main-visual.jpg

Informace o portálu

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK.

Aktuality
Výjezdy
Odkazy na výstrahy
29duben2013

(ALL) Zrušení akustické zkoušky sirén 1.5.2013

Rozhodnutím ze dne 26. dubna 2013 generální ředitel HZS ČR ruší akustickou zkoušku sirén dne 1. května 2013. Tato zkouška se ruší bez náhrady a týká se všech koncových prvků varování zařazených do jednotného systému varování a vyrozumění.

 
23duben2013

(ALL) Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (3/2013)

HZS JMK ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje nabízí v části "Dokumenty / Nařízení kraje" ke stažení Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 21. 2. 2013, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 
14leden2013

(ALL) Vzor Plánu krizové připravenosti

HZS JMK informuje, že v části Dokumenty / Plán krizové připravenosti je ke stažení vzor Plánu krizové připravenosti vč. dalších informací k jeho zpracování.

 
26listopad2012

(ALL) Varování ředitele Krajské hygienické stanice JMK

HZS JMK ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Krajskou hygienickou stanicí JMK zveřejňuje varování ředitele Krajské hygienické stanice JMK týkající se žádoucího chování veřejnosti při nakládání s lihovinami neznámého původu. Žádáme všechny starosty o zvěřejnění tohoto varování způsobem v místě obvyklým (rozhlas, úřední deska, webové stránky, varování městskou policií apod.).

 
5říjen2012

(ALL) Informace občanům k ohrožení jejich životů a zdraví v souvislosti s výskytem metylalkoholu v alkoholických nápojích (aktualizace 25.10.2012)

Hejtman Jihomoravského kraje vyzývá všechny občany Jihomoravského kraje, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem či složením, protože se tak vystavují nebezpečí ohrožení zdraví a života.

 
‹‹      10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      ››

Aktuality HZS JMK: www.firebrno.cz/aktuality