dědice                
VTL plynovod Marchanické pole                
VD Opatovice (řeka Malá Haná) Opatovice       zvláštní povodeň voda Q1000 279 6,4
Dědice       1130
Pazderna       306
Vyškov - předměstí       4509
Vyškov - město       116
Brňany       411
Pivovar Vyškov nám. Čs. armády 4 682 01 24728071 únik NCHL amoniak 1 1130 1,26
Zimní stadion Mlýnská 12 682 01 71248234 únik NCHL amoniak 1,6 1700 1,26
Armáda České republiky - muniční sklad Víta Nejedlého   682 01   výbuch výbušniny 10750 kg NEQ    
AGROS Vyškov-Dědice,a.s. Jízdárenská  590 682 01 63489244 veter. nákaza drůbež 22 503 3 <1 km2
 LUKROM, s.r.o. Na Hraničkách 589/34 682 01 18188281 požár, únik NCHL NCHL / pesticidy 44 do 100 0,01
požár, únik RP nafta 12 000 l    
ČS PHM Benzina Brněnská 118/91 682 01 60193328 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG 32/32/8,5 do 100 0,01
ČS PHM Shell Brněnská 180 682 01 15890554 požár, únik RP benzín /nafta 89/58 do 100 0,01
ČS PHM ÖMV Brněnská 214 682 01 62178831 požár, únik RP benzín / nafta 47/30 do 100 0,01
 ČS PHM ÖMV Dědická 696 682 01 48038687 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG 29 m3/ 34 m3/ 4,85 m3 do 100 0,01
ČS PHM Lukoil D1   682 01 27632491 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/LPG 20/30/8,1 do 100 0,01
ČS PHM CAROIL, a.s. Krátká  596/4 682 01 01783122 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / Ethanol E85 / LPG / CNG 40/40/20/
4,85/0,455 
do 100 0,01
ČS PHM KRODOS SERVIS,a.s. (neveřejná) Brněnská 25 682 01 26950545 požár, únik RP nafta 132 do 100 0,01
ČS PHM Donak spol. s r.o. (neveřejná) Průmyslová 8a 683 01 18828647 požár, únik RP nafta 20 do 100 0,01
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) Křečkovská 17 682 11 70932581 požár, únik RP nafta 10 m3    
ČS PHM ENI Kroměřížská 709 683 01 40764176 požár, únik RP benzín/nafta 150/50 do 100 0,01
LPG Vyškov Marchanice   683 01   požár, výbuch LPG 13,5 do 100 0,01
ČS PHM HZS JmK PS Vyškov (neveřejná) Hasičská 425/2 682 01 70884099 požár, únik RP nafta 9 < 100 0,01
Kumegas PB, s.r.o. - stáčiště LPG (B) Krátká 713/8 682 01 27772102 výbuch, požár propan 224 t < 100 0,01
butan 216 t < 100 0,01
REBIOS spol. s r.o.
Bioplynová stanice Vyškov
Olomoucká   680 01 28288904 výbuch, požár bioplyn   6  
 VaK Vyškov, a.s. - úpravna vody Lhota Vyškov Lhota   682 02 49454587  únik NCHL chlor 700 l    
Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36 682 01 00839205 požár, výbuch kapalný kyslík 10    
Rozvodna 110/22 kV Vyškov Sochorova 701 682 01 26078201 požár, únik RP transformátorový olej 26 700 kg    
BÖTTCHER ČR s.r.o. Tovární 6 682 01 60726415 požár hořlavé kapaliny II.-IV. kat 20 000 l    
  TECHNO Vyškov spol. s.r.o. Joklova 9 682 01 25585177 požár termoplasty 47 t    
  Centrála a ředitelství VaK, a.s. Brněnská 410/13 682 01 49454587 únik NCHL Chlornan sodný 1000 l    
  SMC Vyškov, výrobní areál Cukrovarská 503/21 682 01 62909070 požár hořlavé kapaliny 7 m3    
  Čistírna odpadních vod Vyškov Kroměřížská 646 682 01 49454587 únik NCHL Síran železitý 5 m3    
požár, výbuch bioplyn 350 m3    
  Kyslíková stanice ROSTEX Vyškov s.r.o. Dědická 190/17 682 01 25519671 požár, výbuch Kyslík 1200 l    
  ROMPA spo. s.r.o. Cukrovarská 494/39 682 01 42660084 požár, únik RP transformátorový olej 3000 l    
  LEAR CORPORATION Czech Republic s.r.o. Tovární 735/10 682 01 25225227 požár, únik RP oleje 4300 l    
  HESTEGO a.s. Na Nouzce 7 682 01 63475073 požár hořlavé kapaliny 1000 kg    
Zelená Hora farma Bartošek Zelená Hora   683 21 48837113 veterinární nákaza prasata 220 4 <1 km2

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami