main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
10červenec2017

(ALL) Návštěva starostů obcí - nové termíny

Nabídky nových termínů návštěv je možné najít v sekci dokumenty - návštěvy starostů.

 
12květen2017

(ALL) Sdružený tisk brožurek projektu Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí

HZS JmK nabízí starostům obcí v Jihomoravském kraji a dalším subjektům možnost využít sdružený tisk aktualizované brožurky Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí pro potřeby preventivně výchovné činnosti (distribuce pro domácnosti, rozdávání brožurky na akcích pro veřejnost apod.). Využitím této nabídky si obce současně plní své povinnosti dle zákona č. 239/2000 Sb. v oblasti informování veřejnosti o žádoucím chování při mimořádných událostech.

 
14březen2017

(MKR, IVA, MIK, KrÚ, HZS) Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj vydává nařízení, kterým se ukončují mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy v k.ú. Brod nad Dyjí, Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic a Letkovice.

 
10březen2017

(ALL) Aktuální informace pro veřejnost k nákaze ptačí chřipky (aviární influenzy)

Státní veterinární správa z důvodu zlepšení nákazové situace ruší mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky, vydaná 10. ledna 2017.

 
7únor2017

(ALL) Aktualizace projektu „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí“

HZS JmK ve spolupráci s Policií ČR – Krajským ředitelstvím JMK a Zdravotnickou záchrannou službou JMK, p. o., přepracoval materiály k projektu „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí“.

 
‹‹      1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality