Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Slavkov u Brna

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Slavkov u Brna

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Bošovice
SITA CZ, a.s.       25638955 požár, únik RP hořlavé látky do 100 0,01
Heršpice VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
MND, a.s. sonda Hodonín, Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik RP ropa   0,0015
MND, a.s. nádrže ethanol Hodonín, Úprkova 807/6 695 01 28483006 požár, únik etanolu ethanol   0,0015
          přívalové srážky voda    
Hodějice řeka Litava         přirozená povodeň voda 300  
Heršpický potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn     
ČS PHM Benzina  Hodějice 347 684 01 60193328 požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
ČS PHM Unicorn  Hodějice 302 684 01 25558285 požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
Holubice Holubický potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn     
RAKOVEC,a.s. Velešovice Holubice 1 683 01 49976940 veter. nákaza prasata 2 <1 km2
drůbež 2 <1 km2
Hostěrádky-Rešov VTL plynovod Hostěrádky       požár, výbuch   zemní plyn     
ZEV Šaratice, a.s. Hostěrádky-Rešov 15 683 53 63487896 veter. nákaza drůbež 3+10 <1 km2
          přívalové srážky voda    
Hrušky  řeka Litava Hrušky       přirozená povodeň voda 162  
          přívalové srážky voda    
Křenovice           přívalové srážky voda    
Rakovec Křenovice   683 52   přirozená povodeň voda 190  
Rakovec Křenovice   683 52   ledové jevy voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn     
Lovčičky           přívalové srážky voda    
Němčany  Němčanský potok         přívalové srážky voda    
Agria a.s. - ČS PHM (neveřejná) Němčany 263 684 01 60699175 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Nížkovice  Nížkovický potok         přívalové srážky voda    
Agria a.s. - bioplynová stanice Nížkovice 74 684 01 60699175 výbuch, požár bioplyn    
Agria a.s. - ČS PHM (neveřejná) Nížkovice 74 684 01 60699175 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Otnice  Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Otnice   683 54 63481821 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Otnický, Bošovický potok         přívalové srážky voda    
Slavkov u Brna řeka Litava         přirozená povodeň voda 1  
řeka Litava         ledové jevy voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn     
 ČS PHM Tenryu Špitálská 1467 684 01 60727578 požár, únik RP, výbuch benzín nafta/LPG do 100 0,01
ČS PHM Euro Oil Bučovická 1455 684 01   požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) Tyršova 619 684 01 70932581 požár, únik RP nafta    
ČS PHM Chemis Engine (neveřejná) U Splavu 1448 684 01 26216671  požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
Rostěnice a.s. - ČS PHM (neveřejná) areál ACHP   684 01 63481821 požár, únik RP nafta do 100 0,01
AUTOTRANSPORT Matuštík s.r.o. (neveřejná) U Mlýna 1075 684 01 28273281 požár, únik RP nafta do 100 0,01
VM - Holding - Stavební stroje (neveřejná) Čsl. armády 1173 684 01 00869724 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Agrokop CZ, a.s. U splavu 1421 684 01 29286719 únik NCHL

sklad pesticidů

4  
Lohmann a Rauscher (!)
Bučovická 256 684 01 18825869 požár, únik NCHL

ethylenoxid (!)

   
  Devro s.r.o. Okružní 1438 684 01 27061973 požár

hořlaviny

   
Šaratice řeka Litava         přirozená povodeň voda 50  
          přívalové srážky voda    
ZEV Šaratice,a.s. Chaloupky 354 683 52 63487896 veter. nákaza drůbež 5 <1 km2
ZEV Šaratice a.s. - ČS PHM (neveřejná) Šaratice 354 683 52 63487896 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Vážany nad Litavou Vážanský potok         přívalové srážky voda    
řeka Litava         přitozená povodeň voda 3  
Velešovice  Rakovec         přirozená povodeň voda 11  
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn     
Rakovec a.s. - bioplynová stanice Velešovice 1 683 01 49976940 výbuch, požár bioplyn    
Rakovec a.s. - ČS PHM (neveřejná) Velešovice 1 683 01 49976940 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Zbýšov  ZEV Šaratice,a.s. Zbýšov   683 52 63487896 veter. nákaza drůbež 3+7 <1 km2
          přívalové srážky voda    
řeka Litava         ledové jevy voda    
řeka Litava         přirozená povodeň voda 124  

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami