main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
25květen2012

(HOD, KYJ, VES) Aktuální informace k rozsáhlému požáru lesa na Hodonínsku

Aktuální informace k rozsáhlému požáru lesa na Hodonínsku naleznete na:

 
13duben2012

(ALL) Rozhodnutí hejtmana JMK o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

HZS JMK a KrÚ JMK informují, že hejtman JMK rozhodl o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 
30březen2012

(ALL) Nový zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách

V části Dokumenty / Právní předpisy nabízíme ke stažení nový zákon č. 374/2011 o zdravotnické záchranné službě, a zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) . Zákony nabudou účinnosti dne 1.4.2012.

 
23březen2012

(ALL) Informace o provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv

Zemské společenstvo mistrů kominických na Moravě se sídlem v Brně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a revize komínů /spalinové cesty/. HZS JMK doporučuje starostům obcí seznámit občany obce s touto informací!

 
22březen2012

(ALL) Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

HZS JMK a KrÚ JMK informují, že hejtman JMK rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 
‹‹      10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality