Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Blansko

Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Blansko

Město, obec Ohrožující objekt Adresa provozovny IČO Charakter ohrožení Ohrožující látka Ohrožení 
Ulice č.p. PSČ druh počet osob území (km2)
Adamov řeka Svitava         přirozená povodeň voda 30 5
řeka Svitava         ledové jevy voda    
Křtinský potok         přirozená povodeň voda 15  

VD Letovice (řeka Křetínka)

        zvláštní povodeň voda 50 5

VD Boskovice (řeka Bělá)

        zvláštní povodeň voda 3 4
Galvanovna Adafinish Adamov (!) Nádražní 491 679 04 29262496 únik NCHL oxid chromový (kapalný) 200 2
únik NCHL vys. toxické (pevné)    
únik NCHL toxické (kapalné)    
únik NCHL nebezpečné pro ŽP (pevné / kapalné)    
EXPONO Steelforce, a.s. Nádražní 490 679 04 26902401  požár, výbuch kyslík do 50 0,01
ČS PHM ČEPRO a.s. Nádražní 381 679 04 60193531 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/ ethanol do 100 0,01
ČS LPG CNG Adast Systems, a.s.   496 679 04 46995919 požár, výbuch Ekopal (HK III. tř.), LPG, CNG i pro veřejnost do 100 0,01
ČS PHM autodílny ŠLP (neveřejná) Nádražní 374 679 04 62156489 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Blansko řeka Svitava         přirozená povodeň voda 54 1
243 3
řeka Svitava         ledové jevy voda    

VD Letovice (řeka Křetínka)

Blansko       zvláštní povodeň voda

1 803

5
Dolní Lhota      

63

 

VD Boskovice (řeka Bělá)

Blansko       zvláštní povodeň voda

289

5
Dolní lhota      

6

 

VD IV. kat. Palava I. (potok Palava)

        zvláštní povodeň voda 250 1

VD IV. kat. Palava II. (potok Palava)

        zvláštní povodeň voda 250 1
potok Sloupečník, Žižlavice, Hluchovský potok Blansko       přívalové srážky voda    
potok Floriánek Lažánky       přívalové srážky voda    
Lhotský, Dolnolhotský potok Dolní Lhota       přívalové srážky voda    
  Těchov       přívalové srážky voda    
VAS, a.s. ČOV -593616,445
-1144289,288
  678 01 49455842 únik NL preflok (síran železitý) 3  
požár bioplyn
ČS PHM OMV Na Řadech 2 678 01 48038687 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM Unicorn Poříčí 11 678 01 25561821 požár, únik RP benzín / nafta/ bionafta do 100 0,01
ČS PHM Benzina Svitavská   678 01 60193328 požár, únik RP benzín/nafta do 100 0,01
ČS PHM OMV Nádražní 6 678 01 48038687 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM VENA-TRADE s.r.o. Lažánky 221 678 01 25381539 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/ ethanol do 100 0,01
ČS LPG HUNSGAS Pražská 3 678 01 25277715 požár, výbuch propan-butan do 100 0,01
SÚS JmK  ČS PHM (neveřejná) Komenského 2 678 01 70932581 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Služby Blansko, s.r.o.-zimní stadion Mlýnská 18 678 01 65277333 únik NCHL amoniak 2 900 1
Služby Blansko, s.r.o. - Městské lázně, Aquapark Mlýnská 15 678 01 65277333 únik NCHL chlor 100 0,5
SYNTHON s.r.o. Blansko Brněnská 32 678 17 26158485 únik NCHL ethanol, methanol 300 1
jiné nebezpečí uzavřený RA zářič    
ČS PHM HZS JmK PS Blansko (neveřejná) Poříčí 22 678 01 70884099 požár, únik RP nafta do 100 0,01
Chemoplast BEC, a.s. Pražská 7 678 49 28293428 požár polyethylen do 100 0,01

polyvinylchlorid

do 100 0,01
METRA BLANSKO a.s. Pražská 7 678 49 15546110 požár, únik RP

benzín/ředidlo

do 20 0,01
lepidlo Agsocol do 20 0,01
ČeMeBo s.r.o. Poříčí 42 678 01 60719401 únik NCHL amoniak do 20 0,1
únik NCHL kyselina chlorovodíková do 20 0,01
Pekárny Blansko a.s. ČS PHM (neveřejná) Zborovecká 10 678 01 27165906 požár, únik RP nafta do 20 0,01
S.M.K. a.s. Blansko   sklad PHM Skalní mlýn 96 678 01 49432036 požár, únik RP nafta do 20 0,01
Nemocnice Blansko Sadová 33 678 01 00386634 požár, výbuch kyslík do 100 0,01
jiné nebezpečí otevřený RA zářič    
TNS Blansko (rozvodna el. energie SŽDC) Nádraží (za lomem)   678 01 70994234 požár, únik RP transformátorový olej do 20 0,01
ČKD Blansko Holding a.s. Gellhornova 1 678 18 27704271 jiné nebezpečí uzavřený RA zářič
vysokoaktivní RA zářič
   
Pyrotek CZ s.r.o. Poříčí 24 678 01 25326287 požár ředidla, barvy, laky    
únik NCHL Pyrocast 450
Kyselina sírová
Kyselina fosforečná
   
Bořitov ZEPO Bořitov  ČS PHM (neveřejná) Úvoz 326 679 21 25570480 veter. nákaza skot 16 <1 km2
slepice 62 0,12
požár, výbuch bioplyn do 20 0,01
požár, únik RP nafta do 20 0,01
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Brťov  Křížovský potok Jeneč       přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    

Agrodružstvo Brťov-Lipůvka ČS PHM (neveřejná)

Brťov-Jeneč 87   679 21 49971492 veter. nákaza skot 8 <1 km2
kuřata 1 0,05
požár, únik RP nafta do 20 0,01
Bukovina  AGOS BIO a.s. ČS PHM (neveřejná)  Bukovina  108  679 05 60745584 veter. nákaza skot 5 <1 km2 
požár, únik RP nafta do 20  0,01 
Býkovice ZEAS Lysice a.s. Býkovice   679 71 25333879 veter. nákaza skot 23 <1 km2
požár, výbuch bioplyn do 20 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Černá Hora Pivovar Černá Hora, a.s. Nám. U pivovaru 3 679 21 28282876 únik NCHL amoniak 740 1
požár, výbuch bioplyn ČOV do 20 0,01
ČS PHM Unicorn   53 679 21 25561821 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
DASELF s.r.o. ČS PHM (neveřejná) U Lihovaru 522 679 21 29298842 požár, únik RP nafta do 100 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Technologické centrum VF, a.s. Svitavská 588 679 21 25532219 jiné nebezpečí uzavřené RA zářiče
vysokoaktivní RA zářič
   

Doubravice nad Svitavou

řeka Svitava         přirozená povodeň voda 16 4
řeka Svitava         ledové jevy voda    

VD Letovice (řeka Křetínka)

        zvláštní povodeň voda 211 5

VD Boskovice (řeka Bělá)

        zvláštní povodeň voda 179 5
          přívalové srážky voda    

Klemovský potok

Klemov       přívalové srážky voda    

VAS, a.s. ČOV

u mlýna při řece Svitavě   679 11 49455842 únik NCHL Preflok (síran železitý) 1  
Doubravická a.s. ČS PHM (neveřejná) Hybešova 228 679 11 25312707 požár, únik RP benzín / nafta do 20 0,01
Vodňanské kuře, s.r.o. Hybešova 228 679 11 27435148 veter. nákaza kuřata 3 <1 km2

GUMMI–PRINT, a.s.

Dolní 64 679 11 46902490 požár isopropylalkohol / hořlavé kapaliny do 20 0,01
Habrůvka

Josefovský potok

Josefov       přívalové srážky voda    
Holštejn Holštejnský potok         přívalové srážky voda    
Jedovnice ČS PHM ČEPRO a.s. Za Kostelem 598 679 06 60193531 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
VAS, a.s. ČOV -586435,069
-1146313,982
  679 06 49455842 únik NCHL PIX-XL2 1  

Agris Jedovnice  ČS PHM (neveřejná)

Legionářská 597 679 06 60731991 veter. nákaza skot 5 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
ČAD Blansko a.s.  ČS PHM (neveřejná) Za Kostelem 120 679 06 49454641 požár, únik RP bionafta do 20 0,01

VD IV. kat. Olšovec (Jedovnický potok)

        zvláštní povodeň voda 50 0,5

Kotvrdovický potok

        přívalové srážky voda    
Kotvrdovice           přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Křtiny Křtinský potok         přívalové srážky voda    
Kulířov           přívalové srážky voda    
Kuničky potok Holešínka         přívalové srážky voda    

Lažany
          přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Lipovec           přívalové srážky voda    
ČS PHM VENA-TRADE s.r.o. Lipovec 313 679 15 25381539 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta / bionafta / ethanol do 100 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Lipůvka           přívalové srážky voda    
ČS PHM OMV Lipůvka 364 679 22 48038687 požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
ČS PHM MOL Lipůvka  363 679 22 49450301 požár, únik RP, výbuch benzín/nafta/LPG do 100 0,01
ČS PHM ZEROGAS Lipůvka   679 22 25961063 požár, únik RP, výbuch benzín/nafta/LPG do 100 0,01

Agrodružstvo Brťov-Lipůvka

Lipůvka   679 22 49971492 veter. nákaza kuřata 3 <1 km2

VTL plynovod

        požár, výbuch zemní plyn    
Lubě potok Lubě         přívalové srážky voda    
Malá Lhota           přívalové srážky voda    
Milonice potok Lažánka         přívalové srážky voda    
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Olomučany řeka Svitava         přirozená povodeň voda 5 0,5
potok Žlíbek, Barácký potok         přívalové srážky voda    
Pila ŠLP  ČS PHM (neveřejná) Olomučany   679 03 62156489 požár, únik RP nafta do 20 0,01
Ostrov u Macochy potok Lopač         přívalové srážky voda    
ZEMSPOL a.s. Sloup Ostrov u M.   679 14 25324390 veter. nákaza skot 1 <1 km2
Petrovice ZEMSPOL a.s. Sloup  ČS PHM (neveřejná) Petrovice   679 02 25324390 veter. nákaza ovce, koně 1 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Rájec - Jestřebí řeka Svitava         přirozená povodeň voda 11  
227 3
řeka Svitava         ledové jevy voda    

VD Letovice (řeka Křetínka)

Rájec       zvláštní povodeň voda

743

5
Jestřebí      

350

 

VD Boskovice (řeka Bělá)

Rájec       zvláštní povodeň voda

162

5
Jestřebí      

95

 

potok Býkovka

Jestřebí       přívalové srážky voda    
  Rájec       přívalové srážky voda    
potok Holešínka Holešín       přívalové srážky voda    

VTL plynovod

        požár, výbuch zemní plyn    
VIA - REK, a.s. (A) O. Blažka 145 679 02 49450956 únik NCHL methanol  200 2
požár, únik NL solventní nafta    
požár, výbuch čpavková voda    
xylen    
toluen    
aceton    
technický líh    
isopropylalkohol    
ČS PHM Gatrak Sportovní 625 679 02 25507940 požár, únik RP, výbuch benzín / nafta, LPG do 100 0,01

Autodoprava Souček ČS PHM (neveřejná)

Sportovní 666 679 02 44086482 požár, únik RP nafta do 100 0,01

Lesy města Brna, a.s. ČS PHM (neveřejná)

Spešovská 631 679 02 60713356 požár, únik RP nafta do 20 0,01

ZERA Rájec a.s. ČS PHM (neveřejná)

Blanenská 85 679 02 25564854 veter. nákaza skot 1 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
Ráječko řeka Svitava              přirozená povodeň  voda 28  
77 2
řeka Svitava         ledové jevy voda    

VD Letovice (řeka Křetínka)

        zvláštní povodeň voda 81 3

VD Boskovice (řeka Bělá)

        zvláštní povodeň voda 50 3

potok Chrábek

        přívalové srážky voda    
ČS PHM BARY s.r.o. Osvobození 366 679 02 25349198  požár, únik RP, výbuch benzín / nafta/ ethanol do 100 0,01
ČS LPG RN AUTOGAS Ráječko 240 679 02 16343115 požár, výbuch propan-butan do 100 0,01
Senetářov SENTUS s.r.o.  ČS PHM (neveřejná) Senetářov 156 679 06 60732865  veter. nákaza skot 1 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
          přívalové srážky voda    
Sloup  říčka Punkva         přirozená povodeň voda 50 0,2
Žďárský potok, Žďárná         přívalové srážky voda    
ČS PHM EBU Sloup 187 679 13 25336100  požár, únik RP benzín / nafta do 100 0,01
VAS, a.s. ČOV -586337,132   -1137959,378   679 13 4945842 únik NCHL Preflok (síran železitý) 1  
Spešov řeka Svitava         ledové jevy voda    

VD Letovice (řeka Křetínka)

        zvláštní povodeň voda 133 5

Spešovský potok

        přívalové srážky voda    

VAS, a.s. ČS sklad chloru

-594930,447

-1138926,915

  678 01 49455842 únik NCHL chlor 1  
Šebrov

Agrodružstvo Brťov-Lipůvka

Šebrov   679 22 49971492  veter. nákaza kuřata 1 <1 km2

Kalinky, Šebrovka

Svatá Kateřina       přívalové srážky voda    
Šošůvka 

VTL plynovod

        požár, výbuch zemní plyn    

ZEMSPOL a.s. Sloup ČS PHM (neveřejná) 

Šošůvka   679 13 25324390  veter. nákaza skot 1 <1 km2
požár, únik RP nafta do 20 0,01
Újezd u Čer. Hory

Agrodružstvo Brťov-Lipůvka

Újezd u Č. Hory   679 22 49971492   veter. nákaza skot 8 <1 km2
kuřata 1 0,05
Drupork Svitavy, a.s. Újezd u Č. Hory 101 679 22 47452749 veter. nákaza prasata 10 <1 km2
Vavřinec   Suchdol       přívalové srážky voda    
VTL plynovod Vavřinec       požár, výbuch zemní plyn    
Veselice       požár, výbuch zemní plyn    
Vilémovice VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Závist VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Žďár Žďárský potok         přívalové srážky voda    
ZEMSPOL a.s. Sloup Žďár   679 02 25324390 veter. nákaza skot 1 <1 km2
VAS, a.s. ČOV -588416,014
-1136415,449
  679 02 49455842 únik NCHL Preflok (síran železitý) 1  
VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    
Žernovník VTL plynovod         požár, výbuch zemní plyn    

RD ... rodinný dům

(!) ... objekt nakládá s obzvlášť nebezpečnými látkami

Pokud je u vodního díla (jako potencionálního ohrožení) ve sloupci množ. uvedeno Q100, je obec ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem, ale pouze v rozsahu přirozené povodně.