main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
26listopad2012

(ALL) Varování ředitele Krajské hygienické stanice JMK

HZS JMK ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Krajskou hygienickou stanicí JMK zveřejňuje varování ředitele Krajské hygienické stanice JMK týkající se žádoucího chování veřejnosti při nakládání s lihovinami neznámého původu. Žádáme všechny starosty o zvěřejnění tohoto varování způsobem v místě obvyklým (rozhlas, úřední deska, webové stránky, varování městskou policií apod.).

 
5říjen2012

(ALL) Informace občanům k ohrožení jejich životů a zdraví v souvislosti s výskytem metylalkoholu v alkoholických nápojích (aktualizace 25.10.2012)

Hejtman Jihomoravského kraje vyzývá všechny občany Jihomoravského kraje, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem či složením, protože se tak vystavují nebezpečí ohrožení zdraví a života.

 
1říjen2012

(HZS, KrÚ, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, BRE, MIK, ZNO) Zkouška sirén v Rakousku prováděná 6. října 2012

Jednou ročně, vždy v první sobotu v říjnu mezi 12:00 a 13:00 hod., se provádí po celém Rakousku zkouška sirén. Tato zkouška se provádí za účelem seznámení obyvatelstva s varovnými signály a testování provozuschopnosti systému varování. V roce 2012 bude tato zkouška provedena 6.10.

 
25květen2012

(HOD, KYJ, VES) Aktuální informace k rozsáhlému požáru lesa na Hodonínsku

Aktuální informace k rozsáhlému požáru lesa na Hodonínsku naleznete na:

 
13duben2012

(ALL) Rozhodnutí hejtmana JMK o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

HZS JMK a KrÚ JMK informují, že hejtman JMK rozhodl o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 
‹‹      10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality