main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
15srpen2011

(ALL) Změny v rozesílání výstrah a informačních zpráv v rámci předpovědní a hlásné povodňové služby a předávání výstrah o výskytu nebezpečných jevů v JMK

S platností od 1.9.2011 se mění podmínky rozesílání výstrah a informačních zpráv z Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS JMK.

 
10srpen2011

(ALL) Metodiky, pokyny, zásady, postupy, strategie, koncepce, směrnice,...

V části Dokumenty / Metodiky ... naleznete další množství metodik, pokynů, zásad, postupů, strategií, koncepcí, směrnic, atd. z oblasti analýzy rizik, bezpečnosti, cvičení IZS, hospodářských opatření pro krizové stavy, kritické infrastruktury, obrany, povodňové ochrany, varování obyvatelstva, apod. Nově také naleznete ve vyhledávání možnost vyhledávat pouze v části Dokumenty.

 
20červenec2011

(ALL) Metodika zpracování krizových plánů

V části Dokumenty nově naleznete v nabídce položku Metodiky. Zde naleznete zpracovanou Metodiku zpracování krizových plánů. Postupně budou další metodiky přibývat.

 
21duben2011

(ALL) Aktualizace zdrojů ohrožení

V části Ohrožení / Zdroje ohrožení byl aktualizován přehled zdrojů ohrožení v Jihomoravském kraji. Doplněny byly údaje o ohrožení zvláštní povodní pod významnými vodními díly nacházející se v JMK, popř. nacházející se mimo JMK, ale zasahující správní obvody obcí v JMK.

 
12duben2011

(ALL) Radiační situace v Japonsku (aktualizováno)

Veškeré aktuální informace o radiační situaci v Japonsku, radiační situaci v ČR, nejčastější dotazy veřejnosti a mnoho dalších informací naleznete na webových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

 
‹‹      10 20 22 23 24 25 26 27 28      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality