main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
1říjen2012

(HZS, KrÚ, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, BRE, MIK, ZNO) Zkouška sirén v Rakousku prováděná 6. října 2012

Jednou ročně, vždy v první sobotu v říjnu mezi 12:00 a 13:00 hod., se provádí po celém Rakousku zkouška sirén. Tato zkouška se provádí za účelem seznámení obyvatelstva s varovnými signály a testování provozuschopnosti systému varování. V roce 2012 bude tato zkouška provedena 6.10.

 
25květen2012

(HOD, KYJ, VES) Aktuální informace k rozsáhlému požáru lesa na Hodonínsku

Aktuální informace k rozsáhlému požáru lesa na Hodonínsku naleznete na:

 
13duben2012

(ALL) Rozhodnutí hejtmana JMK o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

HZS JMK a KrÚ JMK informují, že hejtman JMK rozhodl o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 
30březen2012

(ALL) Nový zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách

V části Dokumenty / Právní předpisy nabízíme ke stažení nový zákon č. 374/2011 o zdravotnické záchranné službě, a zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) . Zákony nabudou účinnosti dne 1.4.2012.

 
23březen2012

(ALL) Informace o provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv

Zemské společenstvo mistrů kominických na Moravě se sídlem v Brně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a revize komínů /spalinové cesty/. HZS JMK doporučuje starostům obcí seznámit občany obce s touto informací!

 
‹‹      10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality