main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
5leden2012

(KrÚ, HZS, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, IVA, MKR, ROS, ZNO) Kalendář s příručkou JE Dukovany 2012-2013

V části Dokumenty / Příručky si můžete stáhnout nový Kalendář s příručkou pro ochranu obyvatelstva v zóně havarijního plánování JE Dukovany v případě radiační havárie. Kalendář vytvořil ČEZ a.s. ve spolupráci s orgány krizového řízení Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Doporučujeme občanům v zóně havarijního plánování JE Dukovany si kalendář stáhnout a uložit pro případné využití jako pomůcky ochrany obyvatelstva.

 
23prosinec2011

(ALL) Metodika zpracování plánů krizové připravenosti

V části Dokumenty / Metodiky si můžete stáhnout Metodiku zpracování plánů krizové připravenosti. Metodika slouží k zajištění jednotného postupu zpracování plánů krizové připravenosti (který zpracovávají určené právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby) a plánů krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury (který zpracovávají subjekty kritické infrastruktury).

 
21prosinec2011

(ALL) Uspořádání metodik do tematických sekcí

V části Dokumenty / Metodiky ... jsou metodiky nově seřazeny do tematických sekcí. Na základě požadavků uživatelů KRIZPORTu jsme kvůli Vaší snadnější orientaci metodiky seřadili do 14 tematických sekcí. Některé dokumenty se mohou vyskytovat ve více sekcích z důvodu prolínání předmětné problematiky do více oblastí.

 
10listopad2011

(ALL) Právní předpisy ke stažení

V části Dokumenty / Právní předpisy si nově můžete jednotlivé předpisy stáhnout ve formátu PDF.

 
9listopad2011

(ALL) Mapa znečištění ovzduší

V části Aktuální situace / Znečištění ovzduší nově naleznete odkaz na mapu znečištění ovzduší v České republice.

 
‹‹      10 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality