main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
25duben2020

(ALL) Nové usnesení Vlády ČR (cenové moratorium nájemného z bytů, činnosti zařízení sociálních služeb)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 72, týkající se cenového moratoria nájemného z bytů a činnosti zařízení sociálních služeb.

 
25duben2020

(ALL) Nové usnesení Vlády ČR (vstup na území ČR, pobyt na veřejnosti, podmínky maloobchodního prodeje, provoz vzdělávacích zařízení)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 70, týkající se podmínek vstupu na území ČR, pobytu na veřejnosti, podmínkách maloobchodního prodeje a provozu vzdělávacích zařízení.

 
23duben2020

(ALL) Legislativní změny

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 69, týkající se například Zákona, kterým se mění spotřebitelský úvěr, Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách, Zákona, kterým se mění zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a podobně.

 
17duben2020

(ALL) Nové usnesení Vlády ČR (o zrušení účasti na některých druzích vzdělávání, dopřesnění zajištění péče o děti)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 66, týkající se zrušení usnesení vlády, kterým se zakázala účast na vzdělávání a usnesení nařizující nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro další orgány.

 
17duben2020

(ALL) Zákon o splácení úvěrů v souvislosti s pandemií

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 65, týkající Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

 
‹‹      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality