main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
17duben2020

(ALL) Nové usnesení Vlády ČR (o zrušení účasti na některých druzích vzdělávání, dopřesnění zajištění péče o děti)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 66, týkající se zrušení usnesení vlády, kterým se zakázala účast na vzdělávání a usnesení nařizující nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro další orgány.

 
17duben2020

(ALL) Zákon o splácení úvěrů v souvislosti s pandemií

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 65, týkající Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

 
14duben2020

(ALL) Nové nařízení Vlády ČR (o použití Armády České republiky) a usnesení vlády (dopřesnění zajištění péče o děti)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 62, týkající se použití Armády České republiky či upřesnění zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

 
14duben2020

(ALL) Nové zákony (o kompenzačním bonusu, o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory, o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 59, týkající zákonů, přijatých v souvislosti s výskytem koronaviru.

 
10duben2020

(ALL) Nové usnesení Vlády ČR (o prodloužení nouzového stavu, zrušení zákazu čerpání dovolené zdravotníkům, pracovní povinnost žákům a studentům zdravotnických oborů)

HZS JmK předává k dispozici znění Sbírky zákonů č. 58, týkající se prodloužení nouzového stavu, zrušení zákazu čerpání dovolené zdravotníkům a pracovní povinnost žákům a studentům zdravotnických oborů.

 
‹‹      1 2 3 4 5 6 7 8 9 20      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality