Jak se připravit a jak se chovat

Jak se připravit a jak se chovat před / při / po mimořádné události

 1. Jak správně nahlásit mimořádnou událost?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/hlaseni-mimoradne-udalosti
 2. Proč mít doma hlásiče požáru?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/pozarni-hlasice
 3. Jak se správně zachovat při dopravní nehodě?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/dopravni-nehody
 4. Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-zabezpecit-vasi-domacnost-pri-odjezdu-na-dovolenou
 5. Jaký hasicí přístroj na co použít?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/hasici-pristroje
 6. Požár v domácnosti - otevřený oheň
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/pozar-v-domacnosti-otevreny-ohen
 7. Co udělat, když zazní sirény?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/kdyz-zazni-sireny
 8. Požár v domácnosti - vytápění
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/pozar-v-domacnosti-vytapeni
 9. Co dělat v případě kapesní krádeže?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/co-delat-v-pripade-kapesni-kradeze
 10. Jak předejít požáru v přírodě?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-predejit-pozaru-v-prirode
 11. Co dělat v případě domácího násilí?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/co-delat-v-pripade-domaciho-nasili
 12. Co má obsahovat evakuační zavazadlo?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/co-ma-obsahovat-evakuacni-zavazadlo
 13. Požár v domácnosti - děti a jejich bezpečnost
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/pozar-v-domacnosti-deti-a-jejich-
  bezpecnost
 14. Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/improvizovane-ukryti-kde-a-jak-se-ukryt-v-pripade-nebezpeci
 15. Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/co-udelat-pro-sve-bezpeci-pri-cestach-v-zahranici
 16. Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-postupovat-pri-evakuaci
 17. Jak se ochránit v zamořeném prostředí?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-se-ochranit-v-zamorenem-prostredi
 18. Jak se zachovat v případě nálezu podezřelého zavazadla nebo jiného předmětu?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/nalez-podezreleho-zavazadla
 19. Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jake-hrozi-nebezpeci-v-oblasti-informacnich-technologii
 20. Jak se připravit na povodně?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-se-pripravit-na-povodne
 21. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-predchazet-pozarum-a-co-delat-pri-jejich-vzniku
 22. Jak vybavit a bezpečně používat automobil?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-vybavit-a-bezpecne-pouzivat-automobil
 23. Co byste měli vědět o únikových východech?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/co-byste-meli-vedet-o-unikovych-vychodech
 24. Co dělat v případě přepadení?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/co-delat-v-pripade-prepadeni
 25. Jak se zachovat při úniku nebezpečné látky?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-se-zachovat-pri-uniku-nebezpecne-latky
 26. Jak předcházet požárům od elektrických spotřebičů?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/vite-jak-predchazet-pozarum-od-elektrickych-spotrebicu
 27. Jak řešit problém šikany a sexuálního obtěžování?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-resit-problem-sikany-a-sexualniho-obtezovani
 28. Jak se zachovat, stanete-li se svědky trestného činu?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-se-zachovat-stanete-li-se-svedky-trestneho-cinu
 29. Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-se-ochranit-pred-extremnimi-klimatickymi-jevy
 30. Jak předcházet kriminalitě páchané na seniorech?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-predchazet-kriminalite-pachane-na-seniorech
 31. Jak předcházet požáru při kouření?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-predchazet-pozaru-pri-koureni
 32. Jak přežít v přírodě?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-prezit-v-prirode
 33. Jaké máte povinnosti vůči hasičům?
  http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jake-mate-povinnosti-vuci-hasicum

          Vaše cesty k bezpečí na www.firebrno.cz