main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
21prosinec2011

(ALL) Uspořádání metodik do tematických sekcí

V části Dokumenty / Metodiky ... jsou metodiky nově seřazeny do tematických sekcí. Na základě požadavků uživatelů KRIZPORTu jsme kvůli Vaší snadnější orientaci metodiky seřadili do 14 tematických sekcí. Některé dokumenty se mohou vyskytovat ve více sekcích z důvodu prolínání předmětné problematiky do více oblastí.

 
10listopad2011

(ALL) Právní předpisy ke stažení

V části Dokumenty / Právní předpisy si nově můžete jednotlivé předpisy stáhnout ve formátu PDF.

 
9listopad2011

(ALL) Mapa znečištění ovzduší

V části Aktuální situace / Znečištění ovzduší nově naleznete odkaz na mapu znečištění ovzduší v České republice.

 
2listopad2011

(ALL) Bezpečnostní strategie České republiky 2011

V části Dokumenty / Metodiky ... naleznete aktualizovanou Bezpečnostní strategie České republiky, kterou Vláda ČR schválila dne 8. září 2011. Bezpečnostní strategie České republiky je aktualizována zejména v návaznosti na schválení nové Strategické koncepce NATO a s ohledem na celkový vývoj mezinárodní situace. Nová Bezpečnostní strategie České republiky zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí od roku 2003, včetně klíčových hrozeb v euroatlantickém prostoru, a klade větší důraz na provázání jednotlivých národních, bilaterálních i multilaterálních nástrojů při prosazování bezpečnostních zájmů ČR.

 
26září2011

(HZS, KrÚ, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, BRE, MIK, ZNO) Zkouška sirén v Rakousku prováděná 1. října 2011

Jednou ročně, vždy v první sobotu v říjnu mezi 12:00 a 13:00 hod., se provádí po celém Rakousku zkouška sirén. Tato zkouška se provádí za účelem seznámení obyvatelstva s varovnými signály a testování provozuschopnosti systému varování. V roce 2011 bude tato zkouška provedena 1.10.

 
‹‹      10 20 21 22 23 24 25 26 27 28      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality