main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
30březen2011

(ALL) Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.

 
24březen2011

(ALL) Radiační monitoring

V menu Aktuální situace / Radiační monitoring nově naleznete informace o Radiační monitorovací sítí (RMS) včetně mapy s radiační situací na území ČR.

 
7březen2011

(ALL) Zdroje ohrožení

V menu Ohrožení / Zdroje ohrožení nově naleznete analýzu rizik (přehled zdrojů ohrožení) pro Jihomoravský kraj.

 
22únor2011

(ALL) Školení starostů

Od 22. 02. 2011 Jihomoravský kraj pořádá po volbách do obecního zastupitelství přípravu starostů měst a obcí Jihomoravského kraj. Termíny školení a skripta k tomuto školení najdete na www.firebrno.cz .

 
‹‹      10 20 23 24 25 26 27 28

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality