Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Boskovice

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Boskovice

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Boskovice řeka Bělá         přirozená povodeň voda 56 2
řeka Svitava Mladkov       přirozená povodeň voda 35 2
VD Boskovice (řeka Bělá) Boskovice       zvláštní povodeň voda

564

7
Hrádkov

26

 
VD Letovice (řeka Křetínka) Mladkov       zvláštní povodeň voda 108 1
  Mladkov       přívalové srážky voda    
  Boskovice       přívalové srážky voda    
  Hrádkov       přívalové srážky voda    
VTL plynovod Boskovice       požár, výbuch zemní plyn    
VTL plynovod Mladkov       požár, výbuch zemní plyn    
VTL plynovod Podolí       požár, výbuch zemní plyn    
SITA CZ a.s.  Svatopluka Čecha 680 01  25638955  únik NCHL - skládka NO ropné produkty do 100 0,01
akumulátory/oleje do 100 0,01
ČS PHM Benzina Chrudichromská 1 680 01 60193328  požár, únik RP benzín / nafta/vervadiesel do 100 0,01
ČS PHM OMV Ot. Kubína 2115 680 01 48038687  požár, únik RP, výbuch benzín/nafta/LPG do 100 0,01
ČS PHM Pentaco Hliníky 2068 680 01 43420052 požár, únik RP, výbuch benzín/nafta/LPG do 100 0,01
ČS PHM areál BODOS a.s. Mánesova 1 680 01 49435230  požár, únik RP benzín / nafta/bionafta do 100 0,01
VAS a.s. - úpravna vody Bělá Podlesí   680 01 49455842  únik NCHL chlor 50 0,5
VAS, a.s. ČOV

Mánesova

-592290,5

-1129246

  Preflok (síran železitý) 2  

Hrádkov

- 588395,39
-1128838,012

  1  
Nemocnice Boskovice s.r.o. Ot. Kubína 179 680 21 26925974 požár, výbuch

kyslík

do 100 0,01
Služby Boskovice, s.r.o. - Městské lázně U Lázní 2182 680 01 26944855  únik NCHL

chlor

50 0,5

chlornan sodný

50 0,5
Služby Boskovice, s.r.o. -  Koupaliště Červenka Červená zahrada 2285 680 01 26944855 únik NCHL

chlornan sodnýkyselina sírová 38%

50 0,5
ČS PHM DEAS, spol. s r. o. (neveřejná) Rovná 11 680 01 46961968 požár, únik RP nafta do 20 0,01
SÚS JMK - ČS PHM (neveřejná) Chrudichromská 18 680 01 70932581 požár, únik RP nafta    
ČS PHM HZS JmK PS Boskovice (neveřejná) Chrudichromská 2041 680 01 70884099  požár, únik RP nafta <100 0,01
Benešov  ZD Skály, družstvo  ČS PHM (veřejná) Benešov 246 679 53 25505319  veter. nákaza skot 1 <1 km2
požár, únik RP benzín / nafta do 20 0,01
požár, výbuch bioplyn do 100 0,01
Borotín VOS zemědělců a.s. Borotín   679 37 25309030  veter. nákaza skot 1 <1 km2
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Cetkovice VOS zemědělců a.s.  ČS PHM (neveřejná) Velké Opatovice 599 679 63 25309030   veter. nákaza kuřata 1 <1 km2
požár, únik RP nafta do 100 0,01
Cetkovický, Brodecký potok         přívalové srážky voda    
Crhov Crhovský potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Černovice OBRUČ - Agro, a.s.  ČS PHM (neveřejná) Černovice 126 679 75 25304101 veter. nákaza skot 1 <1 km2
požár, únik RP nafta  do 20 0,01
Chlébský potok         přívalové srážky voda    
Deštná LEDEKO a.s. ČS PHM (neveřejná) Deštná   679 61 25308785 veter. nákaza skot 1 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
  Deštná       přívalové srážky voda    
potok Zavadilka Rumberk       přívalové srážky voda    
Drnovice ZEAS Lysice a.s. Drnovice   679 76 25333879  veter. nákaza prasata 8 <1 km2
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
potok Lhotka         přívalové srážky voda    
Hodonín OBRUČ - Agro, a.s. Hodonín   679 71 25304101 veter. nákaza skot 1 <1 km2
Rozsečský potok         přívalové srážky voda    
Horní Poříčí řeka Křetínka         přirozená povodeň voda 83 1
řeka Křetínka         ledové jevy voda    
          přívalové srážky voda    
Horní Smržov           přívalové srážky voda    
Chrudichromy Chrudichromský potok         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Jabloňany           přívalové srážky voda    
ZEPO Bořitov, družstvo Jabloňany   679 01 25570480  veter. nákaza skot 1 <1 km2
prasata 1 <1 km2
Kněževes           přívalové srážky voda    

Knínice

AGROSPOL a.d.  ČS PHM (neveřejná) Knínice u Bosk. 106 679 34 49447564  veter. nákaza prasata 5 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Kořenec            přívalové srážky voda    
Pythagor a.s.  ČS PHM (neveřejná) Kořenec 174  680 01 26523945  požár, únik RP nafta do 20  0,01 
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Kozárov ZEAS LYSICE a.s.  ČS PHM (neveřejná) Kozárov 46 679 71 25333879  veter. nákaza skot 9 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
Krhov           přívalové srážky voda    
ČS PHM EUROBIT - čerpací stanice s.r.o. Krhov 550 679 01 28825829  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Křetín řeka Křetínka Dolní Poříčí       přirozená povodeň voda 20 0,2
řeka Křetínka Dolní Poříčí       ledové jevy voda    
řeka Křetínka Křetín       ledové jevy voda    
potok Žleby Křetín       přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
LEDEKO a.s. ČS PHM (neveřejná) Křetín 16 679 62 25308785  požár, únik RP nafta do 100 0,01
Křtěnov           přívalové srážky voda    
Kunštát ČS PHM CAROIL CZECH s.r.o. Sychotín 86 679 72 60193328 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM RONYTRANS, s.r.o. (neveřejná) Rudka 88 679 72 27703568  požár, únik RP nafta do 100 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Sychotínský potok Sychotín       přívalové srážky voda    
potok Úmoří Hlubkoké u Kunštátu       přívalové srážky voda    
Lazinov řeka Křetínka         ledové jevy voda    
          přívalové srážky voda    
Letovice řeka Křetínka         přirozená povodeň voda 20 2
řeka Křetínka         ledové jevy voda    
řeka Svitava Letovice        přirozená povodeň voda 29  
379 4
Třebětín 23  
Zboněk 7  
řeka Svitava         ledové jevy voda    
VD Letovice (řeka Křetínka) Letovice       zvláštní povodeň voda 912 15
Zboněk 82  
  Jasinov       přívalové srážky voda    
  Ořechov u Letovic       přívalové srážky voda    
  Dolní Smržov       přívalové srážky voda    
  Podolí u Míchova       přívalové srážky voda    
Chlumský potok Letovice       přívalové srážky voda    
Chlumský potok Slatinka       přívalové srážky voda    
Klevetovský potok Klevetov       přívalové srážky voda    
Kladorubka Trávník u Kladorub       přívalové srážky voda    
Kladorubka Kochov       přívalové srážky voda    
Třebětínka Třebětín u Letovic       přívalové srážky voda    
  Kladoruby       přívalové srážky voda    
VTL plynovod Jasinov       požár, výbuch zemní plyn    
VTL plynovod Kněževísko       požár, výbuch zemní plyn    
VTL plynovod Letovice       požár, výbuch zemní plyn    
VTL plynovod Zábludov       požár, výbuch zemní plyn    
VD IV. kat. Letovický rybník (říčka Kladorubka)         zvláštní povodeň voda 300 2
ČS PHM Shell Pražská 1050 679 61 15890554  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČSAD Tišnov, s.r.o.  ČS PHM (neveřejná) Nádražní   679 61 46905952 požár, únik RP nafta do 20 0,01
LEDEKO a.s. ČS PHM (neveřejná) Pražská 76 679 61 25308785 požár, únik RP nafta do 20 0,01
LEDEKO a.s. Letovice Kladoruby   679 61 25308785 veter. nákaza prasata 1 <1 km2
LEDEKO a.s. Letovice Třebětín   679 61 25308785  veter. nákaza skot 1 <1 km2
prasata 1 <1 km2
ZD vlastníků Nýrov Zábludov   679 61 48908754 veter. nákaza skot 1 <1 km2
ČS LPG PRONTO GAS U Zastávky   679 61 25916068 požár, výbuch propan-butan do 100 0,01
Ludíkov VAS, a.s. ČOV -585633,693
-1133015,618
  679 51 49455842 únik NCHL Preflok (síran železitý) 1  
Lhota Rapotina řeka Svitava         přirozená povodeň voda 6  
84 2
řeka Svitava         ledové jevy voda    
VD Letovice (řeka Křetínka)         zvláštní povodeň voda 41 2
VD Boskovice (řeka Bělá)         zvláštní povodeň voda 114 2
Louka VSP GROUP, a.s. ČS PHM (neveřejná) Loucký dvůr   679 74 25536346 veter. nákaza skot 1 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
požár, výbuch bioplyn do 20 0,01
Dvorský, Loucký potok         přívalové srážky voda    
Lysice ČS PHM SILMET Brněnská 160 679 71 26415003  požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/bionafta/ethanol do 100 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ZEAS Lysice, a.s.  ČS PHM (neveřejná) Družstevní 68 679 71 25333879 veter. nákaza kuřata 2 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
Lysický potok         přívalové srážky voda    
Malá Roudka potok Jevíčka Malá Roudka       přirozená povodeň voda 3  
3  
  Malá Roudka       přívalové srážky voda    
  Skočova Lhota       přívalové srážky voda    
Němčice ZEMSPOL a.s. Sloup Němčice   679 51 25324390  veter. nákaza skot 1 <1 km2
Nýrov ZD vlastníků Nýrov ČS PHM (neveřejná) Nýrov 70 679 72 48908754  požár, únik RP nafta do 100 0,01
VD Letovice (řeka Křetínka)         zvláštní povodeň voda 2 0,5
Okrouhlá ZD Skály, družstvo Benešov Okrouhlá   680 01 25505319  veter. nákaza skot 1 <1 km2

Olešnice

Mlékárna Olešnice Tržní 376 679 74 48911020 únik NCHL amoniak 700 1
kyseliny do 20 0,01
zásady do 20 0,01
VSP GROUP, a.s.  ČS PHM (neveřejná) Veselská 143 679 74 25536346  veter. nákaza skot 1 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
Agroservis Sedláček  ČS PHM (neveřejná) Ústupská 579 679 74 44087845 požár, únik RP nafta do 20 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
VD IV. kat. Pod Lamberkem (říčka Hodonínka)         zvláštní povodeň voda 300 2
Veselský potok         přívalové srážky voda    
Pamětice AMK AUTODOPRAVA K+K   ČS PHM (neveřejná) Pamětice 25 679 61 65341562 požár, únik RP nafta do 10 0,01
Petrov           přívalové srážky voda    
Prostřední Poříčí řeka Křetínka         přirozená povodeň voda 44 1
řeka Křetínka         ledové jevy voda    
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
LEDEKO a.s. Letovice Prostřední Poříčí   679 62 25308785  veter. nákaza skot 1 <1 km2
Roubanina           přívalové srážky voda    
Rozseč n. Kunšt. Výkrm kuřat s.r.o. Rozseč n. Kunšt. 172 679 73 25567934  veter. nákaza kuřata 5 <1 km2
VSP GROUP, a.s.  ČS PHM (neveřejná) Rozseč n. Kunšt. 170 679 73 25536346  veter. nákaza skot 1 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
Rozsíčka VSP GROUP, a.s. Rozsíčka   679 74 25536346 veter. nákaza skot 1 <1 km2
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Sebranice ZD Sebranice ČS PHM (neveřejná) Sebranice 238 67931 48908762 požár, únik RP nafta do 20 0,01
Újezdský potok, Sebránek         přívalové srážky voda    

Skalice nad Svitavou

řeka Svitava         přirozená povodeň voda 7  
16 2
řeka Svitava         ledové jevy voda    
potok Výpustek         přívalové srážky voda    
VD Letovice (řeka Křetínka)         zvláštní povodeň voda 142 3
VD Boskovice (řeka Bělá)         zvláštní povodeň voda 37 1
VD IV. kat. Skalice (tok Výpustek)         zvláštní povodeň voda 20 1
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
HELIVO s.r.o Skalice nad Svit. 196 679 01 26904306 požár, únik NCHL prostředky na ochranu rostlin 20 0,2
MJM Litovel a.s. ČS PHM (veřejná) Skalice nad Svit. 169 679 01 45193592  únik NCHL agrochemikálie 120 1
požár, únik RP benzín/nafta/bionafta do 20 0,01
Skrchov řeka Svitava         ledové jevy voda    
BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. Skrchov 1 679 65 43420371  požár hořlavé kapaliny 100 0,5

Stvolová

řeka Svitava

        přirozená povodeň voda 3  
42 1

řeka Svitava

        ledové jevy voda     
          přívalové srážky voda    

VTL plynovod

        požár, výbuch zemní plyn    

Sudice

AGROSPOL a.d. Knínice

Sudice   680 01 49447564  veter. nákaza skot 1 <1 km2

Ing. Jiří Bohatec  ČS PHM (neveřejná)

Sudice 31 680 01 42348919 požár, únik RP nafta do 10 0,01 

Sudický potok

        přívalové srážky voda    
Sulíkov

Miroslav Pavliš  ČS PHM (neveřejná)

Sulíkov 16 679 62 10532625  požár, únik RP nafta do 10 0,01

VTL plynovod

Sulíkov       požár, výbuch zemní plyn    
VTL plynovod Vřesice       požár, výbuch zemní plyn    
Světlá

VTL plynovod

        požár, výbuch zemní plyn    
Svitávka řeka Svitava         přirozená povodeň voda 50  
495 2
řeka Svitava         ledové jevy voda    
VD Letovice (řeka Křetínka) Svitávka       zvláštní povodeň voda

1 063

12
Sasina

29

 
potok Semič         přirozená povodeň voda 50 1
VAS, a.s. ČOV -594721,656
-1126569,493
  679 32 49455482 únik NCHL Preflok (síran železitý) 1  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
ZD Sebranice ČS PHM (neveřejná) Jos. Slavíčka   679 32 48908762  veter. nákaza skot 1 <1 km2
požár, únik RP nafta do 100 0,01
Šebetov potok Osaka         přívalové srážky voda    
ČS PHM Svoboda autodoprava (veřejná) Šebetov 205 679 35 12413887  požár, únik RP benzín / nafta do 20 0,01
AGROSPOL a.d. Knínice Šebetov   679 35 49447564  veter. nákaza skot 1 <1 km2
Agropodnik a.s. Skalice nad Svitavou Šebetov 194 679 35 47903490 veter. nákaza prasata 5 <1 km2
Provem a.s. Havlíčkův Brod Šebetov 194 679 35 46505873 veter. nákaza prasata 5 <1 km2
Štěchov ZEAS LYSICE a.s. Štěchov   679 71 25333879 veter. nákaza prasata 1 <1 km2
Lhotecký potok Lačnov u Lysic       přívalové srážky voda    
Uhřice VOS zemědělců, a.s. Uhřice   679 63 25309030  veter. nákaza skot 5 <1 km2
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Úsobrno  Duraňský potok         přívalové srážky voda    
Valchov potok Valchovka         přirozená povodeň voda 53  
          přívalové srážky voda    
Vanovice VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
AGROSPOL a.d. Knínice ČS PHM (neveřejná) Vanovice   679 36 49447564  veter. nákaza skot 1 <1 km2
veter. nákaza prasata 1 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
          přívalové srážky voda    
Velké Opatovice ČS PHM Pento Na Zkratce  677 679 63 47121017  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
VOS zemědělců, a.s.  ČS PHM (neveřejná) Dlouhá 599 679 63 25309030   požár, únik RP nafta do 100 0,01
požár, výbuch bioplyn do 100 0,01
P-D Refractories CZ a.s. ČS PHM (neveřejná) Nádražní 218 679 63 16343409  požár, únik RP, výbuch nafta/olej/LPG do 20 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
VAS, a.s. ČOV -587227,469
-1115246,559
  679 63 49455482 únik NCHL Preflok (síran železitý) 1  
potok Jevíčka         přirozená povodeň voda 7  
213  
  Korbelova Lhota       přívalové srážky voda    
  Velké Opatovice       přívalové srážky voda    
  Brťov u Velkých Opatovic       přívalové srážky voda    
  Velká Roudka       přívalové srážky voda    
  TRANSLIGNUM s.r.o. Nádražní   679 63 25017853 požár hořlaviny (lepidla)    
Vranová řeka Křetínka         ledové jevy voda    
Zbraslavec potok Úmoří         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Žďárná           přívalové srážky voda    

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami