Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Rosice

tPřehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Rosice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Rosice  JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 5 290  
říčka Bobrava Rosice       přirozená povodeň voda 67  
zimní stadion Sportovní 103 665 01 22883274 únik NCHL amoniak 680  0,2
Moravský plynostav, a.s Zastávecká 371 665 01 46345957 požár, únik RP  ředidla, nátěry, barvy    
VTL plynovod Kamínky       požár, výbuch zemní plyn    
VTL plynovod Rosice       požár, výbuch   zemní plyn      
VTL plynovod Velké Kamínky       požár, výbuch   zemní plyn      
  Rosice   665 01   jiné nebezpečí sesuvy    
VAS, a.s. ČOV 49,18719N
16,37621E
  665 01 49455842 únik NCHL Chlornan sodný 1  
GenAgro Říčany, a.s. Říčanská  1000 665 01 64506843 veter. nákaza skot 10 <1 km2
prasata
ČS PHM Benzina Brněnská   665 01 60193328 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta do 100 0,01
LPG autoplyn, MoToTes, s.r.o. Brněnská 1229 665 01 26973855 požár, výbuch  propan butan do 100 0,01
 ČS PHM Adosa a.s. Zastávecká 1030 665 01 49448170 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
požár oleje    
ČS PHM Petria Zastávecká 1267 665 01 63484897 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Říčanský potok         přívalové srážky voda    
Babice u Rosic JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 460  
DIAMO, s.p., jáma Ferdinand       00002739 jiné nebezpečí poddol. území    
únik NCHL methan    
Domašov ČS PHM Benzina Devět křížů I   595 01 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., Domašov Zemědělská 202 664 83 63492482 veter. nákaza skot    
požár, únik RP nafta    
požár, výbuch bioplyn    
Stavounie-CZ s.r.o. Nová 200  664 83 46961691 požár, únik RP nafta    
 ČS PHM - ŘSD SSÚD Domašov k.ú. Domašov u Brna, p.č. 187/1     65993390 požár, únik RP nafta

   
benzín    
oleje    
ČOV Domašov k.ú. Domašov, p.č. 668/48       únik NCHL Síran železitý    
Úpravna Domašov k.ú. Domašov, p.č. 959       únik NCHL Chlornan sodný    
Kratochvilka JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 460  
Zelenka s.r.o. Kratochvilka   664 91 60722932 veter. nákaza drůbež 4 <1 km2
požár, výbuch LPG    
Litostrov VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Kamenolom Rosice (Hutira) k.ú. Litostrov 105   25597345 požár, únik RP nafta    
Lukovany JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 510  
Ostrovačice ČS PHM 67 Veveří 212 664 81 26947315 požár, únik RP benzín/nafta  do 100 0,01
 ČS Benzina - autodrom (neveřejná)       60193328  požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
Zemědělské hospodářství Smutná k.ú. Ostrovačice, p.č. 102       požár, únik RP nafta
   
Příbram na Moravě
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 550  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Příbramský potok     664 84   přívalové srážky voda    
Zemědělské hospodářství Patočka k.ú. Příbram na Moravě, p.č. 285       požár, únik RP nafta    
Přibyslavice       471 27   jiné nebezpečí sesuvy    
          přívalové srážky voda    
ČS PHM č. 512 LS - Benzina, UNIPETROL RPA s.r.o. Devět křížů II
D1-směr Praha (166,5 km)
   664 83 60193328 požár, únik RP benzín
nafta
   
25909339 požár, výbuch CNG    
Rudka říčka Bobrava     471 27   přirozená povodeň voda 1  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn    
Říčany       664 82   jiné nebezpečí sesuvy    
Říčanský potok     664 82   přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
GenAgro Říčany, a.s. ČS PHM (neveřejná) Zemědělská  458 664 82 64506843 požár, únik RP nafta    
oleje    
veter. nákaza prasata 15 <1 km2
skot
Stanoviště JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 320  
BPS Stanoviště s.r.o. - bioplynová stanice
Stanoviště 77 664 84 29313015 požár, výbuch bioplyn    
Tetčice JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 940  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
  Tetčice   664 17   jiné nebezpečí sesuvy    
Bobrava Tetčice   664 17   přirozená povodeň voda 213  
          přívalové srážky voda    
VAS, a.s. ČOV 49,1706N
16,41852E
  664 17 49455842 únik NCHL síran železitý 3  
sokoflok
kyslík
 Pila Tetčice a.s. Nádražní 60 664 17 25351591 požár, únik RP nafta    
oleje    
Újezd u Rosic JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 230  
Veverské Knínice Knínický potok, Veverka     664 81   přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
Zeměděl. společnost Veveří, a.s. (neveřejná) Veverské Knínice 305 664 81 2531679 požár, únik RP nafta    
Vysoké Popovice JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 600  
VTL plynovod           zemní plyn      
ČS PHM PENTS, s.r.o.  V.Popovice 268 664 84 27708659 požár, únik RP benzín do 100 0,01
nafta    
Zakřany Zakřanský potok         přívalové srážky voda    
JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 760  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn      
AZOS s.r.o., ČS (neveřejná) Zakřany  119  664 84 49975749 požár, únik RP nafta 100 0,01
veter. nákaza skot    
Zemědělské hospodářství Rudolf k.ú. Zakřany, p.č. 7/2       požár, únik RP nafta    
Zálesná Zhoř           přívalové srážky voda    
Zastávka JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 2 450  
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
DIAMO, s.p., jámy Julius, Silniční       00002739 jiné nebezpečí poddol. území    
únik NCHL methan    
Barko Zastávka Nádražní  598 664 84 25347837 požár, únik RP nafta    
Motorový olej    
Zbraslav JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 1 180  
 VAS, a.s. ČOV 49,22N
16,30197E
  664 86 49455842 únik NCHL síran železitý 2  
VTL plynovod         požár, výbuch   zemní plyn      
PCM International Březina 454 664 84  29359902 požár, výbuch Ethanol      
Zbýšov JE Dukovany Dukovany   675 50 45274649 únik rad. látek radioaktivní látky 4 110  
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
DIAMO, s.p., jámy Zbýšov       00002739 jiné nebezpečí poddol. území    
únik NCHL methan    
  Zbýšov   664 11   jiné nebezpečí sesuvy    
ČS PHM Sklenářová Oslavanská   664 11 47871113 požár, únik RP benzín do 100 0,01
nafta    
Paspol, s.r.o. Havířská 649 664 11  41603591 požár, únik RP Motorové oleje    
 Koupaliště Zbýšov Majrov 627  664 11    únik NCHL Chlornan sodný    
 Úpravna vody Zbýšov, Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov k.ú. Zbýšov u Oslavan, p.č. 2455       únik NCHL Kapalný chlor    

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami