Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Veselí nad Moravou

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Veselí nad Moravou

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Blatnice pod Sv. Antonínkem           přívalové srážky voda    
ČS PHM VENA - TRADE s. r. o. Blatnická 1673 698 01 25277715 požár, únik RP benzínnafta   > 100 0,01
BLATINIE, a.s.   855 696 71 60710373 veter. nákaza drůbež 120 <1 km2
  Seiko Flowcontrol,spol.sr.o.   866 696 71 49448901 požár, výbuch, únik NCHL Argon    
Dusík stlačený    
Kyslík stlačený    
Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný    
Blatnička BLATINIE, a.s. Blatnička 76  696 71 60710373 veter. nákaza drůbež 40/426 <1 km2
  Alpak Trade s.r.o. Blatnička 76 696 71 25590791 požár Polypropylen    
Svodnice (potok)         přívalové srážky voda    
Hroznová Lhota Rolnická a.s. Hroznová Lhota Hroznová Lhota 410 696 63 65278941 veter. nákaza prasata 15/1236
 
<1 km2
Základní škola a mateřská škola Joži Uprky   318 696 63 75024381 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Hrubá Vrbka ČS PHM Horňácká farma s.r.o. - neveřejná Hrubá Vrbka 120 696 73 27697061  požár, únik RP nafta    
Javorník řeka Velička         přirozená povodeň voda 26  
Kněždub           přívalové srážky voda    
řeka Velička         přirozená povodeň voda 436  
ČOV Velička Kněždub
48.8985864N
17.3871611E
    71220925 únik NCHL Síran železitý - PIX 113    
Kozojídky Rolnická a.s. Hroznová Lhota Kozojídky   696 63 65278941 veter. nákaza prasata 30/472 <1 km2
Rolnická a.s. Hroznová Lhota - bioplynová stanice Kozojídky   696 36 65278941 požár, výbuch, únik NCHL bioplyn 10/50 <1 km2
ČS PHM - neveřejná Rolnická a.s. Hroznová Lhota Kozojídky   696 36 65278941 požár, únik RP nafta 10 0,01
  Kuželov   Dúbrava - Agro a.s. Kuželov   696 73 25513150 pořár, únik RP Nafta motorová    
požár, únik Motorový olej    
Lipov řeka Velička         přirozená povodeň voda 31  
koupaliště Lipov Lipov   696 36 00285056 únich NCHL chlornan sodný    
          přívalové srážky voda    
ČS PHM AGROLIP  a. s. - neveřejná Lipov   696 72 63495392 požár, únik RP nafta 10 0,01
AGROLIP a.s. Lipov   696 72 63495392 veter. nákaza skot 8 <1 km2
drůbež 2 <1 km2
Louka řeka Velička         přirozená povodeň voda 14  
          přívalové srážky voda    
Malá Vrbka           přívalové srážky voda    
Moravský Písek ČS CHEMIS ENGINE  a. s.  Revoluční 762 696 85 26216671 požár, únik RP benzín, nafta 50 0,01
ČS PHM BRITTERM s. r. o. - neveřejná Padělská 158 696 85 26303400 požár, únik RP nafta 10 0,01
Svornost Těmice, a.s. Morav.Písek   696 85 64511936 veter. nákaza prasata 10/2222 <1 km2
řeka Morava         přirozená povodeň voda 5 0,5
4  
Domanínský potok         přívalové srážky voda    
koupaliště Moravský Písek Moravský Písek   696 85 00285137 únich NCHL chlor kapalný    
Nová Lhota Lhotský potok  Nová Lhota       přívalové srážky voda    
  Uherskohradišťské Vápenky       přívalové srážky voda    
potok Zřídla Podširocké Mlýny       přívalové srážky voda    
  Hryzlácké Mlýny       přívalové srážky voda    
řeka Velička         přirozená povodeň voda 8  
Radějov rekreační oblast Lučina         požár lesy    
          přívalové srážky voda    
řeka Radějovka         přirozená povodeň voda 19  
Strážnice ČS PHM PETROL STATION Skalická 730 696 62 27769925 požár, únik RP, benzín, nafta 10 0,01
ČS EURO OIL Sklaická 1423 696 62 60193531 požár, únik RP, výbuch benzín, nafta, LPG 50 0,1
ČS PHM Žerotín a.s.   1331 696 62 63495465 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
Fornax s.r.o., ČS LPG Veselská 1354 696 62 47907479 požár, výbuch  LPG 20  0,1
požár pryž a plasty    
Žerotín,a.s. Za Drahou 1331 696 62 63495465 veter. nákaza skot 18/5829 <1 km2
Žerotín a. s. - bioplynová stanice Za Drahou 1331 696 62 63495465 požár,výbuch, únik NCHL bioplyn 85 <1 km2
skládka odpadu
město Strážnice
U Cihelny 1374 696 62 00285315 požár, jiné nebezpečí S-OO3    
řeka Morava         přirozená povodeň voda 5 0,5
4  
SEAL Strážnice, spol. s r.o. Zámek 674 696 62 49972626 požár, únik NCHL Motorový olej    
koupaliště Strážnice Bzenecká 1533 696 62 29217610 únik NCHL Chlor kapalný    
chlornan sodný    
kyselina sírová    
Suchov potok Kazivec         přirozená povodeň voda 12 0,5
          přívalové srážky voda    
Tvarožná Lhota rekreační oblast Lučina       požár lesy    
Velká nad Veličkou Kordárna a.s. Velká n/Veličkou 690 696 74 27758711 únik NCHL formaldehyd    
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. U Kordárny   696 74 60747536 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
ČS PHM Jan Smrček s. r. o. - neveřejná Velká n/Veličkou 416 696 74 27740862 požár, únik RP nafta 10 0,01
řeka Velička Velká n/Veličkou       přirozená povodeň voda 27  
          přívalové srážky voda    
Sběrné středisko odpadů a kompostárna (v areálu ČOV) Velká n/Veličkou   696 74   únik NL, požár, jiné nebezpečí S-NO + S-OO3    
Veselí nad Moravou řeka Morava         přirozená povodeň voda 52 2
řeka Morava         ledové jevy voda    
ČS PHM ZAGRIS Blatnická 1673 698 01 25277715 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
LPG, Ing. Josef Slezák Náklí 1667 698 01 11518189 požár, únik RP, výbuch benzín, nafta, LPG > 100 0,01
ČS PHM ČSAD Hodonín a.s. tř. Masarykova 1689 698 01 60747536 požár, únik RP benzín, nafta > 100 0,01
SÚS JMK
ČS PHM -neveřejná
Kollárova 1234 698 01 70932581 požár, únik RP
únik NL
nafta 20 0,01
Chlorid vápenatý
ČS PHM ZD Veselan- neveřejná Milokošť 314 698 01 46968067 požár, únik RP nafta 25 0,01
ČS PHM Z- Group Steel Holding a. s. - neveřejná Kollárova 1229 698 12 00011380 požár, únik RP nafta 12 0,01
ČS PHM -VHS Plus Vodohospodářské stavby, s. r. o. o.-neveřejná Masarykova 1197 698 14 46976469 požár, únik RP nafta 6 0,01
Ferromet Group s.r.o., techn.plyny Kollárova 1229 698 01 00000884 požár, výbuch  technické plyny    
ČS PHM UNICORN tř. Masarykova   698 01 26909383 požár, únik RP benzín / nafta > 100 0,01
Depo kolejových vozidel Brno, provozní jednotka Veselí nad Moravou Kollárova 924 698 23 70994226 požár, únik RP nafta / LTO 20  0,1
Zemědělské družstvo Veselan Milokošť 314 698 01 46968067 veter. nákaza prasata 30/11971 <1 km2
koupaliště Veselí nad Moravou U stadionu   698 01 46936777 únik NCHL chlornan sodný    
Kyselina sírová    
Vodní elektrárna
E.ON Energie a.s.
Zámecká 13 698 01 26078201 požár, únik RP turbínový olej    
ČOV Veselí nad Moravou, 
Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.
48.9493569N
17.3682711E
  698 01 49454544 únik NCHL Síran železitý - PIX 113    
Vnorovy řeka Morava         ledové jevy voda    
řeka Morava         přirozená povodeň voda 3 0,1
          přívalové srážky voda    
ČS PHM AGRO Vnorovy a. s. - neveřejná Dražky 303 696 61 64508056 požár, únik RP nafta 10 0,01

RD ... rodinný dům

S-OO...skládka ostatních odpadů

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami