main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
9listopad2011

(ALL) Mapa znečištění ovzduší

V části Aktuální situace / Znečištění ovzduší nově naleznete odkaz na mapu znečištění ovzduší v České republice.

 
2listopad2011

(ALL) Bezpečnostní strategie České republiky 2011

V části Dokumenty / Metodiky ... naleznete aktualizovanou Bezpečnostní strategie České republiky, kterou Vláda ČR schválila dne 8. září 2011. Bezpečnostní strategie České republiky je aktualizována zejména v návaznosti na schválení nové Strategické koncepce NATO a s ohledem na celkový vývoj mezinárodní situace. Nová Bezpečnostní strategie České republiky zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí od roku 2003, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru, a klade větší důraz na provázání jednotlivých národních, bilaterálních i multilaterálních nástrojů při prosazování bezpečnostních zájmů ČR.

 
26září2011

(HZS, KrÚ, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, BRE, MIK, ZNO) Zkouška sirén v Rakousku prováděná 1. října 2011

Jednou ročně, vždy v první sobotu v říjnu mezi 12:00 a 13:00 hod., se provádí po celém Rakousku zkouška sirén. Tato zkouška se provádí za účelem seznámení obyvatelstva s varovnými signály a testování provozuschopnosti systému varování. V roce 2011 bude tato zkouška provedena 1.10.

 
15srpen2011

(ALL) Změny v rozesílání výstrah a informačních zpráv v rámci předpovědní a hlásné povodňové služby a předávání výstrah o výskytu nebezpečných jevů v JMK

S platností od 1.9.2011 se mění podmínky rozesílání výstrah a informačních zpráv z Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS JMK.

 
10srpen2011

(ALL) Metodiky, pokyny, zásady, postupy, strategie, koncepce, směrnice,...

V části Dokumenty / Metodiky ... naleznete další množství metodik, pokynů, zásad, postupů, strategií, koncepcí, směrnic, atd. z oblasti analýzy rizik, bezpečnosti, cvičení IZS, hospodářských opatření pro krizové stavy, kritické infrastruktury, obrany, povodňové ochrany, varování obyvatelstva, apod. Nově také naleznete ve vyhledávání možnost vyhledávat pouze v části Dokumenty.

 
‹‹      10 20 23 24 25 26 27 28 29 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality