main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
23březen2012

(ALL) Informace o provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv

Zemské společenstvo mistrů kominických na Moravě se sídlem v Brně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a revize komínů /spalinové cesty/. HZS JMK doporučuje starostům obcí seznámit občany obce s touto informací!

 
22březen2012

(ALL) Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

HZS JMK a KrÚ JMK informují, že hejtman JMK rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 
21březen2012

(ALL) Novela zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

V části Dokumenty / Právní předpisy naleznete ke stažení novelu zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

 
12březen2012

(ALL) Dočasná nedostupnost Portálu veřejné správy

Vzhledem k dočasné nedostupnosti Portálu veřejné správy ( portal.gov.cz ) jsou na portálu KRIZPORT v současné době nefunkční odkazy, které se na Portál veřejné správy odkazují. Po spuštění nového řešení Portálu veřejné správy (které by mělo proběhnout během března 2012) budou na portálu KRIZPORT nefunkční odkazy opraveny.

 
12leden2012

(ALL) Informace o změně názvu a organizačního začlenění Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj

Ke dni 1. 1. 2012 v souvislosti se změnou zákona č. 166/1999 Sb. veterinární zákon, zanikla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj jako samostatná organizační složka státu a stala se součástí Státní veterinární správy ČR. Její oficiální název je Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj. Kontakty se nemění.

 
‹‹      10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality