Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Tišnov

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Tišnov

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Tišnov řeka Svratka Tišnov   666 01   přirozená povodeň voda 80  
řeka Svratka Tišnov   666 01   ledové jevy voda    
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 1218  
  Pejškov u Tišnova   666 01   přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ČS PHM Benzina Za mlýnem   666 01 60193328 požár, únik RP benzín, nafta
do 100 0,01
ČS PHM LPG autoplyn Za Mlýnem 1713 666 01 47917091 požár, výbuch  propan butan do 100 0,01
ČSAD Tišnov, spol.
s r.o.
Červený mlýn (neveřejná) 1538 661 01 46905952 požár, únik RP nafta    
požár, výbuch CNG    
U tratě   666 01 46905952 požár, únik RP benzín/nafta    
ČD a.s. - DKV Kulkova 1, Brno Janáčkova 1 666 01   požár, únik RP nafta / LTO    
ČS PHM HZS JmK PS Tišnov (neveřejná) Olbrachtova 839 666 03   požár, únik RP nafta > 100 0,01
ČS PHM Steinhauser, s.r.o.
(neveřejná)
Karasova 378 666 01 47904275 požár, únik RP nafta    
Koral, s.r.o. (!) Za mlýnem 5 661 01 46963987 požár minerální mazací oleje    
požár, únik RP transformátorový olej
požár vysoce hořlavé látky
požár hořlavé látky
únik NCHL dibenzoylperoxid
únik NCHL methylketonperoxid
  polyesterové nebo epoxy vinyl esterové pryskyřice
CHL Zařízení Tišnov HZS JMK - Pracoviště radiometrické kontroly Cihlářská 1 666 03 70884099 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
otevřený RA zářič
   
Gymnázium Tišnov Na Hrádku 20 666 01 49459881 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
Běleč Křeptovský potok     679 23   přívalové srážky voda    
DV Ochoz Běleč Běleč   679 23 47912189 vet. nákaza skot    
Borač řeka Svratka Borač   592 61   přirozená povodeň voda 28  
řeka Svratka Borač   592 61   ledové jevy voda    
Podolí   592 61   ledové jevy voda    
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 179  
Boračský potok     592 61   přívalové srážky voda    
Borovník potok Halda     594 51   přívalové srážky voda    
Braníškov VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Brumov potok Besének     679 23   přívalové srážky voda    
Březina řeka Svratka Březina   666 01   přirozená povodeň voda 41  
řeka Svratka Březina   666 01   ledové jevy voda    
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 111  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
VAS, a.s. ČOV 49,3215N
16,42692E
  666 01 49455842 únik NCHL síran železitý 5  
ZD Březina Březina 87 666 01 13692852 veter. nákaza krávy    
Bukovice Agrodružstvo Brťov - Lipůvka     679 21 49971492 veter. nákaza krávy    
Černvír řeka Svratka Černvír   592 62   přirozená povodeň voda 7  
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 152  
Skorotický potok     592 62   přívalové srážky voda    
Deblín ZD Deblín Deblín 354 664 75 00133027 požár, únik RP nafta < 20 0,01
veter. nákaza skot    
      664 75   přívalové srážky voda    
Dolní Loučky řeka Loučka/Libochovka Dolní Loučky   594 55   přirozená povodeň voda 2  
50  
řeka Loučka Dolní Loučky       ledové jevy voda    
  Střemchoví       přívalové srážky voda    
Doubravník ČS PHM Euro Oil, Praha Doubravník 326 592 61 60193531 požár, únik RP benzín, nafta do 100 0,01
řeka Svratka Doubravník   592 61   přirozená povodeň voda 6  
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 263  
potok Rakovec Doubravník   592 61   přívalové srážky voda    
Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 664 24 26230755 požár oleje    
požár barvy, laky    
požár ředidla    
požár, únik NCHL tužidla    
výbuch acetylen    
únik NCHL pryskyřice    
      664 24   přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
rozvodna E.ON Hradčany   666 03   požár, únik RP transformátorový olej    
Heroltice řeka Svratka         přirozená povodeň voda 2  
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 2  
řeka Svratka         ledové jevy voda    
ZD Březina Heroltice     13692852 veter. nákaza skot    
Horní Loučky ZD ZEMAS Martinice Horní Loučky   594 55 25575805 veter. nákaza skot    
řeka Bobrůvka         ledové jevy voda    
Hradčany rozvodna E.ON Hradčany   666 03   požár, únik RP transformátorový olej 100  
TNS Čebín (rozvodna el. energie SŽDC) Hradčany 196 666 03 70994234 požár, únik RP transformátorový olej    
ČS PHM Erneks Hradčany  905 666 03 47673478 požár, únik RP nafta, benzín do 100 0,01
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 59  
řeka Svratka         ledové jevy voda    
Katov soukromý zemědělec Trčka Katov   594 55   veter. nákaza býci    
Křižínkov ČS PHM Agro Skalka (neveřejná) Křižínkov   593 53 25551639 požár, únik RP nafta    
soukromý zemědělec Urbánek Křižínkov (sídlo Katov)   594 55   veter. nákaza býci    
          přívalové srážky voda    
Kuřimská Nová Ves   Prosatín       přívalové srážky voda    
Lažánky ZEAS Lažánky (neveřejná) Lažánky 40 664 71 60709863 požár, únik RP nafta    
Lomnice       679 23   přívalové srážky voda    
VTL plynovod Lomnice       požár, výbuch   zemní plyn      
VTL plynovod Řepka       požár, výbuch   zemní plyn      
ZEAS LYSICE, a.s       25333879 veterinární nákaza skot 2  
prasata 2  
ČS PHM areál ZD Lomnice (neveřejná) Lomnice   679 23 27710637 požár, únik RP benzín/nafta    
Lomnička potok Besének Lomnička       ledové jevy voda    
Malhostovice potok Pachla, Žalvíř, Šekramský potok     666 03   přívalové srážky voda    
  Nuzířov   666 03   přívalové srážky voda    
ČS PHM areál AGRIA Drásov (neveřejná) Malhostovice   664 03 49432231 požár, únik RP nafta    
OVEKO a.s. Malhostovice (Zlobice)   664 03 26217678 veter. nákaza kozy    
ovce    
Nedvědice řeka Svratka Nedvědice   592 62   přirozená povodeň voda 68  
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 592  
Žlebský potok     592 62   přívalové srážky voda    
Nelepeč-Žernůvka potok Bolehlávka Nelepeč   666 01   přívalové srážky voda    
Níhov Níhovská spol. s r.o. Níhov 69 594 55   veter. nákaza býci    
požár, únik RP nafta    
Ochoz u Tišnova       679 23   přívalové srážky voda    
DV Ochoz Běleč Ochoz u Tišnova 29 679 23 47912189 veterinární nákaza skot    
Olší ZD ZEMAS Mostiště
ČS PHM (neveřejná)
Olší 56 592 61 25575805 požár, únik RP nafta    
Osiky           přívalové srážky voda    
Podolí potok Říčka         přirozená povodeň voda 25  
Předklášteří řeka Svratka Předklášteří   666 02   přirozená povodeň voda 376  
řeka Svratka Předklášteří   666 02   ledové jevy voda    
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 711  
řeka Bobrůvka (Loučka) Předklášteří   666 02   přirozená povodeň voda průmyslový podnik  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      

KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.

Předklášteří   666 02 45798222 požár, únik RP nafta    
Rašov       679 23   přívalové srážky voda    
Rohozec           přívalové srážky voda    
Sentice VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 2  
řeka Svratka         ledové jevy voda    
ZD Čebín Sentice   666 03 13695924 veter. nákaza prasata < 10 osob  
Skalička   Skalička   666 01   přívalové srážky voda    
Skryje řeka Bobrůvka     594 55   ledové jevy voda    
          přívalové srážky voda    
Strhaře   Strhaře   679 23   přívalové srážky voda    
Svatoslav Agra Horní Dunajovice Svatoslav 98 666 01 26229391 veter.nákaza prasata(2012 rozšíří)    
požár, únik RP nafta    
          přívalové srážky voda    
Synalov VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Šerkovice potok Brusná, Rašovský potok, Ždanecký potok     666 01   přívalové srážky voda    
potok Besének Šerkovice       ledové jevy voda    
Štěpánovice řeka Svratka Štěpánovice   666 02   přirozená povodeň voda 153  
řeka Svratka Štěpánovice   666 02   ledové jevy voda    
VD Vír (řeka Svratka)         zvláštní povodeň voda 314  
Kalský potok         přívalové srážky voda    
Tišnovská Nová Ves   průmyslový podnik       přívalové srážky voda    
Újezd u Tišnova Kozlí potok Újezd u Tišnova   594 55   přívalové srážky voda    
řeka Bobrůvka         ledové jevy voda    
Úsuší potok Bolehlávka Čížky   666 01   přívalové srážky voda    
Žďárec Kozlí potok     594 56   přívalové srážky voda    
AGROFARM, a.s. Žďárec   594 56 46976337 veter. nákaza prasata 9 <1 km2
požár, výbuch LPG    

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami