Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Rosice

tPřehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Rosice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob
Rosice  JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 5 290
říčka Bobrava Rosice       přirozená povodeň voda 67
zimní stadion Sportovní 103 665 01 22883274 únik NCHL amoniak 680
Moravský plynostav, a.s Zastávecká 371 665 01 46345957 požár, únik RP  ředidla, nátěry, barvy  
VTL plynovod Kamínky       požár, výbuch zemní plyn  
VTL plynovod Rosice       požár, výbuch   zemní plyn    
VTL plynovod Velké Kamínky       požár, výbuch   zemní plyn    
  Rosice   665 01   jiné nebezpečí sesuvy  
VAS, a.s. ČOV 49,18719N
16,37621E
  665 01 49455842 únik NCHL, podpora požáru Chlornan sodný /oxidující látky 1
GenAgro Říčany, a.s. Říčanská  1000 665 01 64506843 veter. nákaza skot 10
prasata
ČS PHM Benzina Brněnská  1502 665 01 27597075 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta /LPG do 100
LPG autoplyn, MoToTes, s.r.o. Brněnská 1229 665 01 26973855 požár, výbuch  propan butan do 100
 ČS PHM Adosa a.s. Zastávecká 1030 665 01 49448170 požár, únik RP benzín / nafta do 100
požár oleje  
 B.C.S. s.r.o., ČSPHM Zastávecká 1267 665 01 25586459 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / LPG /hořl.kapaliny do 100
Říčanský potok         přívalové srážky voda  
Babice u Rosic JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 460
DIAMO, s.p., jáma Ferdinand       00002739 jiné nebezpečí poddol. území  
únik NCHL methan  
Domašov ČS PHM Benzina Devět křížů I   595 01 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100
Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., Domašov Zemědělská 202 664 83 63492482 veter. nákaza skot  
požár, únik RP nafta  
  látky nebezpečné pro vodní prostředí  
požár, výbuch bioplyn  
Stavounie-CZ s.r.o. Nová 200  664 83 46961691 požár, únik RP nafta  
ČS PHM - ŘSD SSÚD Domašov (neveřejná) k.ú. Domašov u Brna, p.č. 187/1     65993390 požár, únik RP nafta

 
benzín  
oleje  
ČOV Domašov k.ú. Domašov, p.č. 668/48       únik NCHL Síran železitý  
Úpravna Domašov k.ú. Domašov, p.č. 959       únik NCHL Chlornan sodný  
Kratochvilka JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 460
Zelenka s.r.o. Kratochvilka   664 91 60722932 veter. nákaza drůbež 4
požár, výbuch LPG  
Litostrov VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn  
Kamenolom Rosice (Hutira) k.ú. Litostrov 105   25597345 požár, únik RP nafta  
Lukovany JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 510
Ostrovačice ČS PHM 67 Veveří 212 664 81 26947315 požár, únik RP benzín/nafta  do 100
ČS Benzina - autodrom (neveřejná)       60193328  požár, únik RP benzín/nafta do 100
Zemědělské hospodářství Smutná k.ú. Ostrovačice, p.č. 102       požár, únik RP nafta
 
ČS PHM s retenční nádrží D1 - Ostrovačice TRUCKPARK (Jerex a.s.) p.č. 601/10, 601/37, 601/14, 601/6 Ostrovačice   664 81

25511581

požár, únik RP  benzín/nafta  
Příbram na Moravě
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 550
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Příbramský potok     664 84   přívalové srážky voda  
Zemědělské hospodářství Patočka k.ú. Příbram na Moravě, p.č. 285       požár, únik RP nafta  
Přibyslavice       471 27   jiné nebezpečí sesuvy  
          přívalové srážky voda  
ČS PHM č. 512 LS - Benzina, UNIPETROL RPA s.r.o. Devět křížů II
D1-směr Praha (166,5 km)
   664 83 27597075 požár, únik RP, výbuch benzín/
nafta /LPG
 
25909339 požár, výbuch CNG  
Rudka říčka Bobrava     471 27   přirozená povodeň voda 1
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn  
Farma Rudka Jaromír Blažek Areál zemědělského podniku p.č.

185/2, 185/4, 193/1, 194/1

  664 83   požár, únik RP nafta  
Říčany       664 82   jiné nebezpečí sesuvy  
Říčanský potok     664 82   přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
GenAgro Říčany, a.s. ČS PHM (neveřejná) Zemědělská  458 664 82 64506843 požár, únik RP nafta  
oleje  
veter. nákaza prasata 15
skot
Stanoviště JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 320
BPS Stanoviště s.r.o. - bioplynová stanice
Stanoviště 77 664 84 29313015 požár, výbuch bioplyn  
Tetčice JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 940
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
  Tetčice   664 17   jiné nebezpečí sesuvy  
Bobrava Tetčice   664 17   přirozená povodeň voda 213
          přívalové srážky voda  
VAS, a.s. ČOV 49,1706N
16,41852E
  664 17 49455842 únik NCHL síran železitý 3
sokoflok
kyslík
Pila Tetčice a.s. Nádražní 60 664 17 25351591 požár, únik RP nafta  
oleje  
Újezd u Rosic JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 230
Veverské Knínice Knínický potok, Veverka     664 81   přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Zeměděl. společnost Veveří, a.s. (neveřejná) Veverské Knínice 305 664 81 2531679 požár, únik RP nafta  
Vysoké Popovice JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 600
VTL plynovod           zemní plyn    
 ČS PHM RAPID OIL, s.r.o.  V.Popovice 268 664 84 27708659 požár, únik RP benzín do 100
nafta  
nebezpečné odpady  
Zakřany Zakřanský potok         přívalové srážky voda  
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 760
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
AZOS s.r.o., ČS (neveřejná) Zakřany  119  664 84 49975749 požár, únik RP nafta 100
veter. nákaza skot  
Zemědělské hospodářství Rudolf k.ú. Zakřany, p.č. 7/2       požár, únik RP nafta  
Zálesná Zhoř           přívalové srážky voda  
Zastávka JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 2 450
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
DIAMO, s.p., jámy Julius, Silniční       00002739 jiné nebezpečí poddol. území  
únik NCHL methan  
Barko Zastávka Nádražní  598 664 84 25347837 požár, únik RP nafta  
Motorový olej  
Zbraslav JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 1 180
VAS, a.s. ČOV 49,22N
16,30197E
  664 86 49455842 únik NCHL síran železitý 2
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Farma Zbraslav Pavel Nekuda st.p. 94/1, 94/2, 94/3 parc.č. 35 Zbraslav   664 84

70935424

požár, únik RP nafta  
PCM International Březina 454 664 84  29359902 požár, výbuch Ethanol    
Zbýšov JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 4 110
          přívalové srážky voda  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn  
DIAMO, s.p., jámy Zbýšov       00002739 jiné nebezpečí poddol. území  
únik NCHL methan  
  Zbýšov   664 11   jiné nebezpečí sesuvy  
ČS PHM Sklenářová Oslavanská   664 11 47871113 požár, únik RP benzín do 100
nafta  
Paspol, s.r.o. Havířská 679 664 11  41603591 požár, únik RP nafta  
         41603591 jiné nebezpečí nebezpečné pro vodní prostředí  
         41603591 podporování požáru oxidující látky  
Koupaliště Zbýšov Majrov 627  664 11    únik NCHL Chlornan sodný  
Úpravna vody Zbýšov, Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov k.ú. Zbýšov u Oslavan, p.č. 2455       únik NCHL Kapalný chlor  

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami