main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
14duben2020

(ALL) Nové nařízení Vlády ČR (o použití Armády České republiky) a usnesení vlády (dopřesnění zajištění péče o děti)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 62, týkající se použití Armády České republiky či upřesnění zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

 
14duben2020

(ALL) Nové zákony (o kompenzačním bonusu, o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory, o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 59, týkající zákonů, přijatých v souvislosti s výskytem koronaviru.

 
10duben2020

(ALL) Nové usnesení Vlády ČR (o prodloužení nouzového stavu, zrušení zákazu čerpání dovolené zdravotníkům, pracovní povinnost žákům a studentům zdravotnických oborů)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 58, týkající se prodloužení nouzového stavu, zrušení zákazu čerpání dovolené zdravotníkům a pracovní povinnost žákům a studentům zdravotnických oborů.

 
10duben2020

(ALL) Nové nařízení Vlády ČR (kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury, povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů PČR)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 57, týkající se kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury a povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů PČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.

 
10duben2020

(ALL) Mimořádné opatření,kterým dochází od 20.dubna 2020 ke změně dosavadních pravidel provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů

HZS JmK informuje, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupila Vláda České republiky k přijetí dalšího mimořádného opatření.

 
‹‹      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality